Nová cloudová platforma Wave od Philips Professional Display Solutions

Philips Professional Display Solutions (PPDS) odhaluje Wave, novou evoluční cloudovou platformu, která odemyká výkon, všestrannost a inteligenci v profesionálních displejích Philips. Je navržená pro a ve spolupráci se systémovými integrátory k instalaci, ovládání a správě profesionálních displejů Philips na dálku z libovolného místa. PPDS Wave snadno a bezpečně poskytuje přístup k výkonu displejů Philips Android SoC, což umožňuje snadné a efektivní nastavení a správu velkých skupin displejů. Kromě toho architektura Wave API-first umožňuje integraci systémů a aplikací třetích stran pro zlepšení stávajících pracovních postupů.

Milan Krejzlík, CEE Sales Manager, Philips Professional Display Solutions

Wave – zcela nová, nejmodernější cloudová platforma poskytuje pokročilé a snadné možnosti ovládání a správy a otevírá nové příležitosti pro profesionální displeje dneška i budoucnosti.
„Wave, která byla spuštěna na ISE 2022 v Barceloně,” uvádí Milan Krejzlík, CEE Sales Manager, Philips Professional Display Solutions, „je součástí vyvíjející se strategie PPDS „total solutions“. Jedná se o vysoce bezpečnou, intuitivní a škálovatelnou platformu pro vzdálenou správu zařízení. Vyvinuta byla speciálně pro rozsáhlé portfolio profesionálních SoC displejů Philips a pro splnění měnících se potřeb a požadavků koncových zákazníků. Pomáhá zajistit rychlejší a cenově výhodnější instalaci a servisní časy pro více displejů. Je vytvořena na míru pro vozové parky, lokálně i globálně, a může bezpečně poskytovat a monitorovat stovky tisíc displejů po celém světě.”
Platforma Wave, která byla rozsáhle testována a vyvinuta ve spolupráci s mnoha partnery pro systémovou integraci PPDS v regionu EMEA a Severní Americe, odstraňuje složitost instalace a nastavení různých modelů a generací displejů. Umožňuje systémovým integrátorům soustředit se na přinášení hodnoty a inovace svým zákazníkům, spíše než bojovat s kompatibilitou.

Okamžité nastavení / plná viditelnost

Wave je nyní součástí balení všech displejů Philips Q-Line, D-Line, T-Line a C-Line a jakýkoli stávající displej se systémem Android 7 a vyšším lze o Wave doplnit. Platforma Wave umožňuje spravovat libovolný počet účtů a displejů na různých místech, stejně jako provádět hromadné aktualizace, aktualizovat firmware, ladit obrazovky, upravovat nastavení, přidávat základní obsah a přijímat upozornění – snadno a spolehlivě.
AV a IT manažeři, a dokonce i zaměstnanci, kteří se nezaměřují na IT, mohou k zařízením přístupovat odkudkoli a prohlížet jejich stav (včetně snímků obrazovky) a přistupovat k přesným informacím, podrobnostem a ovládacím prvkům nebo je přiřazovat ke každému displeji. Je tím eliminována nutnost chodit na místo za účelem ladění a provádění změn.

Vzdálená údržba, ovládání a přizpůsobení

Díky zajištění optimálního výkonu za všech okolností umožňuje Wave proaktivně předvídat problémy, omezovat nebo eliminovat potenciálně nákladné prostoje a přerušení.
Ve srovnání s jinými řešeními výrobců displejů je jedinečný. PPDS Wave poskytuje úplnou kontrolu nad aktualizacemi softwaru displeje a umožňuje řídit, na které displeje a kdy se aktualizace nainstaluje, čímž se minimalizují prostoje a maximalizuje výkon pro lepší obchodní výsledky.
Wave je navíc přizpůsobitelný vlastnímu podnikání a značce systémového integrátora, včetně možnosti umístit řešení na vlastní URL.

To je jen začátek

„Při uvedení na trh bude Wave podporovat displeje Philips SoC signage se systémem Android 7 a vyšším, včetně digitálních displejů Philips Q-line, D-Line, T-Line a C-Line,“ doplňuje Milan Krejzlík. „Dále se počítá s rozšířením na produkty a řešení Philips s přímým zobrazením LED, interaktivní a videostěnné displeje a také profesionální televizory, čímž se výhody Wave promítnou i na další spektrum vertikál, včetně pohostinství, vzdělávání a další. To umožní, aby jedno řešení podporovalo více platforem. Integrátoři tak mohou ovládat různé typy displejů se stejným softwarem a aplikacemi třetích stran, aby fungovaly na různých typech hardwaru bez vlastního vývoje,“ uvádí na závěr CEE Sales Manager, Philips Professional Display Solutions.

www.ppds.com