Kontakt

Šéfredaktorka

Vydavatel

  • Vydavatelství Ing. Blanka Bukovská
  • Na Vysočanských vinicích 407/27
  • 190 00 Praha 9
  • IČO: 716 15 393
  • DIČ:
  • Registace: MK ČR E 19369
  • ISSN 1804-2708