Kamenný obchod musí v současnosti ještě více navozovat zážitek

Právě jsme si vyzkoušeli dlouhou dobu, kdy kamenné obchody byly zavřené a e-shopy byly jedinou možností, jak si zakoupit zboží. Provozovatelé kamenných obchodů přišli nejen o obraty z prodejů, ale co horší, o mnohé zákazníky. Znovuotevřené prodejní jednotky se svými ekonomickými ztrátami stojí před dalším nelehkým bojem – dostat zpět zákazníky, kteří si vyzkoušeli nákup od počítače. Proto musí svůj prodejní prostor udělat hezčí, než je zákazníkův obývací pokoj, aby ho přiměli do kamenného obchodu zajít. Musí navodit příjemnou atmosféru a prodejní zážitek. Velkou měrou k tomu může napomoci i příjemné a designové osvětlení.

Jak na to nám poradí dlouholetý odborník, zakladatel firmy FESCHU lighting & design s.r.o. – Martin Fejtek. Jeho firma je ryze českým výrobcem zabývajícím se komplexními službami v oblasti poradenství, návrhů, 3D vizualizace, výroby a realizace interiérů prodejen na klíč. Dodává veškeré interiérové zařízení obchodů včetně speciálního retailového osvětlení italské značky Imoon.

Téma nutnosti vytváření zážitků v kamenných jednotkách není nové, mluví se o něm již několik let. I na stranách Brands&Stories jste se mohli dočíst mnoho příkladů, trendů a návodů jak na to. Jednou z cest je přinášet do obchodu nejrůznější zážitky. Mohou být kulturní – ve formě výstav, hudebních vystoupení, přednášek apod., nebo sportovní – lekce jógy, vyzkoušení sportovních trenažérů či setkání s významným sportovcem, a nebo kulinářské v nejrůznějších formách ochutnávek. Ať již jsou to eventy jakékoli, mohou nám přivést do kamenného obchodu návštěvníky. Aby se však z návštěvníka stal kupující, je potřeba ho v obchodě zdržet příjemnou atmosférou a prací s emocemi.

Proto zaklínadlem moderního úspěšného obchodu jsou EMOCE a umění s nimi správně pracovat. Emoce předurčují impuls ke koupi. Pokud dokážete ovlivnit náladu vašeho zákazníka správným směrem, bude u vás častěji a rád nakupovat. Náladu každého z nás ovlivňuje prostředí, ve kterém nakupujeme. Kromě obsluhy, vybavení obchodu, vůně či hudebního podbarvení navozuje příjemnou atmosféru především správné osvětlení.

To, že světlo ovlivňuje naše emoce, je prokázané. Světlo tedy hraje pro kamenný obchod zásadní roli. Pokud je světla málo, v prostoru se cítíme nejistí a rozladění. Zboží, které si chceme koupit, špatně vidíme, a proto nakoupíme pouze to nezbytné – to co opravdu musíme. Pokud je světla hodně, cítíme se nepohodlně, někdy nás dokonce bolí oči. Ani tato varianta obchodu neprospívá.

Jak může pomoci správné nasvětlení prodejům?

„Ze zkušenosti víme, že světlo ovlivňuje viditelnost produktů velmi zásadně,“ uvádí Martin Fejtek. „Rekonstrukce nebo výměna osvětlení našim klientům přináší nemalé zisky. Navýšení obratu prodejny, kde došlo k výměně osvětlení, se pohybuje od 10 % nárustu výše. Může se to zdát až neskutečné, ale představte si, že produkty, které dříve byly na tmavém místě prodejny, nyní jsou díky novému osvětlení dobře vidět. Tím se zvyšuje prodejnost těchto výrobků a obrat stoupá.

Dalším důležitým přínosem výměny osvětlení je úspora energie. Snížení spotřeby energie je v řádech desítek procent a nové LED technologie umožňují tak efektivní svítivost, že se náklady na výměnu vrátí během 2-3 let. Tento ukazatel s sebou nese další výhodu, a tou je servis. LED osvětlení firmy Imoon je natolik spolehlivé, že můžete zapomenout na stálé výměny nesvítících nebo blikajících zdrojů. V neposlední řadě bych rád vzpomenul i speciální čipy pro jednotlivé druhy potravin, které podporují jejich prodejnost a šetří potraviny po stránce jejich trvanlivosti. LED osvětlení umožňuje správně nasvítit každý detail prodejny a každý druh zboží.

Osvětlení firmy Imoon může klientům pomáhat v orientaci na prodejně. Za pomoci aplikace navést klienta k požadovanému druhu zboží. Pro majitele prodejny spočítat návštěvnost prodejny a vytvořit mapu prodejny s vyznačením míst úrovně návštěvnosti. Tyto služby dnes osvětlení řadí mezi velmi funkční a důležité prvky marketingu. Osvětlení nejsou pouze světla nebo svítidla, je to koncepční prvek, bez kterého moderní prodejna nemůže existovat.“

Posouvat prodejní prostředí k lepšímu…

… to by možná mohlo být mottem české firmy FESCHU lighting & design s.r.o. Jejím dlouholetým úsilím je snaha, aby prodejní prostor vypadal lépe a majiteli to přineslo zvýšení obratu, příliv zákazníků a vracející se zákazník. Ze zkušeností za ty roky podnikání v oboru firma ví, že co je trendem v Německu, se za 3–5 let objeví u nás. Implementuje tedy trendy západní Evropy na český trh, i když je mnohdy nucena je přizpůsobovat místním abnormalitám. Spoustu věcí musí firemní tým vymyslet, domyslet, vyzkoušet. Nelze vše pouze překlopit, musí inovovat a aplikovat.

Vzorem co do funkčnosti je pro ni jednoznačně Německo, co do designu pak Itálie. To je také jedním z důvodů, proč se stala pro tuzemský trh dodavatelem speciálního retailového osvětlení italské značky Imoon. Světla tohoto předního výrobce osvětlení mají v sobě německé součástky, ale vtisknutý italský design. Přestože jsou levnější než konkurenční značky na trhu, svítivost mají vyšší. To je dalším důvodem pro toto zastoupení, protože firma FESCHU lighting & design nechce zůstat jenom na poli standardních produktů, ale stále hledá pro zákazníka něco zajímavého v poměru cena-výkon.

Italská značka Imoon si nese dnes již desetiletou zkušenost s aspekty ovlivňujícími emoce lidí v prodejnách, ale i s technickými záležitostmi v maloobchodním osvětlení. Za cenu standardní technologie mají svítidla skutečně o 30 až 40 % vyšší svítivost. Pro zákazníka to znamená, že ve své prodejní jednotce může umístit menší počet svítidel, tudíž šetřit energii. Jde také o nižší investici při pořizování nových svítidel. Svítidla Imoon jsou plnohodnotná pro nahrazení výbojkových svítidel. Dlouholetá zkušenost umožňuje společnosti Imoon rozumně investovat do výzkumu a vývoje nových produktů tak, aby zůstala v popředí designu a technologií.

Schopnost a ochota naslouchat zákazníkům ji dovedla k tomu, že zvládne zajistit to nejvhodnější řešení pro nejrůznější druhy maloobchodních jednotek. Kromě funkčního osvětlení má v portfoliu i designová svítidla, protože jedině kombinace obojího dokáže prostor hodně zvednout.

Od návrhu konceptu obchodu, vybavení až po osvětlení

Společnost FESCHU lighting & design není ovšem pouhým dodavatelem svítidel, ale také designérskou firmou. Propojuje estetické nároky s požadavky na funkčnost a hospodárný provoz prodejních jednotek. Dodává vlastní výrobu komponent do interiérů, vše přiveze a nainstaluje. Spolupracuje s osvědčenými dodavateli a disponuje truhlářskou výrobou. V roce 2005 zakoupila a zrekonstruovala areál, ve kterém dodnes sídlí a částečně i vyrábí. Ve svém týmu má zkušené techniky, obchodníky, řemeslníky i špičkové designéry. Mají za sebou mnoho zajímavých realizací malých, středních i větších zakázek. Cení si dlouholeté spolupráce s řetězci i se všemi nezávislými obchodníky, kteří se k nim vracejí proto, aby svůj obchod zase posunuli dál.

Vybavení a osvětlení pro Vaši prodejnu FESCHU lighting & design s.r.o.
Přátelství 733/8, 104 00 Praha 22 – Uhříněves
Tel.: +420 222 582 260
www.feschu.cz