Připravujeme pro vás novou prezentaci.
FacebookInstagramLinkedIn
KategorieBrandsStores

Agentura Helas vyhlásila vítěze soutěže Ocenění Českých Podnikatelek (OCP) a Ocenění Českých Lídrů (OCL)

13.12.2021

Ve 14. ročníku soutěže Ocenění Českých Podnikatelek sbíraly často vavříny zástupkyně rodinných firem. Loni jich byly ve finále tři čtvrtiny, letos je rodinných podniků mezi finalistkami 37. Úspěšné podnikatelky byly oceněny celkem v sedmi kategoriích.
Také letošní ročník Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Ti vzešli z 1529 tuzemských podniků s nejlepšími ekonomickými výsledky. Vavříny v této soutěži sbírají úspěšné a transparentní české firmy s ročním obratem přes 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci.

Agentura Helas vyhlásila vítěze soutěže Ocenění Českých Podnikatelek (OCP) a Ocenění Českých Lídrů (OCL)

Ocenění Českých Podnikatelek (OCP)


Podmínky vstupu do soutěže splnilo 25 760 kandidátek, z nichž bylo na základě ratingu vybráno 2 456 semifinalistek. Do finále se dostalo 112 žen.
Oceňovány jsou tradičně české podnikatelky, které firmu vlastní a řídí. Majitelky získávají ceny za umístění na prvních třech místech ve třech základních kategoriích Malá společnost (roční obrat 10 až 30 milionů korun), Střední společnost (30 až 80 milionů) a Velká společnost (roční obrat přes 80 milionů).
Další ženy si rozdělily ceny v kategoriích, které zaštiťují partneři projektu ČSOB, Vodafone Czech Republic, ATELIER - S, Generali Česká pojišťovna a MICROSOFT a DAQUAS.

Kdo se může zapojit?

• Česká občanka a držitelka stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
• Společnosti s ročním obratem vyšším než 10 milionů korun
• Majitelka, která je nejméně po dobu 4 let, kdy musí vést společnost podvojné účetnictví, stoprocentním vlastníkem.

Nominace firem probíhá na základě hodnocení Index CRIBIS odborného garanta CRIF Czech Credit Bureau. Sbírají se data za poslední tři roky, tj. léta 2018 až 2020. Hodnotí se poslední dvě závěrky 2019 a 2020. Rok 2018 má pouze informativní charakter.

Patronkou letošního ročníku byla Kateřina Kadlecová, spolumajitelka české rodinné společnosti USSPA, která zná nejlépe recept na úspěšný byznys: „Podnikat znamená vzít zodpovědnost za svůj život plně do vlastních rukou. Je to o odvaze a také vytrvalosti, což nejvíce prověří doba, jako je ta současná. Ocenit ty ženy, které svou roli zvládají v mimořádně náročné době, je proto obzvláště důležité. Jejich příběh je pak povzbuzením a motivací pro ostatní.“
Pro její firmu USSPA byla pandemie příležitostí k růstu, podařilo se jí rychle přizpůsobit novým podmínkám. „Je důležité nebát se změny a přijmout to, co doba přináší. Mít plány, ale nelpět na nich, když se změní okolnosti, a flexibilně plány přizpůsobit,“ sděluje Kateřina Kadlecová. Všechny soutěžící a jejich příběhy jsou podle ní dobrou zprávou o naší společnosti, což je důležité podporovat. „Úspěch víc než čísla a výsledky vyjadřují příběhy a lidé na pozadí. Nasazení, vytrvalost, umění uspět i umění prohrát, tím vším jsou inspirací. A nejvíc pak tím, jak naplňují smysl svého života,“ doplňuje patronka.

Čtrnáct let naplněných příběhy
Ocenění Českých Podnikatelek již 14 let představuje příběhy úspěšných podnikatelek, které se rozhodly postavit na vlastní nohy a rozjet vlastní podnikatelský projekt. Zakladatelkou projektu je Helena Kohoutová z Agentury Helas. „Dlouhodobé statistiky ukazují, že je několik často se opakujících důvodů, proč ženy začínají podnikat. Mezi nejčastější z nich patří převzetí firmy, která by jinak zanikla, převzetí rodinného podniku, fakt, že se vypracovaly, nebo se naopak dostaly do tíživé situace a podnikání pro ně byla jediná cesta "ven". Společné je jim usilovné nutkání tvořit vlastní projekty a pocit, že podnikání je skvělá možnost, jak se realizovat třeba i na mateřské dovolené,“ popisuje Helena Kohoutová. Vize projektu stojí podle ní na několika pilířích. Hlavním cílem je ale ocenit a podpořit české ženy. A také vytvořit komunitu, která si vzájemně pomáhá. „A samozřejmě chceme ukázat budoucím podnikatelkám, čeho všeho je možné dosáhnout. Projektem vyjadřujeme mimořádné uznání a podporu ryze českým firmám, které pozitivně ovlivňují prosperitu naší země,“ doplňuje Kohoutová.
Ženy jsou podle ní obecně v podnikání konzervativnější a nerady riskují. Častěji než muži jednají tak, aby neohrozily své blízké a rodinu.
„Ženy jsou v určitých momentech zdrženlivější, uvážlivější a nemají potřebu soutěžit s druhými ani se sebou samotnou. Proto také ze statistik vyplývá, že podniky vlastněné ženami krachují méně než ty řízené muži,“ prozrazuje zakladatelka projektu.
Těžká zkouška pro byznys
Také letos převzalo nad projektem Ocenění Českých Podnikatelek záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.
„Letošní rok byl pro český byznys těžkou zkouškou, a bohužel se zdá, že ještě nějakou dobu kvůli koronaviru to podnikatelé a podnikatelky nebudou mít lehké. O to větší mají můj obdiv, že to nevzdávají,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Vážím si iniciativy OČP, gratuluji všem oceněným a přeji jim i v této obtížné době sílu i chuť do práce. Za MPO mohu v tuto chvílí říct, že je budeme v maximální možné míře podporovat, jako jsme to dělali i za prvních vln koronaviru,“ doplňuje ministr.
„Život těchto podnikatelek přitom není jen o podnikání, v souvislosti s událostmi posledních měsíců musíme brát zřetel i na to, že při tom všem zvládly být ještě i maminkami, manželkami a v mnoha případech i učitelkami,“ doplňuje ministrova slova Helena Kohoutová.
Odborný garant soutěže, kterým je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, vybral 25 760 kandidátek na zisk ocenění. Do finále nakonec prošlo 112 podnikatelek.
„Soutěže se mohou zúčastnit společnosti, které jsou ve výlučném vlastnictví jedné ženy s trvalým bydlištěm na území ČR a zveřejnily účetních závěrky v řádném termínu. Finalistky jsou vybírány jednak na základě hodnoty multikriteriálního indexu CRIBIS, kterým se na základě finančních a nefinančních údajů hodnotí ekonomické zdraví firem, a rovněž podle výsledků hlasování poroty,“ popisuje Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. .
Téměř polovina letošních finalistek má podle Pavla Fingera sídlo v Praze. Přibližně dvě třetiny z nich založily své společnosti až po roce 2000. Překvapivé je, že se letos mezi finalistky dostaly společnosti s lepším hodnocením, a to i přesto, že se hodnotil covidový rok 2020.
„Velmi dobré až dobré hodnocení získalo v letošním ročníku 61 % finalistek, přičemž v loňském to bylo jen 47 %. Tento rozdíl je pozitivním příslibem i do budoucna a ukazuje na to, že se podnikatelky dokázaly velmi dobře vyrovnat i s negativními externími vlivy na své aktivity,“ doplňuje Pavel Finger.

Výsledky
Letos zazářily v jednotlivých kategoriích tyto dámy:
MALÁ SPOLEČNOST

 1. místo Monika Brunettová, FRIT, s.r.o.

2. místo Radomíra Štěpánová, ALERGONET GROUP s.r.o.
3. místo Blanka Korejsová, PASÁŽ Korejsová s.r.o.

STŘEDNÍ SPOLEČNOST

 1. místo Eva Hronová, REVATECH s.r.o.
2. místo Ilona Kejklíčková, Soukromá klinika LOGO s. r. o.
3. místo Věra Babišová, A – GIGA s.r.o.

VELKÁ SPOLEČNOST

1. místo Jarmila Rappersberger, RAPPA s.r.o.
2. místo Eva Dokoupilová, MEDICAL PLUS, s.r.o.
3. místo Zdeňka Heyn Edlová, LUBRICANT s.r.o.

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
Martina Pospíšilová - MultiBoard s.r.o
„Digitalizace je jedním z největších trendů dneška a týká se všech oblastí našeho života, tedy i školství. Na příběhu Martiny Pospíšilové a společnosti MultiBoard je vidět silná vize inovovat a prosazovat moderní trendy ve vzdělávání, ať už se jedná o školky nebo vysoké školy. Pro ně všechny nabízí komplexní vzdělávací řešení. Multidotykové interaktivní All-in-One displeje umožňují pedagogům vytvořit poutavé a hravé úkoly pro děti a žáky a přiblížit tak výuku standardům 21. století. Hardwarem to ale nekončí, společnost poskytuje také vzdělávací obsah a metodickou podporu pedagogům. Aktivně a velmi potřebně tak mění podobu digitálního vzdělávání na českých školách,“ říká Martin Pěchouček, ředitel útvaru Rozvoj obchodu a klimatická změna vztahového bankovnictví ČSOB.

CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ pod patronací VODAFONE CZECH REPUBLIC
Andrea Bednářová - ENVIROCONT s.r.o.
„Paní Bednářová se se svou firmou Envirocont angažuje tam, kde podniká - ve svém regionu, a to je důležité. Navíc nepodporuje pouze ekologické projekty, které jí jsou s ohledem na zaměření jejího podnikání blízké, ale věnuje se i sociálním tématům. A především nejde jen o finance, sbírky a dobrovolnictví zaměstnanců, ale zapojuje a propojuje i své zákazníky. Dělá tak to, co je nám ve Vodafonu blízké - překračuje hranice svého vlastního odpovědného podnikání a inspiruje ostatní,“ uvádí Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelného podnikání Vodafonu.

CENA PRO VÝROBNÍ PODNIK V RUKÁCH ČESKÉ ŽENY pod patronací ATELIER-S a hastag #holkazfabriky
Olga Černá – ESITO CZ s.r.o.
„Příběh paní Olgy Černé nás oslovil, protože si uvědomujeme, jak náročné je odolávat zahraniční konkurenci,“ říká Kateřina Šrámková, ředitelka zámeckého resortu Zámek Loučeň a zástupce ATELIER – S.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ pod patronací Generali Česká pojišťovna
Radka Hynková – AGROVÁPNO s.r.o.
„Radka Hynková je moc příjemná a především energická žena, která své ideály promítá do práce a jde si za svým cílem. Podařilo se jí velmi inovativním způsobem zavést výrobu vápenatých hnojiv, kterými vrací obohacené granulované vápno zpět do půdy tak, že ač hnojí, tak nepřekyseluje a naopak rozvíjí mikroflóru. Dojem na mě udělalo, že její ekologické hnojivo je přístupné nejen velkým zemědělským podnikům, ale i drobným pěstitelům. Při dnešním důrazu na ekologii, udržitelnost a nezatěžování životního prostředí je její výrobek obrovským přínosem pro prostředí kolem nás,“ sděluje Šárka Dolanská, regionální ředitelka pro Prahu, Generali Česká pojišťovna.

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI pod patronací MICROSOFT & DAQUAS
Dana Dvořáková - MM publishing, s. r. o.
„Cenu za digitalizaci firmy by si letos zasloužily téměř všechny podnikatelky, protože to byla jedna z nezbytných reakcí na situaci. MM publishing paní Dvořákové ji využil k tomu, aby pomáhal šířit informace – věrohodné, potřebné (především pro odvětví průmyslu, na které se specializuje) a „k věci“. Někdo říká, že mít přemíru informací je stejně špatné jako nemít žádné. Inovativní koncept „zpravodaje na míru“, který umožňuje čtenáři vybrat si oblasti, o nichž chce být informován, když se něco děje, tenhle problém pomáhá řešit,“ vysvětlují volbu vítězky této kategorie shodně Darina Vodrážková, Business Development Director, DAQUAS – powered by ALSO a Jakub Mádle, Small & Medium Business Lead ve společnosti MICROSOFT.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY
Vladimíra Štěpánová - NewWaterMeaning s.r.o.
„Každý rok se těšíme na výsledek této kategorie. Není to totiž pouhý výpočet vzorečku. Při hodnocení se bere zřetel i na velikost a stabilitu firmy jako celku. Letos si cenu za výjimečný růst zaslouženě přebírá Vladimíra Štěpánová, jejíž firma se zaměřuje nejen na výrobu a distribuci zdravotnických prostředků, ale hlavně na kvalitní a dostupnou péči,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu.

Další partneři 14. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek – OCP jsou:
Advanced Medical Solutions s.r.o.
Affilbox.cz
AMSPČR
Auto Průhonice a.s.
Česká mincovna, a.s.
Eternal by Helena
ETIFLEX s.r.o.
Dvacetiminutovka
Fit, zdraví, výživa ® & Dandelion
Hotel Studánka
HMV COMMERCE GROUP s.r.o.
Inca Collagen s.r.o.
IUVENIO
KLIMSZ s.r.o.
KSENA s.r.o.
MEDIAREX COMMUNICATIONS, s.r.o.
Ogilvy, s.r.o.
Palatinum s.r.o.
PHOTODIENST BRNO, spol. s r.o.
RUTEX CZ, s.r.o.
TOMAS ARSOV
VERE PRAGUE
Zámek Loučeň a.s.

Více informací o projektu a videozáznam z vyhlášení vítězek najdete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

 

Ocenění Českých Lídrů: Mezi lídry tuzemského byznysu převažují rodinné firmy

118 finalistů bylo letos vybráno z 1529 společností, které vyhověly kritériím soutěže. Většinu z nich tvořily i v tomto ročníku rodinné firmy. Ty jsou páteří ekonomiky a během covidové krize ukázaly svou odolnost. Částky, které chtějí v současnosti zástupci rodinného byznysu investovat do svého rozvoje, jsou příslibem k oživení tuzemské ekonomiky.
„V 5. ročníku soutěžilo více jak 50 procent rodinných firem, což je úžasné číslo i s ohledem na skutečnost, že ryze českých firem, tedy bez zahraničního kapitálu, stále ubývá. Je tak na místě vyzdvihnout jejich důležitost,“ upozorňuje zakladatelka projektu OCL a Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko Helena Kohoutová.
Bez ohledu na to, zda zastupují rodinné podniky, jsou finalisté projektu úspěšnými zástupci podnikatelské veřejnosti. Bez výjimky jde o dlouhodobě prosperující společnosti.
„Vize projektu stojí na několika pilířích, ale hlavním cílem je předat ocenění těm nejlepším. Vyjadřujeme tím mimořádné uznání a podporu všem ryze českým firmám, které pozitivně ovlivňují prosperitu naší země. Firmám, které jsou aktivní na českém trhu i těm, které překonaly práh České republiky. Chceme také zdůraznit, že není malého a velkého podnikání, každý je důležitý. Rok 2021 opět jasně ukázal, že firmy, zapojené do tohoto projektu zasluhují obdiv a ocenění,“ shrnuje Helena Kohoutová.
V letošním ročníku splnilo kritéria soutěže již zmiňovaných 1529 firem, což je o sedm více než v loňském roce. Stejně tak hodnotila porota i více finalistů.

Kdo se mohl zúčastnit?
To, v jaké jsou účastníci soutěže ekonomické kondici, hodnotí odborný garant projektu, mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau.
„Soutěže se mohou zúčastnit společnosti, jejichž vlastníci mají trvalé bydliště v ČR, lze u nich dohledat konečného vlastníka a působí na trhu minimálně čtyři roky. Přihlásit se mohou pouze střední a velké společnosti s obratem nad 200 milionů korun ročně, které zaměstnávají alespoň 50 lidí,“ upřesňuje podmínky soutěže místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Pavel Finger.
Další nezbytnou podmínkou účasti je řádné předávání účetních závěrek a skutečnost, že se nejedná o společnost zabývající se službami finanční povahy. Účastníci jsou hodnoceni na základě finančních a nefinančních údajů reprezentovaných hodnotou multikriteriálního ukazatele Index CRIBIS.
„Nejvíce letošních finalistů má sídlo v Jihomoravském kraji (13) a dále v Praze a ve Zlínském kraji (shodně po 12). Mezi finalisty převažují společnosti s dlouhou tradicí, přičemž jedenáct z nich působí na trhu 29, respektive 30 let. Téměř dvě třetiny finalistů začalo fungovat v minulém tisíciletí. Převážně se tedy jedná o firmy, které podnikají dlouhodobě a své zkušenosti využívají k dalšímu rozvoji svých aktivit,“ doplňuje Finger.

Rytíři dnešní doby
Tuzemské podniky prožily těžký rok s covidem-19. Tvrdě na ně dopadly samotná pandemie i vládní restrikce. Zhruba polovina hledala pro svůj byznys nové cesty, musela měnit strategii, nastartovat nové projekty. Vyplynulo to z letošního průzkumu Agentury Helas mezi stovkou rozdílně velkých českých firem z různých oborů. Pro řadu společností se nicméně stala krize příležitostí k růstu.
Patronem soutěže se stal známý český ekonom Tomáš Sedláček: „Joseph Schumpeter, jeden z velikých ekonomů minulého století, viděl v podnikatelích a podnikatelkách rytíře dnešní doby. Pouštějí se do odvážných a náročných, navíc nejistých projektů, riskují, obětují, ale zároveň musí být napojeni na nějaký vyšší smysl, který jim dává energii, sílu, povzbuzení, když se něco nepovede, nápady, sveřepost a odhodlání. Ne všichni jsou takoví. Ale věřím, že většina, ta zajímavější myšlenková většina, která nemusí zprvu početně převyšovat, nakonec zvítězí. A zvítězí právě proto, že má a vidí smysl, ten smysl, který ji posiluje, a ten smysl, který je té druhé skupině volný.“
Podle Sedláčka nerozhodují jen pravidla, která jsou v jednotlivých zemích pro život i byznys nastavená. Klíčoví jsou lidé, kteří společnost tvoří.
„Mohou být dvě země se shodnými pravidly demokracie i kapitalismu. A přesto, bude-li jedna obývána zlými, nekulturními lidmi, řekněme skřety, zavede je jak demokracie, tak kapitalismus časem k tomu, že vytvoří zlou zemi. Zemi, kde se špatně a chudě žije, jak ekonomicky, tak kulturně, kde se špatně podniká, špatně soudí a špatně volí. Naopak druhá země, obývána kulturními lidmi, řekněme elfy, se stejnými pravidly udělá ze svého okolí časem dobré místo pro život, protože ani nemůže jinak. Pojďme být tou druhou zemí,“ vyzývá patron soutěže.
Ekonom prý cítí v kostech, že se naše země – i díky posledním politickým a společenským událostem – probouzí ke své bývalé pozici výrazné země na mapě světa. Kulturně, politicky, ekonomicky, duchovně i vztahově.
„A když vidím práci a okolí a výsledky, které doprovázejí Helenu Kohoutovou, nemusím věřit, mohu vidět. Kéž by most k úspěchu lidí zde uvedených byl předvojem mostu pro celou naši společnost, její inspirací a odvahou,“ doplňuje Sedláček.

Fascinující podnikatelské příběhy
Český byznys se formou partnerství v projektu OCL rozhodla podpořit i JŠK, advokátní kancelář. Její zástupce byl součástí poroty.
„Jako porotci soutěže OCL jsme si letos opět vyslechli fascinující podnikatelské příběhy. Řekl bych, že firmy se na situaci skvěle adaptovaly. Některé pandemie ovlivnila samozřejmě i negativně, ale vidím obrovskou vůli, snahu a kreativitu využít nepřízeň osudu jako motor, který české lídry posouvá inovativně stále vpřed. Většině z nich se to velmi dobře daří a z toho mám velkou radost,“ říká partner JŠK, advokátní kancelář Tomáš Doležil.
Doležil přiznává, že jeho advokátní kancelář zaznamenala vyšší poptávku v některých odvětvích, kde poskytují právní poradenství, například v oblasti regulace či insolvencí. Co se týče například práva korporátního a transakčního, zaznamenali spíše změnu chování klientů a větší opatrnost. Jiné je i tempo transakcí včetně jejich jisté nepředvídatelnosti.
„Vždy jsem potěšen, když se českým firmám daří a rád vidím, jak statečně bojují, jak rostou, jak se jim i v této náročné době daří úspěšně pronikat na zahraniční trhy. Všichni účastníci si rozhodně zaslouží nosit hrdého českého lva na klopě. Dělají mu čest,“ doplňuje Doležil.

Generálním partnerem projektu je společnost Vodafone. „Firemním zákazníkům přinášíme kurzy online marketingu ve Vodafone Digiakademii a poradenský portál V-Hub, který se zaměřuje na oblasti jako je práce na dálku či online bezpečnost. Pomáháme tak zákazníkům budovat jejich digitální budoucnost v náročné době vyžadující intenzivní online aktivitu,“ říká Michal Müller, obchodní a marketingový ředitel pro firemní zákazníky Vodafonu. A dodává: „Výhodou digitálních a online řešení je vyšší efektivita bez ohledu na to, kde zrovna jste“.

Do projektu OCL je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů zpracovaných odborným garantem CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Souhrn a základní informace o firmách, které uspěly v jednotlivých regionech. Informace o počtu finalistů z regionů
Vítězem za kraj Hlavní město Praha se stala společnost FAST KOVOŠROT s.r.o., na druhém místě skončila Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. a pomyslný bronz patří společnosti S E T O S spol. s r.o.

Jihočeský kraj ovládla firma AGRA GROUP a.s., druhé místo získala BANES, spol. s r.o. a na třetím místě se umístila společnost KAFKA TRANSPORT a.s.

Jihomoravskému kraji vévodí společnost TestLine Clinical Diagnostics s.r.o., následována společnostmi LOMAX & Co s.r.o. na druhém místě a společností ARTIN, spol. s r.o.na místě třetím.

V Karlovarském kraji zvítězila společnost SUAS Servisní s.r.o.

Královéhradecký kraj ovládla firma SERVISBAL OBALY s.r.o., druhé místo získala Dřevoterm, s.r.o. a na třetím místě se umístila společnost STYLBAU, s.r.o.

Vítězem za Liberecký kraj se stala společnost TITAN - Multiplast s.r.o., na druhém místě skončila RAVY CZ a.s. a pomyslný bronz patří společnosti MOCCA, spol. s r.o.

Moravskoslezský kraj ovládla firma Motor Lučina spol. s r.o., druhé místo získala RT TORAX, s. r. o. a na třetím místě se umístila společnost MROZEK a.s.

Olomouckému kraji vévodí společnost FARMAK, a.s., následována společnostmi LASKI, s.r.o. na druhém místě a společností SULKO s. r. o.na místě třetím.

V Pardubickém kraji zvítězila společnost Isolit-Bravo, spol. s r.o., na druhém místě skončila SANITINO s.r.o. a třetí místo patří společnosti ERA-PACK s.r.o.

První místo v Plzeňském kraji získala společnost Tank ONO, s.r.o., na druhém místě skončila ASP GROUP s.r.o. a třetí místo patří společnosti PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o.

Středočeský kraj ovládly firmy ALBA CR spol. s r.o. na prvním místě a společnost ENERGON Dobříš, s.r.o. na místě druhém.

Vítězem za Ústecký kraj se stala společnost SALTEK s.r.o., na druhém místě skončila MEVA s.r.o. a pomyslný bronz patří společnosti CHVALIS s.r.o.

Kraj Vysočina ovládla firma SEPOS, spol. s r. o., druhé místo získala IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. a na třetím místě se umístila společnost ADW FEED, a.s.

Zlínskému kraji vévodí společnost mmcité a.s., následována společnostmi Sběrné suroviny UH, s.r.o. na druhém místě a společností TVD-Technická výroba, a.s. na místě třetím.

Více informací najdete na stránkách projektu www.oceneniceskychlidru.cz.

 

Projekt podporují:
Zakladatel: Agentura Helas
Odborný garant: CRIF – Czech Credit Bureau
Generální partner: Vodafone Czech Republic
Partneři: Advanced Medical Solutions, Affilbox.cz, ATELIER – S, Bergl Diamonds,
Česká mincovna, DAQUAS, ETERNAL BY HELENA, Fortinet,
HMV COMMERCE GROUP., JŠK, advokátní kancelář, KLIMSZ, Logio,
MEDIAREX Communications, MICROSOFT, NSG Morison, Palatinum,
Veracomp Česká republika, VERE PRAGUE, VINO CIBULKA MIKULOV