Deky Foga v provozech a domácnostech

Deky Foga mohou nahradit hasící přístroje v mnoha provozech a domácnostech, na technologii se podíleli vědci z Univerzity Karlovy.

Univerzita Karlova jménem své dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP) a firmou Walk on Water s.r.o. představuje hasební deky, o které se nelze spálit. Díky technologii založené na moderních poznatcích vědy tak představují na trhu zcela nový produkt, jehož hasební schopnosti odpovídají hasicím přístrojům, což bylo potvrzeno certifikačním orgánem.

Foga je čistou a bezpečnou variantou nabízející moderní alternativu k hasicím přístrojům. Využití najde ve výrobě, gastro provozech, v laboratořích, ale také v domácnostech. Základ materiálu je tvořen 100 % bavlnou, jejíž tkanina byla vyvinuta tak, aby byla schopna maximálně absorbovat obsažené hasivo. Paralelně s ním zasahuje technologie tepelného štítu, formovaný vědci z 1. LF UK v centru BIOCEV, který díky stabilizovaným nanočásticím kovů zajišťuje efekt bezpečné, tepelně nepropustné vrstvy.

„Hasební deka Foga, výsledek výzkumu v oblasti nanoformulací, je úspěšným příkladem spolupráce vědy a průmyslu. Těší mě, že jsme naší technologií mohli přispět ke vzniku produktu, který může chránit životy i majetek,” říká doc. Milan Jakubek, vedoucí Laboratoře medicinální chemie 1. LF UK v BIOCEV.

Hasební deka Foga odebírá teplo, odráží a absorbuje 92 % žáru, což znamená, že pokud je teplota plamenů pod dekou 500°C, nad dekou naměříme teplotu do 37°C.

Foga kombinuje oba přístupy k hašení: izolace od kyslíku a odebírání tepla. Jejími dalšími benefity jsou stínění žáru a absorbce kouře.

 „Foga deky vznikly s cílem udělat z každého uživatele profesionála v hašení. Bylo klíčové, abychom vytvořili stoprocentně funkční produkt, proto všechna testování tepelné odolnosti byla předimenzovaná a probíhala pod stále živeným ohněm. Byla to pro Foga taková zatěžkávací zkouška, protože tepelný nápor v reálných situacích nikdy není tak velký. Můžeme tak s jistotou říci, že vnímáme Foga jako profesionální hasební prostředek, ” říká o příběhu požárních dek spoluzakladatelka Petra Gottwald.

Deka byla vyvinuta primárně pro zvýšení motivace zasáhnout při vzniku požáru, protože je velmi jednoduché ji použít, nezpůsobí žádné druhotné škody a je vždy při ruce. Navíc chrání uživatele před žárem jako štít. Použití klasického hasicího přístroje vzbuzuje obavy, jelikož vyžaduje jistou dovednost a vždy je potřeba počítat s fatálním znečištěním v okolí požáru. Použití deky je pro jakékoliv hašení výrazně jednodušší a eliminuje rozšíření požáru špatnou manipulací, jako se často stává v případě nesprávného použití hasicího přístroje. 

Foga složila zkoušku hasební schopnosti provedenou dle vybraných článků normy ČSN EN 3-7 +A1 pro požáry hořlavin zkušebního objektu ozn. 21B (pánev o průměru 94 cm s 21 litry s 2/3 hořlaviny – heptan po 1 minutě rozhoření), a pro požáry olejů a tuků zkušebního objektu 5F (5 litrů oleje s teplotou vznícení 380°C po 2 minutách rozhoření).

Stejně tak byla potvrzena 92 % odrazivost a absorpce tepelného žáru, kterou výrobce deklaruje na obalu,” potvrzuje Bc. Lukáš Blaha, zkušební technik a garant oboru požární ochrany Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. v Brně, který je akreditovaný pro certifikaci hasicích přístrojů

„Celému realizačnímu týmu se podařilo vytvořit vskutku jedinečný produkt, který v současnosti nemá obdoby. Do této chvíle neexistovala hasební deka, která by dokázala tlumit žár z 92% nebo dokázala požár dobře utěsnit. V CUIP nás vždy těší, když dokážeme pomoci dostat se do praxe technologii, která pak viditelně pomáhá ve společnosti,” doplňuje Kateřina Šolcová, obchodní a technologická ředitelka Charles University Innovations Prague, a.s.

Za projektem stojí majitelé firmy Walk on Water, Petra Gottwald a Michal Jedlička, kteří ve spolupráci s Tkalcovnou Kubák ve Strmilově a vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a BIOCEV spojili v dekách svou vášeň pro chemii s touhou zachraňovat svět.

„Jménem Univerzity Karlovy bych chtěla říci, jak moc nás těší, že můžeme sledovat, jakým způsobem nás současná věda posouvá kupředu a že jsou to vědci a vědkyně, které žene touha po poznání, a bez kterých bychom k takovým technologiím nemohli dojít,” poděkovala vědcům rektorka Univerzity Karlovy, Milena Králíčková.

Pro více informací o CUIP navštivte: www.cuip.cz.