Kontakt

Šéfredaktorka

Vydavatel

  • B & S Communicate s.r.o.
  • Na Vysočanských vinicích 407/27
  • 190 00 Praha 9
  • IČO: 290 27 357
  • DIČ: CZ 290 27 357
  • Registace: MK ČR E 19369
  • ISSN 1804-2708