KNOWINSTORE: Trendem v retailu je digitalizace

Od POS materiálů přes interaktivní řešení až k digitalizaci retailu. Tak vidí aktuální vývoj v oblasti retailu agentura KNOWINSTORE, která nabízí komplexní služby pro reklamu v místě prodeje i inovativní přístup k fungovaní samotných prodejen a poskytování služeb zákazníkům. Vedle tradičních nástrojů se totiž zaměřuje i na implementaci digitálních řešení a stála u zrodu prvních samoobslužných prodejen v České republice.

Pavel Kozler, Executive Director společnosti KNOWINSTORE

KNOWINSTORE má na českém trhu dlouhou tradici. Jeho tým tvoří odborníci s mnohaletými zkušenostmi, stejně tak jako mladé talenty, kterým nechybí nadšení pro obor i nejnovější trendy. Společnost vznikla s cílem poskytovat zákazníkům propracovanou reklamu v místě prodeje, a to včetně kompletního servisu – od kreativního návrhu, mediálního plánování, výroby, až po distribuci, instalaci a následný reporting. Těchto cílů a své filozofie nabízet ucelené služby se agentura drží i nadále. Během svého působení ovšem prošla rozvojem a stala se inovátorem v digitalizaci retailu. Klientům tak nabízí další možnosti a cesty, jak pracovat se zákazníky. Už třetím rokem například rozvíjí koncept bezobslužných prodejen.

Prodejny 24/7, nový trend v nakupování

Vůbec první bezobslužná prodejna v České republice byla prodejna COOP ve Strakonicích, která byla otevřena v automatizovaném režimu 24/7 na jaře roku 2022. Za technologickým řešením navrženým přesně na míru potřebám klienta tak, aby současně splňovalo veškeré legislativní a bezpečnostní požadavky, stojí právě agentura KNOWINSTORE. „Když jsme několik let zpět s konceptem bezobslužných prodejen začínali, byl tento trend poměrně známý například v Asii, ale v Evropě jsme se nacházeli zcela na počátku. Řešení, které by splňovalo všechny naše vysoké nároky na provoz prodejny v režimu 24/7, jsme tak museli vymýšlet zcela od začátku. Díky tomu jsme vytvořili vlastní přístup, který lze vhodně přizpůsobit na míru potřebám jednotlivých klientů,“ vysvětluje Pavel Kozler, Executive Director společnosti KNOWINSTORE.
Na základě pozitivních výsledků i ohlasů ze strany zákazníků následovalo v průběhu jednoho roku otevření dalších bezobslužných prodejen například v Českém Krumlově, Bujanově, Ústí nad Orlicí, Berouně nebo Lipně nad Vltavou. O tom, že se jedná o přínosný a smysluplný krok, svědčí i fakt, že v současné době je v České republice v provozu už přibližně 50 takových prodejen a rozvoj jde neustále kupředu. „V tuto chvíli se jedná primárně o malometrážní prodejny, a to ze dvou segmentů. Pilotní projekty byly v oblasti smíšeného zboží, ale bezobslužný koncept si postupně našel cestu i do chovatelských potřeb. Právě na oblast Petfood&care se zaměřuje i náš projekt Futureshop247, který jsme založili ve spolupráci s Moris Design. Společně však chceme jít ještě dál. Nabízíme tedy i řešení pro budování samoobslužných komunitních center, která se mohou stát středobodem společenského života v menších obcích nebo satelitních lokalitách,“ vysvětluje dále Pavel Kozler.

Delší otevírací doba, více nákupů a větší zisk

O benefitech bezobslužných prodejen svědčí i data. Většina prodejen je v současné době provozována v hybridním režimu, to znamená, že je po určitou část dne přítomna obsluha a následně je možno nakoupit v bezobslužném provozu. „Analýza dat dosavadního provozu bezobslužných prodejen, tedy přibližně dvou let, ukázala, že v rámci všech obchodů 24/7 bylo pro zákazníky otevřeno celkem o 40 tisíc hodin déle a zákazníci celkově nakoupili o 500 tisíc položek více,“ komentuje situaci Pavel Kozler. Implementace bezobslužných řešení dle dat přispívá provozovatelům prodejen k nárůstům prodejů i ziskovosti. Ukazuje se navíc, že si lidé na tento trend stále více zvykají, a to napříč všemi věkovými skupinami včetně seniorů. Podíl prodejů v bezobslužném režimu tak stále narůstá. „Naší výhodou je, že každá z prodejen, v níž využíváme naše řešení, je jiná, ať už z hlediska sortimentu nebo geografických aspektů. To nám pomáhá k vyhodnocování výsledků a sledování různorodých faktorů a samozřejmě také k dalšímu růstu a zvyšování kvality služeb,“ doplňuje Pavel Kozler.

Budoucnost bezobslužných prodejen

Do budoucna se dá očekávat další rozvoj automatizovaných prodejen. „Vývoj jde jednoznačně kupředu a očekáváme, že se koncept 24/7 rozšíří i do dalších oblastí. Zároveň očekáváme, že se nárůst prodejů v bezobslužném režimu zvýší o cca 15 %. V rámci KNOWINSTORE plánujeme otevření dalších přibližně 50 prodejen,“ udává prognózy Pavel Kozler. K dalšímu rozšíření bezobslužných prodejen podle něj navíc může přispět i dotační program Obchůdek 2021+, který nabízí MPO a který by měl podpořit malé provozovatele vesnických obchodů během přechodu na automatizovanou prodejnu.

www.knowinstore.cz