Portál Mistoprodeje.cz uspořádal již 5. Shopper Marketing Breakfast

Portál Mistoprodeje.cz uspořádal ve středu 23. ledna 2019 v pořadí již pátou akci s názvem Shopper Marketing Breakfast, které se zúčastnilo rekordních více než 70 retailových odborníků a zástupců značek. Akce se konala nově v prostorech partnera akce společnosti CZECH PROMOTION group, s.r.o. Dalšími partnery akce byla společnost ADASTRA s.r.o. a Portfolio Restaurant, který zajistil pro účastníky nevšední snídaňové menu.

Akce Shopper Marketing Breakfast s pořadovým číslem 5 proběhla nově ve velmi zajímavých designových prostorech partnera akce – společnosti CZECH PROMOTION group, s.r.o., které loni získaly ocenění Kancelář roku 2017. Vzhledem k tomu, že se akce zúčastnilo více jak 70 účastníků, což je rekord všech dosavadních pěti snídaní, probíhala oficiální část a prezentace ve třech místnostech – v červené, modré a zelené, ve kterých se postupně střídali jednotliví řečníci.

Druhým hlavním partnerem akce byla společnost ADASTRA. Portfolio Restaurant zajistil pro účastníky nevšední snídaňové menu.

Akce obsahovala tři části – snídaňový networking, přednáškovou část a vyhlášení výsledků retailové soutěže portálu TOP IN-STORE REALIZACE ROKU 2018.

Akci moderoval za portál Mistoprodeje.cz Jiří Beran a za CZECH PROMOTION Milan Drozen.

V prvním bloku s velmi zajímavou prezentací vystoupil Rudolf Matějka, který řadu let řídil síť lékáren BENU Česká republika a který představil využití POS materiálů v různých typech lékáren ale také určitá specifika a úskalí této formy distribuce včetně např. velmi specifického slovníku lékárníků. Ondřej Karmazín z výzkumné společnosti NIELSEN pak na případové studii představil měření dopadu sekundárního vystavení na prodejní výsledky produktu. Jednalo se o Kofolu, Karla a nárůst přes 30 % v tržbách. 

V druhém bloku prezentací vystoupila Lenka Nováková ze společnosti  ADASTRA, která účastníky informovala o aktuálních možnostech využití smartphonů v místě prodeje. Její vystoupení v závěru doplnil Martin Petrášek z FG Forrest, který účastníkům ukázal, jaká kouzla umí „virtuální realita“ v našem telefonu například s láhví piva.

V třetím bloku vystoupil Tomáš Chmelíček z „domovské“ společnosti CZECH PROMOTION, který názorně představil vznik a tvorbu reklamní kampaně na pivo značky REBEL, která je cílená na mladé spotřebitele. Prezentace se také zaměřila na vystavení nových plechovek této značky v místě prodeje (v obchodních řetězcích) a jejich efektivní zobrazení na outdoorových plochách.

Po této přednáškové části se účastníci sešli, stejně jako na začátku akce, v recepci, respektive domácí kavárně společnosti CZECH PROMOTION. Zde byly slavnostně předány diplomy za první tři místa v retailové soutěži TOP In-store realizace roku 2018.

Vítězem roční soutěže se stala červnová realizace Čtyř a dvoupaletové vystavení Captain Morgan s celkovým hodnocením 9,0 bodů z 10 možných. Zadavatelem realizace, která byla navržena pro obchodní řetězec Globus, byla společnost STOCK PLZEŇ – BOŽKOV s. r.o. a realizátorem společnost DAGO s.r.o.

Mezi přítomnými účastníky akce byla i zástupkyně porotců paní Blanka Bukovská, šéfredaktorka a vydavatelka odborného časopisu Brands&Stories, která se s námi podělila o své pocity z této akce: „Shopper Marketing Breakfast 5 se konal ve velmi originálních prostorách CZECH PROMOTION. Lidé z portálu Mistoprodeje.cz spolu s hostitelem předvedli perfektní organizaci průběhu akce a zároveň nabídli účastníkům velmi zajímavý program. Jednotlivé prezentace měly krátký, úderný a zajímavý obsah. V průběhu akce byl i dostatečný prostor pro networking a snídaně probíhala v opravdu příjemné atmosféře.“

Tato akce vzbudila u účastníků velký ohlas, nejen pro velmi zajímavé odborné přednášky, ale také krásnými prostory, příjemnou atmosférou, nadstandardním cateringem, velkým počtem účastníků a také možnosti se setkat na jednom místě se zástupci významných značek, řetězců, výzkumu, asociací i akademické sféry. Z dalších názorů na akci vybíráme následující:

Akce předčila moje očekávání,“ hodnotí Milan Drozen ze společnosti CZECH PROMOTION. „Nejen já, ale i můj team, jsme se opravdu skvěle bavili. Moc jsme si to užili. Seznámil jsem se se spoustou velmi zajímavých lidí a po konferenci se mi naplnil mail s návrhy na schůzky. Určitě chci v těchto aktivitách pokračovat a budu je i nadále podporovat.”

„Jsem velmi rád, že nám dali účastníci pozitivní zpětnou vazbu na upravený formát naší Shopper Marketing Breakfast,“ říká Jiří Beran. „Kvůli velkému zájmu jsme program snídaně, respektive účastníky rozdělili do 3 workshopů, mezi kterými pak rotovali naši prezentující. Proto tento koncept plánujeme zachovat i pro naše další snídaně.”

O odborném portálu Místoprodeje.cz

Portál Místo prodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Generálním partnerem tohoto portálu je společnost Intelecta, hlavními partnery společnosti DAGO a Jansen Display, Dalšími partnery jsou společnosti paketo.one a HL Display a spolupracujícími subjekty jsou asociace POPAI, Nielsen Admosphere, Brands&Stories a POS Media.