Zásady ochrany osobních údajů

Tímto Vás informujeme, že společnost B & S Communicate, s.r.o., IČO 290 27 357, se sídlem: Na vysočanských vinicích 407/27, 190 00 Praha 9. (dále jen „B&S“) v rámci své podnikatelské činnosti za účelem plnění smluvních povinností nebo povinností vyplývajících z právních předpisů nebo z důvodů, na kterých má B&S oprávněný zájem, B&S zpracovává Vaše osobní údaje, které jste nám poskytla/poskytl v rámci našich obchodních kontaktů.

B&S zpracovává zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, telefon, e-mail, doručovací adresu. B&S Vaše osobní údaje zpracovává pro své potřeby, neposkytuje je žádné třetí osobě a nepředává je do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Vaše zpracované osobní údaje ukládáme po dobu nezbytnou k plnění povinností vyplývajících pro B&S ze smluvního vztahu nebo vyplývající z právních předpisů nebo po dobu, kdy má B&S oprávněný zájem na zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že máte vůči B&S jakýkoliv dotaz ke zpracování svých osobních údajů nebo požadavek na zpracování svých osobních údajů, můžete se obrátit na B&S prostřednictvím mailové adresy gdpr@pribehyznacek.cz

Zásady ochrany osobních údajů ke stažení.

Ing. Blanka Bukovská, jednatelka