XIII. MEZINÁRODNÍ SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM IGS INTERNATIONAL GLASS SYMPOSIUM 4. – 7. 10. 2018 Nový Bor

International Glass Symposium (IGS) a Nový Bor tvoří nerozlučnou dvojici již od roku 1982, kdy poprvé Crystalex a.s. Nový Bor pozval do svých provozů výtvarníky a designéry z celého světa, aby za asistence novoborských sklářů zrealizovali své návrhy a výtvarné myšlenky. IGS se pak konalo v tříletých intervalech nepřetržitě.

Tradice trienále pokračuje i v roce 2018. Počátkem října se uskuteční již XIII. ročník sympozia, jež se stalo doslova světovým unikátem, symbolem setkávání, tvůrčí práce a nových možností, na němž se v průběhu uplynulých dvanácti ročníků vystřídalo téměř 600 umělců. Za sklem do města zavítaly stovky významných osobností uměleckého i veřejného života a pozvání k účasti na IGS se stalo ve světě skla prestižní záležitostí. IGS podporuje vnímání Nového Boru, Libereckého kraje i České republiky jako významné sklářské destinace. Má obrovský význam pro zdejší sklářský region, pro zviditelnění českého skla a českého sklářského řemesla ve světovém kontextu, je velkým přínosem pro zachování nehmotného kulturního dědictví a v neposlední řadě je nutno poukázat na jeho sbírkotvornou roli. 
Fenomén zvaný IGS stále žije a v roce 2018 napíše již XIII. kapitolu své historie. Každá z kapitol byla unikátní, měla svá specifika, přinesla novinky a rekordy, společným rysem všech však byla příležitost k setkání sklářů v prostředí společné tvůrčí práce, výměny názorů a zkušeností, získávání a posilování kontaktů a přátelství.
 Stejně tak tomu bude i v roce 2018. O tom ostatně vypovídá i hlavní motto XIII. ročníku IGS – Sklo nás spojuje. Vyjadřuje nejen spojení sklářů napříč kontinenty, ale také spolupráci pořadatelských subjektů. V jejich čele stojí již počtvrté město Nový Bor, spolupořadateli pak jsou sklářské firmy, sklářské školy a muzejní instituce. Pro české sklo a hlavně pro Nový Bor je dobrou zprávou, že jedním z pořadatelů sympozia je opět Crystalex CZ.
Crystalex je největším českým výrobcem nápojového skla. 
Nejznámějšími tradičními soubory jsou Angela a Claudia. Tradiční nabídka Crystalexu je však samozřejmě mnohem širší, díky čemuž firma uspokojuje rozsáhlé spektrum zákazníků. Jmenujme zde alespoň několik málo těch nejznámějších jmen: Diana, Julia, Lara, Natalie, Maxima, Vintage, Vicenza, Bastia, Barline, Ideal nebo Gina. Jsou to soubory klasické i moderní, starší i jen pár let staré – všechny však úspěšné.
Crystalex je mimořádně úspěšný též v oblasti dekorací. Nabídka dekoračních technik je opravdu široká: dekorování pantem, dále to jsou – technika rytí, malování, sítotisk, obtisky, pískování , stříkání a samozřejmě též kombinace technik.
Většina produkce Crystalexu je prodávána pod značkou “Bohemia Crystal” – do více než 60 zemí celého světa.
Síň slávy IGS
Do Síně slávy Mezinárodního sklářského sympozia IGS Nový Bor vstoupí v rámci slavnostního zahájení letošního ročníku této slavné akce pan Jiří Šuhájek. Tento světově věhlasný sklářský umělec také ve stejný den předvede své fascinující umění tvarování žhavého skla na huti sklářské školy v Novém Boru. V průběhu IGS bude poté tvořit ve firmě Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově, kde ho na vlastní oči může vidět i široká veřejnost v rámci dne otevřených dveří v sobotu 6. října. Vznikne tam další z jeho monumentálních postav ze skla a železa. 

Více se dozvíte na www.igsymposium.cz