Výsledky soutěže o Národní cena za studentský design 2020

30. ročník mezinárodní soutěže o Národní cenu za studentský design 2020 vyhlásil Design Cabinet CZ, z. s., nadace SUTNAR- NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015.

Mezinárodní porota rozhodla mezi 72 nominovanými pracemi (ty vybraly dvě nezávislé mezinárodní poroty) o udělení jednotlivých ocenění Národní cena za studentský design *GRAND, Národní cena za studentský design *JUNIOR, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design 2020. Ocenění studenti mají mj. právo užívat příslušnou značku ocenění.

Vyhlášení soutěže probíhalo z plzeňského streampoint Studia zamlklých mužů (DEPO 2015) 4. 12. 2020 od 15 hodin. Výstava Nový (z)boží!, která představuje oceněné práce, byla postavena v kreativním prostoru DEPO2015, digitalizována a je představena na
https://app.cloudpano.com/tours/caLuD8AFPf (autor Lukáš Kellner, Multilab). V jiné podobě se se prezentují výsledky soutěže na platformě exhibition.indihu.cz: https://exhibition.indihu.cz/view/Novzbo20202020-11-17T193028061Z/0/0; Nový (z)boží! 2020 (indihu.cz), (autorka Květa Čulejová, Design Cabinet CZ).

Soutěž v ateliéru Kristiny Fišerové a Rostislava Vaňka na grafický vizuál soutěže vyhrál student Jakub Heyduk. Pozlacené schody jako symbol navrhl soutěže Petr Vogel

Rozhovory s oceněnými studenty jsou zveřejněny na http://www.designcabinet.cz/rozhovory a na https://www.studentskydesign.cz/cs-cz/page/2020/rozhovory/

Další ceny udělili v roce 2020
Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Nakladatelský dům Albatros Media a.s.
Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Společnost přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH
Asociace užité grafiky a grafického designu
Studio DesignATAK
Cena kurátorů
Cena veřejnosti

Výsledky soutěže

Národní cena za studentský design *GRAND
Jan Buble
Koncept nové české písmolijny Form
2019
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vedoucí pedagog: MgA. Tomáš Brousil

Hodnocení mezinárodní poroty
Série pěti abeced je více než dostatečný základ nové písmolijny. Rozsáhlý projekt představuje nejen balík profesionálně zpracovaných písem, ale i jejich funkční základnu v podobě uživatelsky přívětivého webu. Nové bezserifové abecedy nepřináší revoluci nebo módní výstřelky – naopak, představují výběr široce využitelných stylů pro běžnou sazbu i výrazné titulky, které obstojí i za deset, dvacet let. Dospělá práce s citem pro detail a pokorou vůči čtenáři, je zaslouženě na piedestalu mezi nejlepšími pracemi
MgA. Štěpán Holič
Člen mezinárodní poroty

Autor získává symbol a diplom pro vítěze soutěže o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Národní cenu za studentský design 2020 * GRAND; pobyt, letenku a týdenní ubytování v některém z Českých center v Evropě;
pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s;.roční předplatné časopisu Font; časopis Brand & Stories, ročník 2020.

Národní cena za studentský design *JUNIOR
Alžběta Müllerová
Liquid Silver – Motion design &promo materiály alba Liquid Silver
2020
MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Vedoucí pedagog: MgA. Miroslav Roubíček

Hodnocení mezinárodní poroty
Mezinárodní porota ocenila na vizuální identitě hudebního projektu Liquid Silver moderní spojení motion a grafického designu. Na rozdíl od populárního trendu animovaného plakátu, kdy je kompozice rozpohybována ex-post, v tomto případě je suverénně zvládnutá a vrstevnatá animace podkladem pro statické aplikace identity, jako jsou obaly desek a merchandising.
MgA. Marek Cimbálník,
Člen mezinárodní poroty

Autorka získává symbol a diplom pro vítěze soutěže o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Národní cenu za studentský design 2020 * JUNIOR; 0obyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.; roční předplatné časopisu Font; časopis Brand & Stories, ročník 2020

Excelentní studentský design 2020
Silvia Klúčovská
Online výuka znakového jazyka v českém jazyce Znakověda
2019
Fakulta multimediálnich komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.

Hodnocení mezinárodní poroty
Porota ocenila ojedinělý nápad online výuky znakového jazyka a doufá, že v něm autorka bude dál pokračovat až k plné realizaci a implementaci do běžného prostředí.
PhDr. Iva Knobloch, Ph.D.
Předsedkyně mezinárodní poroty

Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

Autorka dále získává
Cenu Exit Design děkana Fakult umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Práce využívá pokročilé digitální technologie ke zdokonalení uživatelské zkušenosti při studiu znakového jazyka natolik přirozeně a nenuceně, že grafický a funkční design celého prostředí takřka nevnímáme. To umožňuje plně se soustředit na samotnou studijní hru v jednoduchém webovém rozhraní, které reflektuje fyzický pohyb rukou. Přímočará, efektivní a navíc společensky užitečná aplikace.
Doc. Mgr.A. Pavel Mrkus
Děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Autorka získává diplom a finanční částku ve výši 30 000 Kč

Autorka dále získává
Cenu studia DesignATAK

Proč?
Rozvíjející technologie rozšířené reality má za úkol usnadnit lidem život. Technologie snímání pohybu se často používá pro herní průmysl či pro špionážní technologie. Je nám velmi sympatické, že je tato technologie snímání biometriky aplikována pro bourání komunikačních bariér mezi dvěma různými komunitami – slyšících s neslyšícími. Umím si představit, že by mohla Znakověda fungovat i obráceně – tedy jako translátor do akustické řeči. Osobně si takovou aplikaci rád zaplatím a kurzy znakové řeči absolvuji.
Ing. Milan Vrbik
Design manager a Senior designer studia Atak Design

Autorka získává možnost dvoutýdenní placené stáže ve studiu DesignATAK, knihu Kobobook a diplom

Excelentní studentský design 2020
Kristýna Londinová
Série plakátů a animace na aktuální dění Graphitical 2020
Fakulta multimediálnich komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Vedoucí pedagog: doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.

Hodnocení mezinárodní poroty
Mezinárodní porota ocenila vtipné a trefné vizuální zpracování aktuálních politických témat, stejně jako animaci s překvapivým efektem. Porota ocenila rovněž vykročení autorky za hranice klasického plakátu a využití animace jako jazyka kritického myšlení.
PhDr. Iva Knobloch, Ph.D.
Předsedkyně mezinárodní poroty

Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

Excelentní studentský design 2020
Bat Shahar Katz
Infografika a animace The Flow
HIT Holon Institute of Technology, Izrael
2020
Vedoucí pedagog:Zachi Dinar

Hodnocení mezinárodní poroty
Porota oceňuje infografiku a animaci, které dobře synchronizují s ideou projektu a jednoduše vysvětlují jednotlivé prvky. Vše je dobře akcentováno hudbou.
MgA. Věra Marešová
Členka mezinárodní poroty

Autor získává
Symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

Autor dále získává
Cenu děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Komplexní, hravé a přesto rafinované prostředí motion-designu a info-grafiky. Originální a zábavný způsob komunikace s příjemcem vytváří ze vzdělávání příjemný zážitek.
Doc. akad. mal. Josef Mištera
Děkan fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Autor získává diplom a finanční částku ve výši 10 000,- Kč

Excelentní studentský design 2020
Tereza Janáková
Dům na hraní z papíru Dům U tří koček
2020
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vedoucí pedagog: doc. akad. mal. Pavel Beneš

Hodnocení mezinárodní poroty
Dům U tří koček je objekt, který nás svou unikátní formou vtahuje doslova přímo do příběhu a vyzývá ke hře. Originálním a tvořivým způsobem podněcuje nejen dětskou představivost, smazává hranice mezi klasickou knihou a domečkem pro panenky, čímž se stává krásnou a funkční součástí dětského pokojíčku. Porota také oceňuje citlivě střídmé použití dvou barev, které je dostatečně poutavé a výrazné, bez nutnosti barevné překombinovanosti (jak se u dětských pokojíčků stává).
Bc. Alexandra Deus
Členka mezinárodní poroty

Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

Autorka dále získává
Cenu Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Dům U tří koček je současným zpracováním „domu pro panenky“, do kterých autorka vetknula snění – dům je prostorem otevřených obytných a exotických krajin mezi nebem a zemí, nocí a dnem, kam vcházíme po schodech i šplháme po lodním žebříku. Ilustracemi i barevností výborný výstavní exponát.
PhDr. Helena Koenigsmarková
Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Autorka získává diplom a možnost odkupu práce do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Excelentní studentský design 2020
Vica Allakhverdyan, Lisa Arkhangelskaya, Giulia Bierens de Haan, Filip Birkner, Alix Chauvet, Etienne Clerc, Chloé Delchini, Klara Eneroth, Mark Emil Poulsen, Pablo Bardinet Fernandez, Jim Klok, Camilla Kövecses, Brigita Kudarauskaite, Mona Mercier
Kniha TakeAway
2020
Gerrit Rietveld Academie, Nizozemsko
Vedoucí pedagogové: Bart de Baets, Elisabeth Klement, Sam de Groot, Riet Wijnen, Floor Koomen

Hodnocení mezinárodní poroty
Take Away je velmi obsáhlá, profesionálně řešená publikace, jejíž obsah je v podstatě katalogem, který zpracovává výstupy, komunikaci i výuku studentů během státem nařízené karantény. Zajímavý je především neotřelý formát knihy, který skvěle „padne do ruky“ a příjemně se v něm listuje. Stránky uvnitř jsou pestré, různorodé, a odrážejí individualitu jednotlivých autorů. Celá kniha působí jako velký pestrý „cirkus“, jako memento potřebě tvořit v složité době kulturní odtrženosti a izolace.
MgA. Lucie Kaslová
Místopředsedkyně mezinárodní poroty

Autoři získávají symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

Autoři dále získávají
Cenu nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH
Práce nese jasný rukopis nizozemského grafického designu. Svěží, neotřelá a zdánlivě nahodilá vizuální přehlídka, která při hlubším zkoumání odhaluje komplexní vnitřní strukturu a logiku. Pestrý karneval, kterému nechybí myšlenka ani řád.
MgA. Vojtěch Aubrecht
Ředitel nadace SUTNAR – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

Autoři získávají diplom a finanční částku ve výši 10 000,- Kč

Excelentní studentský design 2020
Jan Chabr
Šifrovací hra Tajný vzkaz pro Alquista
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
2020
Vedoucí pedagog: Doc. MgA. Kristy´na Fišerová

Hodnocení mezinárodní poroty
Porota ocenila Tajný vzkaz pro Alquista jako chytrou karetní hru, která vychází z popularity karetních her. Žádné dlouhé čtení pravidel. Prostě se začíná první kartou a řeší se šifry a hlavolamy, které uživatele posouvají dál až k cíli hry, jejíž příběh vychází z Čapkovy hry R.U.R. Nápadité zpracování karet na průhledném plastu umožňuje hledání šifer i pomocí překrývání a kombinování jednotlivých hracích karet.
MgA. Lucie Kaslová
Místopředsedkyně mezinárodní poroty

Autor získává symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

Excelentní studentský design 2020
Veronika Opatrná, Oleg Zářecký
Vizuální styl společných výstav pěti galerií Mo(nu)mentální topografie
2018
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vedoucí pedagog: prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph.D.

Hodnocení mezinárodní poroty
Vizuální styl projektu je i přes značně široké téma i množství výstupů dostatečně jednotný, soudržný a divákovi snadno uvízne v paměti. Porota také ocenila vysoce profesionální zpracování katalogu a průvodce výstavním projektem. Sazba obou tiskovin dalece přesahuje úroveň studentské práce.
BcA. Lukáš Pumpr,
Člen mezinárodní poroty

Autoři získají symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

Excelentní studentský design 2020
Vilém Smejkal
Design světelných objektů Street Art Smigi
2020
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově
Vedoucí pedagog: MgA. Ladislav Průcha

Hodnocení mezinárodní poroty
Mezinárodní porota ocenila netradiční přístup ke street artu, jako šetrný přístup k místnímu prostředí i náladově-doprovodné video.
PhDr. Iva Knobloch, Ph.D.
Předsedkyně mezinárodní poroty

Autor získává symbol a diplom pro ocenění Excelentní studentský design 2020 v soutěži o Národní cenu za studentský design 2020; právo používat značku Excelentní studentský design 2020; pobyt v letním ArtCampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; knihu z produkce Albatros Media a. s.

Dobrý studentský design 2020
Aneta Chmelová
Naučná hra o lese Lesníček 2019
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Vedoucí pedagog: prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph.D.

Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020;
právo používat značku Dobrý studentský design 2020

Autorka dále získává
Cenu kurátorů 2020 *GRAND

Dobrý studentský design 2020
Marko Horáček
Procházka stoletou rajskou zahradou paličkované a šité krajky
Animovaný film jako průřez historií krajek 2019
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1
Vedoucí pedagog: MgA. Filip Ulver
Autor získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

Autor dále získává
Cenu kurátorů 2020 *JUNIOR

Dobrý studentský design 2020
Kateřina Villinová
Autorská kniha pro děti Lenochodi líně chodí
2018
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Vedoucí pedagog: doc. M. A. Barbara Šalamounová
Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

Dobrý studentský design 2020
Martin Egrt, Milan Quang Nguyen
Zlin Design Week 2019 Revoluce
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Vedoucí pedagog: dr. akad. soch. Rostislav Illík
Autoři získávají symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

Dobrý studentský design 2020
Kristýna Hůrková
Vizuální styl interiérového studia Materia
2020
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
Mgr. A. Johanka Ovčáčková, Ph. D.
Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

Dobrý studentský design 2020
Adam Komůrka
Vizuální komunikace ateliéru Digitální design Digitál 2020
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
MgA. Bohuslav Stránský, Ph. D.
Autor získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

Dobrý studentský design 2020
Martina Kubalová
Explainer video Pock it don´t drop it!
2019
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, Ph. D.
Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

Dobrý studentský design 2020
Sixie Hou
The visible song of a lute Between 4 Strings 2020
School of Design of East China Normal University
Vedoucí pedagog: Wenhao Chen
Autor získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

Dobrý studentský design 2020
Karolína Čaplová
Výtvorník a výletník Prahou
2019
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Vedoucí pedagog: doc. MgA. Kristýna Fišerová
Autorka získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

Dobrý studentský design 2020
Jaroslav Dlask
UX/UI zpravodajské aplikace iRozhlas
2019
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, Ph. D.
Autor získává symbol a diplom pro ocenění Dobrý studentský design 2020; právo používat značku Dobrý studentský design 2020

Další zvláštní ceny
Cena rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové
Karolína Čaplová
Karty proti úzkosti Úzkost – a co s ní
2019
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Vedoucí pedagog:doc. MgA. Kristýna Fišerová

Projekt Úzkost – a co s ní reaguje na závažné společenské téma. S úzkostí se v různých intervalech vypořádává velká část populace a tenzí či tlaků přibývá i vzhledem k současným okolnostem. Projekt vychází z konzultací s odborníky, přesto využívá možností tvořivého studentského přístupu. Schopnost psychické úlevy a regenerace je důležitá v každém věku a karty proti úzkosti poskytují vhodný nástroj, který umožňuje začít s jejím rozvíjením již v raném věku. Projekt Úzkost – a co s ní je příkladem studentské práce, kterou je třeba brát vážně
Prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Autorka získává objekt, diplom a finanční částku ve výši 20 000 Kč

Autorka dále získává
Cenu veřejnosti 2020 *GRAND

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Adrián Gubrica
Vizuální styl Think off It
2018
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Bratislava, SR
Vedoucí pedagog: Mgr. art. Štefan Kubovič

Vizuálně atraktivní a profesionální aplikace, která kriticky sleduje vysoce aktuální problematiku internetového prostředí a virtuální reality.
Doc. akad. mal. Josef Mištera
Děkan fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Autor získává diplom a finanční částku ve výši 10 000,- Kč

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Jie Li
Kniha Rhythm
Vedoucí pedagog: prof. Wenhao Chen
2019
School of Design of East China Normal University

Unikátní propojení západoevropské a asijské kultury a estetiky, kde zvukomalebnost italské poesie dává podnět jemnému výtvarnému znázornění.
Doc. akad. mal. Josef Mištera
Děkan fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Autor získává diplom a finanční částku ve výši 10 000,- Kč

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Adrián Gubrica
Vizuální identita Památníku Tomáše Bati
2019
Fakulta multimediálnich komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Vedoucí pedagog: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.

Charakteristický, minimalistický a kultivovaný design v kombinaci s přesvědčivou a přehlednou strukturou podávaných informací.
Doc. akad. mal. Josef Mištera
Děkan fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Autor získává diplom a finanční částku ve výši 10 000,- Kč

Cena Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Jan Němec
Jednotný vizuální styl autobusové společnosti Ekipa
2019
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova, Praha
Vedoucí pedagog: akad. mal. Zbyněk Kočvar

Nápadité, líbivé zpracování jednotného vizuálního stylu pro malé dopravní firmy, které autor představuje, se nám jeví jako praktická ukázka, jak kultivovat vkus lidí – pasažérů, a zpříjemnit a zkulturnit cestování, které se dnes stalo masovou potřebou každodenního života lidí..
JUDr. Milan Čapek
Předseda Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea
Autor získává diplom a finanční odměnu ve výši 5 000 Kč

Cena Asociace užité grafiky a grafického designu
Jana Babická, Katrin Bittnerová, Martina Shořovská
Pochod Vodobraní
Jdu s vodou aneb proměň vodu ve víno
2020
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vedoucí pedagog: prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph. D.

Projekt se opírá o vizuální návaznosti a spolupráci studentů mezi Přírodovědeckou fakultou, Filozofickou fakultou, Fakultou umění a designu a Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Ústecký kraj se do dnešní doby potýká s negativními důsledky nepovedené průmyslové transformace po roce 1989 a sociálními problémy. Právě průmyslová historie kraje je však něco, čím se tato oblast může zároveň i chlubit, a je velmi zajímavá. Tudy přicházela průmyslová revoluce v minulosti do Čech, zde vznikly významné průmyslové podniky a navazující bohatá kultura. Cílem projektu je pomocí intervencí do veřejného prostoru zviditelnění výše uvedené aglomerace, zlepšení image tohoto regionu a posílení regionální identity obyvatelstva.
Asociace užité grafiky a grafického designu oceňuje komplexnost projektu. Projevuje se mimo jiné v rozpětí komunikačních médií, ve kterých se informační obsah projektu realizuje, a na které se bude dalšími aktivitami navazovat – od statické a online grafiky přes animaci až po prostorovou aplikaci. Nejvýše však je hodnocen potenciál společenského přínosu s lidským faktorem, díky kterému lze věřit ve vytvoření pozitivního obrazu industriálního a kulturního dědictví severočeského kraje.
Asociace užité grafiky a grafického designu
Autorky získávají diplom a finanční odměnu ve výši 3 000 Kč

Cena nakladatelského domu Albatros Media
Eva Bartošová
Kniha Pozdě bycha honiti Zajímavosti a záludnosti češtiny
2020
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Vedoucí pedagog: akad. mal. Renáta Fučíková

Práce Pozdě bycha honiti stojí na pomezí jazykového a výtvarného vyjádření a lze ji považovat za svébytný, mimořádně zdařilý autorský projekt. Eva Bartošová si zvolila téma poměrně náročné ve své abstraktnosti – výtvarné vystižení jazykových jevů. Přitom práce zřetelně signalizuje, že textovou (a potažmo typografickou) složku považuje za stejně důležitou. V tomto směru působí komplexně, vyváženě, uceleně a koncepčně.
Mgr. Petr Eliáš
Šéfredaktor Albatros Media a. s.
Autorka získává – součástí ocenění je vydání knihy

Cena veřejnosti *JUNIOR
Denisa Solontayová
Azul studio
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova
2020
Vedoucí pedagog: Mgr. A. Johanka Ovčáčková, Ph.D.

Na organizace soutěže spolupracovali

Koncepce projektu: Lenka Žižková
Produkce projektu: Květa Čulejová, Lucie Kaslová, Barbora Krákorová, Soňa Kratochvílová, Soňa Rychlíková, Lenka Žižková
Grafický návrh: Jakub Heyduk
Překlady: Viera Postníková, Jan Řebíček
Digitalizace výstavy: Lukáš Kollner, Multilab; Květa Čulejová
Scénář: Lenka Žižková
Moderátoři Filip Koryta, Jiří Chroust
Stream studio Streampoint, Studio zamlklých mužů s. r. o., DEPO2015

Více informací na www.studentskydesign.cz