Veletrh EmbaxPrint v Brně se uskuteční v novém termínu

V roce 2020 se uskuteční na brněnském výstavišti již 31. ročník Mezinárodního veletrhu obalů a tisku EmbaxPrint. Jedná se o přední akci svého oboru v České republice, díky čemuž se stává ideálním místem pro předvedení technologických inovací a řešení. 

Do dalšího ročníku vstupuje veletrh velkou změnou, a to v podobě nového termínu. Konat se bude od 20. do 23. dubna 2020 souběžně s Mezinárodními potravinářskými veletrhy, které se právě do tohoto data přesunuly. Obalová technika má k potravinářství velmi blízko, protože vysoké procento produkce obalů je vázáno právě na výrobu potravin a nápojů. Kromě potravinářského průmyslu se však veletrh zaměřuje také na obaly pro strojírenský, automobilový, farmaceutický či chemický průmysl.

Změna nastane také z hlediska prostorového rozložení veletrhů v areálu výstaviště. Celý komplex akcí se bude soustředit do centrálních moderních pavilonů. Nové rozložení bude pozitivní zejména pro EmbaxPrint, jelikož se přiblíží k ostatním veletrhům.

EmbaxPrint je významnou obchodní platformou pro celý středoevropský trh. Během minulého ročníku se představilo 199 vystavujících a zastoupených firem, celkem 63 % firem pak bylo ze zahraničí. Silné zastoupení měli vystavovatelé z Itálie, Polska, Slovenska a Číny.

Přidanou hodnotou veletrhu je i jeho komplexnost. Na jednom místě je tak možné seznámit se s kompletním výrobním procesem v jednotlivých odvětvích obalového a tiskařského průmyslu. K oblíbeným součástem patří také projekt Packaging Live, který představuje živou balicí linku v praxi. Nechybí ani doprovodný program, který se skládá z odborných přednášek a konferencí na aktuální témata. 

Ohlédnutí za veletrhem EmbaxPrint 2018

• B2B zaměření = prezentace nových technologií z oblastí obalů a tisku
• Celkem se představilo 199 vystavujících a zastoupených firem z 12 zemí
• 63 % vystavujících firem bylo ze zahraničí – silné zastoupení vystavovatelů z Číny, Itálie, Polska nebo ze Slovenska
• Obnoveno udělení cen Zlatý EmbaxPrint
• Vysoký podíl nových firem
• Brněnským výstavištěm prošlo 25 000 návštěvníků z 33 zemí *
• V tiskovém středisku se akreditovalo 127 novinářů 

Více na www.embaxprint.cz

Zdroj : BVV