Existuje manažer superman?

Krédem společnosti Business Success je již téměř 25 let pomáhat zvyšovat prosperitu firem, zjednodušovat jejich fungování a obnovovat radost z práce a života všech jejich členů. Cílem společnosti je dát manažerskému a obchodnímu vzdělávání úplně novou dimenzi standardu a kvality a přinést do světa podnikání zdravý rozum, etiku a stabilitu, s vírou, že čestnost a férovost nejsou jen přežité výrazy z minulosti. Snaží se stát největší a nejvýznamnější vzdělávací společností zaměřenou na management a obchod a praktickou pomoc klíčovým lidem ve firmách. Chce být mezinárodním vzorem seminární a tréninkové firmy, která o nástrojích nejen přednáší, ale sama je důsledně aplikuje.

Výkonné ředitelce společnosti, Vlastě Opelkové, jsme položili otázku – co Business Success odlišuje od ostatních? Trenéra manažerských seminářů a konzultanta Pavla Rance jsme požádali o malou ochutnávku jednoho ze školených témat, týkajících se největších problémů při vedení lidí.

Nejsme jen „prodavači školení“, řekla nám ředitelka společnosti. „Jde nám o to, aby naše služby skutečně byly pro klienta užitečné a přinesly mu výsledek. Ať už je to zlepšení vztahů na pracovišti, zvýšení obratu obchodního oddělení nebo na-stavení celého systému ve firmě. Nejsme teoretici. To, co přednášíme, máme sami vyzkoušené v praxi. Jiní jsme v tom, že propojujeme témata a přednášíme jednotnou technologii. Díky našim znalostem studijní technologie velmi dobře víme, jak se projevuje účastník, který úplně nepochopil přednášenou látku a vždy, když se to stane, trenér se vrací zpět a vysvětlí téma tak, aby všichni účastníci byli schopni informace používat a aplikovat je v praxi. Semináře jsou jen jedním krokem pomoci, dalším je návrh a komplexní řešení pro firmu. Každý takový program připravujeme individuálně, podle potřeb klienta a jeho firmy. Díky propojenosti a jednotnosti našeho know-how celý systém ladí a sedí dohromady jako složený obrázek puzzle. Naší prioritou je také to, že všichni naši lektoři jsou kmenoví zaměstnanci. Musí být trenéry a zároveň praktiky, lidmi, kteří sami aktivně každodenně používají přednášené informace“.

Vedoucí pracovníci dostávají v posledních letech neuvěřitelně zabrat. A to nejen ze strany zaměstnanců, ale i majitelů firem. Dá se s tím něco udělat? To byla otázka na Pavla Rance:

Lidé na vedoucích pozicích jsou pod obrovským tlakem, u mnoha z nich se to přenáší i do soukromí a výsledkem toho všeho je vyhoření, ztráta motivace a možná i zbytečný přestup do jiné firmy. Často je to jen krátkodobá úleva, protože problémy přijdou znovu, jen tváře budou jiné.

Přitom existuje řešení. Pomoct může i takzvaný Kodex manažera, což je desatero toho, co ještě může vedoucí pracovník či manažer udělat osobně pro to, aby se jeho týmu dařilo a pokud to udělá čestně a důsledně, měl by vědět, že udělal vše, co bylo v jeho silách. Bez dalších vlastních výčitek vůči své osobě.

Zabývejte se věcmi, které můžete změnit

Mnoho z manažerů má však pocit selhání na své pracovní pozici, přestože o tom ne vždy mluví nahlas a otevřeně. Z našich rozhovorů vyplývá, že se většinou cítí zodpovědní za nedostatek pracovníků, za to, že klesá efektivita realizace zakázek, za stoupající náklady a za mnoho dalších věcí, které je nesnadné, ne-li téměř nemožné z pozice vedoucího ovlivnit. Existuje mnoho vnějších vlivů, se kterými se musí firmy vypořádat a pokud je nemohou změnit, pak by neměli na ně plýtvat drahocenným časem a energií. Namísto toho by se měli pustit do věcí, které se změnit nebo vy-lepšit dají.

Ideál manažera

Každý člověk je individualita a platí to i na manažery. Každý vedoucí je v něčem skvělý a každý má i své rezervy. Ideál manažera se dá definovat a pro vedoucí pracovníky je to skvělé zrcadlo, nejen pro možnost pojmenovat si vlastní rezervy, ale hlavně pro možnost docenit své osobní kvality. Vedoucího pracovníka málokdo pochválí, ale kritiku musí snášet denně z různých stran. Tak jako platí, že mnoho řadových pracovníků je nedoceněných ve své práci, u manažerů platí to samé. Dělají mnoho práce, investují spoustu osobní energie, aby své skupiny udrželi v chodu, efektivitě a ziskovosti. Ale zpětnou vazbu a ocenění dobrých výsledků má možná jeden z padesáti.

Největší problémy při vedení lidí

Vidíme, že vztahy mezi lidmi upadají. Zdá se, že lidé dokážou přežít i bez podpory ostatních. Ženy nepotřebují muže, muži nepotřebují ženy, děti nepotřebují rodiče, zaměstnanci nepotřebují zaměstnavatele a zaměstnavatelé mají mnohem méně prostoru vytvářet osobní vazby se svými lidmi, než tomu bylo dříve.

Jakoby loajalita, oddanost a věrnost firmě a zákazníkům se už nenosila. Čím je to přesně způsobeno, to by možná dokázal zodpovědět nějaký odborník, sociolog. Osobně příčinu neznám, ale vidím důsledky. V každém případě to klade mnohem vyšší nároky na kvalitu vedení lidí, na schopnosti manažerů. Čím horší je stav osobností v týmu, tím lepšího šéfa, nebo chceme-li lídra, potřebují a tím méně chyb „je dovoleno“ ve vedení týmu udělat.

Co bere manažerům nejvíce energie

Manažer, který neví přesně, co může od sebe a svých lidí chtít, kde jsou skutečné hranice toho, co se dá reálně zvládnout a co už patří do kategorie zbožné, ale nesplnitelné přání – takový lídr týmu přichází o energii. Dále jej ztrácí tehdy, když se nechává od svých lidí zahnat do kouta a někdy zcela nepokrytě vydírat, a že to musí tolerovat, aby o své lidi nepřišli. Nepřidává tomu ani situace na trhu práce, tedy rozšířené: lidé nejsou, a když jsou, tak nechtějí pracovat. Nejedna firma a tedy i manažer se potýká s tím, že mladí lidé potřebují 5-10 let, aby byli své firmě přínosem. Další, s čím se setkávám, je to, že manažerem nebo obchodníkem se člověk musí narodit, že není možné si ve firmě vychovat nástupce bez toho, aby firma trpěla…

Pokračování jste si mohli přečíst ve 4. vydání Brands&Stories 2019. Máte zájem magazín odebírat pravidelně? Napište nám na brands@pribehyznacek.cz, rádi Vás do rozesílky zařadíme.

Business Success, spol. s r.o.
Türkova 2332/1, 149 00 Praha 4 – Chodov
Tel.: 242 447 624, Mobil: 731 492 021
www.success.cz