Vekolu Company: Řešení pro firmy v krizových situacích

Luboš Velebil a Adam Kotrba – zkušení krizoví manažeři. Zakladatelé české společnosti Vekolu Company – společnosti, která pomáhá zvládat obtížné a kritické situace českým firmám, patřící do investiční skupiny PRAG Investment Group a.s. Specializuje se na nalézání řešení složitých finančních a dluhových situací formou firemních restrukturalizací. Poskytnutá řešení slouží k maximální akceleraci dostupného potenciálu dané firmy.

Slovní spojení „to nejde” od nich neuslyšíte. ,,Možná je to profesní deformace, ale nám se tento přístup zatím vždy osvědčil”, shodují se Luboš a Adam. Pojďme si společně projít příběh dvojice, která má vždy v záloze nějaké smysluplné řešení.

Kde se vzala potřeba založit Vekolu Company?

Byl to přirozený vývoj, reagující na poptávku. V rámci našich současných aktivit, u kterých pracujeme s různými řešeními dluhových problémů fyzických osob, nás čím dál tím více žadatelů poptávalo o pomoc s financováním svých firem. I proto bylo třeba vytvořit specializovanou společnost, které bude veškerou poptávku absorbovat a flexibilně na ní reagovat. Čas realizace je, v rámci poskytovaných řešení, jedním z nejdůležitějších faktorů.

Čemu přisuzujete avizovaný nárůst poptávky po vašich službách?

Řekl bych, že se jedná o souběh více faktorů – vysoké inflace, utlumený úvěrový trh, vysoké úrokové sazby a částečně také dozvuky „COVIDové” doby. Tento souběh multiplikačně ovlivnil nejen malé, ale i střední a velké podniky napříč celou ČR. Pokud mají dobrou kredibilitu u bank či investorů, pak nemají s dofinancováním např. provozního financování problém. Pro mnohé společnosti má však souběh těchto faktorů fatální následky.

Proč jste Vekolu založili právě spolu?

Opět přirozený vývoj. I když se známe asi od 6 let, aktivně spolupracujeme až poslední 8 let. Myslím, že se dobře doplňujeme. Zároveň víme, co jeden od druhého v dané situaci čekat. Nikdy nejsme v názorech a optice vyhodnocení úplně totožní. A to nás ale donutí zvažovat různé formy problémů, které mohou nastat. Díky našemu zaměření na problémová aktiva řešíme problémy téměř neustále. To vám umožní poznat charakter člověka daleko lépe než v dobách hojnosti, když se vám daří. V mimopracovní době, která není až zas tak častá, spolu rádi vyrazíme na golf či za jiným sportem nebo dobrým jídlem.

Jak máte rozdělené role ve firmě?

Nejme úplně korporátní, a tak nemáme pevně definované, co kdo má vykonávat. Nicméně, Adam pokrývá makro a mikroekonomický segment transakce, spolu s analýzou dostupných dat. Luboš pak zajišťuje veškerý právní background transakční dokumentace. Společně pak, na základě jednotlivých poznatků, vyhodnocují psychologický aspekt transakce. A veškeré jeho konsekvence.

Jak vypadá váš typický postup při vyhodnocování transakce?

Pokud jednomu z nás přijde poptávka po našich službách, začne pracovat na počátečním screeningu daného případu. Jakmile máme vypracované všechny jednotlivé body naší due diligence, prezentujeme si daný záměr navzájem. Druhá strana pak uplatňuje metodu velmi kritické zpětné vazby. Pokud si na vše dokážeme uspokojivě dopovědět, transakci realizujeme. Pokud ne, k realizaci nepřistoupíme.

Co přinášíte na český trh? Kde je Vaše přidaná hodnota?

Řekl bych, že především pragmatismus, klid a rozvahu. V krizovém finančním řízení se totiž musíte rozhodovat rychle, nikoli však unáhleně. Zkušenosti, které jsme za ty roky nabrali, hrají v některých klíčových momentech hlavní roli. Sami jsme udělali nějaké chyby, ze kterých jsme se poučili. Nikdy také neslibujeme nic, co nemůžeme splnit jen s vidinou tohoto, abychom udělali „deal”.

Na jaké typy služeb se specializujete?

V zásadě se jedná o čtyři hlavní specializace. Těmi hlavními jsou krizové finanční řízení a restrukturalizační projekty. Ty zahrnují naší plnou manažerskou účast a intenzitu na daném projektu. V rámci transakcí s charakterem financování připravíme pro žadatele buď mezaninové financování, nebo naaranžujeme vlastní dluhopisovou emisi či program.

Která odvětví Vás nejvíce zajímají?

Máme tři hlavní segmenty, ke kterým upínáme svou pozornost – průmysl, zdravotnický výzkum a energetika. Zajímají nás české společnosti. Takové, které mají konkurenční výhodu, jež ale nemůže být zcela uplatněna, protože jí převyšuje míra problémů, se kterou daná společnost bojuje. Rovněž nás zajímá podpora patentů.
Jaké úspěšné transakce máte za sebou?
Tím, že Vekolu je mladá firma, která vznikla v roce 2021 z výše uvedených důvodů, nemá ještě zcela exitované projekty. Nicméně, pokud to vezmeme z pohledu čísel, tak máme přes 12 let zkušeností s problémovými aktivy. Za tu dobu jsme vyřešili přes cca. 400 případů v objemu přes 1,3 miliardy Kč. Postupujeme systematicky krok za krokem. Nebylo by rozumné se bez předchozích zkušeností vrhnout hned na nějaký velký stomilionový deal. Vše má svůj čas a u problémových aktiv to platí, dle mého, dvojnásob.

Čím pro Vás bude specifický rok 2024?

Rok 2024 bude pro Vekolu rokem velkých akvizic – zejména ve farmaceutickém sektoru a průmyslu, s přesahem do energetiky. Ve farmacii se jedná o společnost, která disponuje velmi unikátním patentem. Ten může zcela zásadně změnit celosvětovou formu a přístup v aplikaci současné formy léčby.
V průmyslu aktuálně dokončujeme převzetí 100% tradičního českého výrobního podniku. Cílem bude navýšení výrobní kapacity a postupný přechod na automatizovanou a robotizovanou výrobu. Současnou výrobu zároveň chceme ještě rozšířit o vlastní patentovaný produkt z oblasti energetiky.
Pokud bych měl shrnout rok 2024 do jednoho slova, bude: „Přelomový.”

www.vekolu.cz