Setkání s partnery Kraje Vysočina

Vysočina Tourism uspořádala 24. ledna 2023 Setkání s partnery Kraje Vysočina. Cílem setkání bylo představit marketingový plán aktivit organizace včetně akčních plánů na rok 2023. Nechyběly ani informace o dotačních titulech v Kraji Vysočina. V prostorách Měšťanského pivovaru Polná se sešli partneři z řad starostů, zástupců Kraje Vysočina, oblastních destinačních společností, informačních turistických center a podnikatelů. Jaká byla celková účast a jak hodnotí setkání partneři?

„Lednové setkání s partnery sloužilo k představení marketingového plánu na rok 2023. Chtěli jsme zajistit přidanou hodnotou pro podnikatele, proto na setkání promluvily i kolegyně z Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, které informovaly o dotačních titulech na úseku cestovního ruchu a o podpoře podnikání v kraji. Na setkání dále vystoupili členové našeho nově stabilizovaného týmu a představitelé destinačních společností. Velice si vážíme hojné účasti, která předčila naše očekávání,“ řekla ředitelka Vysočina Tourism Oľga Königová.

Setkání zaznamenalo výjimečnou účast. S počtem 89 hostů patří lednové setkání k největším, které Vysočina Tourism pořádala. Kromě partnerů dorazili také místní novináři. Celou akci kladně zhodnotil pan náměstek Mgr. Roman Fabeš, který k zahájení pronesl úvodní slovo.

„Tým Vysočina Tourism dokázal poutavě a účelně představit plán nadcházejících marketingových aktivit. Společně s destinačními společnostmi a s kolegyněmi z odborů připravili program přínosný pro místní podnikatele. Setkání navíc proběhlo v příjemném prostředí uprostřed krásného historického města Polná,“ prozradil náměstek Mgr. Roman Fabeš.

Pozitivní ohlasy přišly také od starosty města Telč Mgr. Vladimíra Brtníka, podnikatelů a vedení oblastních destinačních společností.

„Na setkání Vysočina Tourism jsem nejvíce ocenil seznámení s omlazeným týmem organizace a představení marketingových plánů na letošní rok. Neméně přínosné bylo také představení dotačních programů Kraje Vysočina,“ uvádí provozovatel ubytovacího zařízení Apartmány kocourek Vít Vítkovič.

Zájemci měli možnost nejprve navštívit prohlídku města Polná s odborným výkladem. Setkání dále probíhalo v Měšťanském pivovaru Polná. Na uvítanou se podával tradiční polenský moučník tzv. „mrkvánky“. Majitel stravovacího a ubytovacího zařízení Ladislav Pártl byl po dobu akce v roli hostitele i posluchače.

„Polná je krásné město, které má mnoho historických skvostů, a tak mě těší, že jsme díky Vysočina Tourism mohli tyto krásy ukázat hojnému počtu účastníků. Akce byla velmi pohodová a příjemná. Pevně věřím, že naše Vysočina bude ještě více vyhledávaným místem v ČR,“ doplňuje Ladislav Pártl, majitel Měšťanského pivovaru v Polné.