Skupina BNG se stala spolumajitelem výrobce těstovin JAPAVO

Poradensko-investiční skupina BNG Group získala menšinový podíl v rodinné firmě JAPAVO, která je dvojkou na trhu ve výrobě těstovin. Mění se tím dlouholetá spolupráce, která se doposud držela pouze na linii obchodně poradenské. I díky tomu však JAPAVO prosperuje a investuje do výroby. 

Aktuálně v září firma otevřela novou továrnu s plně automatizovaným strojem na výrobu převážně semolinových těstovin. 

„Spolupodílnictví ve firmě JAPAVO vnímáme jako racionální krok, protože již několik let jsme jejím obchodním partnerem a pomáhali jsme jim formovat i stěžejní strategie do budoucna. Jsme přesvědčeni, že díky orientaci na trhu, znalostem potřeb zákazníků, výrobním know-how, image značky i rostoucí poptávce po domácích produktech se bude firma nadále rozvíjet a prosperovat,“ komentuje spolupodílnictví Kateřina Býčková, generální ředitelka poradensko-investiční skupiny BNG Group a.s. JAPAVO je momentálně druhou největší firmou na trhu s těstovinami.

Více na www.bng.cz

 

 

Zdroj : Dark Side