Od koně k lídrovi v dopravě na evropském trhu s flotilou 4400 návěsů

Příběh o inovacích, růstu a vášni pro dopravu v kontextu historického vývoje

Lidský pokrok a vývoj dopravy jdou ruku v ruce. Od pěší chůze až po autonomní vozidla – tento fascinující příběh odráží neustálou touhu člověka po efektivnějším a rychlejším přesunu zboží a osob. Společnost Ewals Cargo Care, která poskytuje dopravní služby již více než 100 let, je živým svědectvím této evoluce. Od skromných začátků s koňským povozem až po dnešní pozici jednoho z předních logistických hráčů v Evropě s flotilou 4400 návěsů zažila společnost mnoho významných milníků. Tyto milníky nejenže formovaly její cestu, ale také ji inspirovaly k neustálému zlepšování a inovacím.

Po stopách historie silniční nákladní dopravy

Cesta Ewalsu je úzce spjata s vývojem silniční nákladní dopravy, která prošla v průběhu 20. století dramatickým vývojem. První nákladní automobily se objevily na konci 19. století a poháněly je parní motory. Věděli jste, že první sériově vyráběný nákladní automobil na světě představil v roce 1897 Gottlieb Daimler? Tyto rané modely byly pomalé, nespolehlivé a měly nízkou nosnost. Dokážete si představit, že takový nákladní automobil dokázal jezdit maximálně rychlostí 15 km/h? Vynález spalovacího motoru v roce 1886 znamenal revoluční zlom a vedl k rychlému rozvoji benzínových a dieselových nákladních automobilů. Tyto motory byly výkonnější, spolehlivější a umožňovaly přepravu většího množství zboží na delší vzdálenosti. Nosnost nákladních automobilů se na počátku 20. století pohybovala v rozmezí 1 až 5 tun.

30. léta

20. století: Věk motorismu a rozvoj kamionové dopravy

20. století znamenalo zlatý věk motorismu a kamionová doprava se stala klíčovým pilířem moderní ekonomiky. Rozvoj dálniční sítě a rostoucí objem mezinárodního obchodu vedly k dramatickému nárůstu kamionové dopravy. Nákladní automobily se staly symbolem globalizace a propojily výrobní podniky s trhy po celém světě.

Období druhé světové války

Ewals v kontextu historického vývoje

Společnost Ewals byla založena v roce 1906, na samém počátku éry motorismu. Alfons Ewals, zakladatel společnosti, vnímal potenciál kamionové dopravy a s rostoucím průmyslem se jeho vize rozvíjela. Ewals se stal průkopníkem v oblasti inovací a neustále hledal způsoby, jak optimalizovat své služby a uspokojovat potřeby klientů v měnícím se světě dopravy.

60. léta

Zlomový moment: Ro-Ro služby a multimodální gigant

V 80. letech dvacátého století nastal pro Ewals zlomový moment. Společnost zavedla Ro-Ro služby, které nám umožnili propojit Evropu sítí lodních linek pro kamiony i s nákladem. Tato inovace umožnila Ewalsu stát se lídrem v multimodální přepravě, která kombinuje silniční, železniční a lodní dopravu pro maximální flexibilitu a efektivitu. Ewals tak dokázal reagovat na rostoucí poptávku po mezinárodní přepravě zboží a posílil svou pozici na trhu.

80. léta

Mega návěs se stal revolučním řešením v dopravě, XLS návěs zárukou bezpečnosti zboží s možností kombinované přepravy

Na začátku 90. let společnost učinila průlomový krok v oblasti logistiky a dopravy, když představila svůj vlastní Mega návěs. Tento inovativní návěs byl výsledkem dlouhé spolupráce a intenzivních debat se zástupci automobilového průmyslu, což vedlo k jeho vývoji jako optimálního řešení pro přepravu lehkého nákladu o velkém objemu. Mega návěs s kapacitou 100 m³ a vnitřní výškou dosahující až tří metrů představoval obrovský krok směrem k optimalizaci přeprav.
XLS návěs, nazývaný také jako Mega Huckepack XLS, je nejnovější inovací Mega návěsů a je určený pro kombinovanou dopravu, která zahrnuje přepravu po silnici a po železnici. Je navržen tak, aby snížil rizika poškození, vyboulení, či krádeže zboží.

Odpověď na přání zákazníků: optimalizace za pomoci Control Tower

Nové milénium přináší revoluční produkt Control Tower. Tento unikátní systém slouží k optimalizaci a zefektivnění dodavatelských řetězců. Ewals tak firmám nabízí komplexní řízení logistiky a dopravy, které vede k vyšší efektivitě a úspoře nákladů. Control Tower zahrnuje širokou škálu služeb, od zajištění administrativní agendy a řízení přepravních toků až po webovou platformu na míru a navazující logistické služby.

Super Eco Combi – Duo Návěs: Dvojnásobná kapacita

V posledních letech roste tlak na udržitelná řešení v logistice a Ewals na tuto výzvu reaguje. V roce 2017 na veletrhu Transport Logistic v Mnichově představil spolu se společností Kässbohrer koncept Duo návěsu, známý jako Super Eco Combi. Tento tahač táhne dva Mega návěsy, což zvyšuje efektivitu a snižuje emise CO2 až o 27 %. Duo návěs umožňuje přepravu více zboží jedním tahačem, čímž pomáhá řešit nedostatek řidičů. Je vhodný pro multimodální využití, kombinující silniční, železniční a námořní dopravu. Ewals je i průkopníkem v jednání o možnosti využití tohoto typu návěsu v rámci většiny zemí EU. Prozatím se tyto návěsy prohánějí po silnicích Švédska a Španělska.

Vstříc nové éře logistiky

Historie Ewalsu je ukázkou důležitosti inovací a neustálého zlepšování. Od skromných začátků s koněm a vozem se Ewals vypracoval na moderního multimodálního přepravního giganta s inovativními technologiemi. Společnost se vždy snažila být o krok napřed před konkurencí a poskytovat svým zákazníkům ty nejlepší služby. Během své existence dokázal Ewals reagovat na měnící se potřeby trhu a přicházet s novými logistickými řešeními.

Dnes, po více než 100 letech existence, Ewals stále rozšiřuje své služby a hledá nové cesty k zefektivnění a udržitelnosti logistických procesů. S pevným závazkem k inovacím a udržitelnosti se Ewals těší na další století plné úspěchů a výzev, které přinese dynamický svět logistiky.

www.ewals-cz.cz