Unikátní zobrazovací technologie Transparentní LED Film od UGO! Media součástí EXPO 2020 v Dubaji!

V rámci světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji instalovala společnost UGO! Media do pavilonu České republiky svoji unikátní zobrazovací technologii Transparentní LED Film (TLED Film), která byla zvolena Univerzitním centrem energetických efektivních budov (UCEEB) ČVUT jako nejvhodnější nástroj pro prezentaci autonomního systému Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.).

EXPO 2020 v Dubaji probíhalo od 1. října 2021 až do 31. března 2022. Výstava byla naprosto výjimečná nejen regionem, ale také svým záměrem, který chtěla naplnit. Podle dubajského vládce Šejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma je v dnešním silně propojeném globalizovaném světě klíčová vize pokroku a rozvoje založená na společném záměru a odhodlání, a proto byla tématem EXPO 2020 „Connecting Minds and Creating the Future“ s podtématy „Sustainability, Mobility and Opportunity“. Jednoduše jde o propojování myslí a vytváření budoucnosti v atmosféře udržitelnosti, mobility a dalších příležitostí.

Pojďme si nyní vše postupně představit a vysvětlit si, jakým způsobem se tato událost potkala s technologií vyvinutou UGO! Media, a systémem, jež vyvinulo UCEEB. „Cílem UCEEB pro prezentaci v rámci EXPO DUBAI 2020 bylo přiblížit projekt S.A.W.E.R potenciálním zájemcům co nejjednodušší formou, a tou vizuální projekce určitě jsou,“ vysvětluje Marek Kolařík, MBA (CEO / VISIONARY UGO! Media). „Otázkou ale bylo, jak zaujmout jinak? V dnešní době, kdy zákazník viděl na výstavách opravdu již skoro všechno a kdy obvyklé reklamní tahy a poučky staré školy přestávají fungovat, je potřeba inovovat a sahat po modernějších a neotřelých řešeních. Každý z nás má již vytvořenou jistou dávku imunity pozornosti a je známým faktem, že pokud při prezentaci zachytíme pozornost člověka v rámci sdělování nějakého obsahu, je ochotný s námi strávit maximálně 2 sekundy své opravdové pozornosti. Spolu s UCEEB věříme, že přesně toho je schopná technologie transparentního LED Filmu ve spojení s funkcí didaktické projekční stěny, kdy tvůrci systému S.A.W.E.R. vytvořili v rámci společné vize ideální spojení výstavního prostoru s prezentační technologií TLED Film.“

A jak to tedy celé vypadá v praxi? 

„V první řadě si představme, že chceme jednoduchým, poutavým a inovativním způsobem prezentovat něco tak rozsáhlého, jako je proměna sucha a horka klimatu pouště v zelenou krajinu,“ pokračuje ve výkladu Marek Kolařík. „Že to zní trochu jako sci-fi? Věříme, že ano, protože, když vám někdo řekne: „Představte si, že S.A.W.E.R je zařízení, které dokáže proměnit suchou poušť v oázu prostřednictvím cíleného rozmnožování mikroorganismů a skládá se ze dvou systémů, jeden na získávání vody z pouštního vzduchu a druhý pro kultivaci pouště v úrodnou půdu, začnete se jako laikové v celém tématu okamžitě ztrácet. Již představa tohoto projektu zní jako utopie, natož pak představa, že takový projekt budete schopni jednoduše prezentovat neodborné veřejnosti – technologie S.A.W.E.R. je totiž technologií budoucnosti. Utopie to ale rozhodně není a nakonec není neřešitelný ani způsob, jak ji jednoduše, poutavě a inovativně prezentovat.“

Vysvětleme si nyní blíže princip fungování

„Univerzitní centrum UCEEB mělo v rámci svého výstavního prostoru instalovanou velkou skleněnou stěnu o celkové velikosti přibližně 7,6 × 2,5 m, oddělující prezentovaný systém od zbývající části expozice. Tato skleněná stěna byla složena ze čtyř „oken“ potažených fólií TLED Film a díky této fólii okenní tabule v průběhu času expozice měnily z průhledného skleněného vzhledu na průhlednou obrazovku, z níž se návštěvník EXPO 2020 dozvěděl vše potřebné o samotném prezentovaném systému S.A.W.E.R., fyzicky umístěném za touto stěnou.“

K principu Marek uvádí: „Fólie TLED Film je tedy zcela průhledná v případě, kdy je vypnutá a není na ní zobrazován obsah prezentace. V takový moment si divák může prohlédnout samotný systém S.A.W.E.R, který je za TLED fólií umístěn. V případě, že je stěna zapnutá a její povrch funguje, chová se jako plnobarevná částečně průhledná projekční stěna. Tato stěna využívá texty, barvy, fotografie, videa a další prvky, které vytváří poutavý interaktivní obsah pro každého návštěvníka. Z tohoto důvodu jsme pojmenovali tuto projekční stěnu didaktickou LED stěnou. Nejen tedy, že návštěvníka zaujme unikátní prezentace pomocí ploch pokrytých TLED fólií, ale zároveň brzy pochopí, že za ní se skrývá samotná technologie systému S.A.W.E.R, kterou si může prohlédnout. Prezentace pomocí didaktické LED stěny cílí na dva zásadní momenty pro lidské vnímání: Zaujme pozornost diváka vytvořením „wow efektu“ pomocí neobvyklé formy interaktivní projekce a zároveň připraví půdu pro zhlédnutí a pochopení samotného systému S.A.W.E.R. Toto vše je třeba dokázat v poměrně krátkém čase, neboť jak jsme zmínili na počátku našeho příběhu, element zaujetí v krátkém čase je velmi klíčovým prvkem pro úspěšnost prezentace jakéhokoliv tématu.“

Jak tedy celý prezentační systém didaktickou stěnou funguje? 

Již z názvu je patrno, že se jedná o využití LED diod. Tyto LED diody jsou umístěné na průhlednou fólii a následně zalaminovány do další vrstvy průhledné fólie, kterou nazýváme TLED Film.

Vzniká tak zvaný LED SHEET – pás LED folie o maximálním rozměru 240 × 1000 mm. Umístění diod je rovnoměrné po celé fólii a diody na ní tvoří tzv. matici. Tloušťka výsledného TLED Film pásu je pouze 1,2 mm a hmotnost jednoho listu v maximální velikosti je přibližně 300 g. Nosný materiál fólie je vysoce pružný a odolný. Díky tomu je vytvořená transparentní fólie poměrně flexibilní, je možné ji i ohýbat a aplikovat na zakřivené nebo kulaté povrchy. TLED Film lze navíc přetvářet do libovolných zákazníkem požadovaných tvarů – lze jej libovolně stříhat anebo skládat více pásů do různých tvarů. TLED Film fólii bez obtíží instalujeme na sklo a díky její konstrukci navíc bez rušivých rámů nebo jiných mezer. Vznikne tak čistá pozorovací plocha až do šířky či výšky 2 000 mm. Obrovskou výhodou bezrámové instalace je fakt, že TLED Film můžeme umístit v rámci velkých ploch, aniž bychom viděli rámečky za zobrazovaným obsahem.

Pokud zákazník potřebuje v rámci flexibility rozšířit velikost projekční plochy, není to pro TLED Film žádná potíž: Velikost a rozložení fólie lze jednoduše upravit tak, aby odpovídala oblasti požadovaného rozšíření a instalace. Fólii lze vždy rozšířit přidáním dalších fólií svisle nebo vodorovně nebo ji řezat paralelně s rámečkem tak, aby vyhovovala požadavkům na výslednou velikost projekční plochy.
Každý pás LED fólie obsahuje desku elektroniky s řídicími obvody, která pás napájí a ovládá zobrazení v daném pásu. Stejně tak, jak je tomu u velkorozměrných neprůhledných projekčních obrazovek, i naše TLED Film technologie skládá jednotlivé pásy k sobě a umožní tak dosáhnout velkorozměrných projekčních ploch. Jeden obraz na celé projekční ploše vznikne následným propojením řídicích desek do hlavního počítače, který celou projekci ovládá.

Hlavní řídicí počítač umožňuje samozřejmě nejmodernější způsoby ovládání celé projekce. I z toho důvodu je jeho ovládání možné také přes vzdálený přístup. Toto umožňuje software RESOLUME ARENA, mezi jehož funkce patří například i možnost pravidelného zapínání a vypínaní projekce včetně automatizace tohoto procesu, a to funkcí AUTO POWER ON/OFF. Tím je celý systém prakticky autonomní. Vzdálený přístup samozřejmě umožňuje pravidelnou kontrolu a případný servis ze strany UGO! Media, jenž je navíc zajištěn takovým způsobem, aby nebyl přerušen průběh projekce. Celá prezentace se tak stává pro klienta prakticky bezobslužná. V dnešní době je toto důležitý element pro úspěšnou prezentaci. Je potřeba, aby se klient na místě projekce nemusel starat o maličkosti. Cílem UGO! Media je, aby docházelo především k oboustrannému prožitku a vyvolání těch správných emocí. Zcela určitě dochází k velmi silnému prožitku na straně pozorovatele. 

„Naše unikátní technologie TLED Film poskytuje celou řadu výhod oproti stávajícím prezentačním nástrojům. Uživatelům odpadají nároky na prezentační plochy, které jsou tvořeny buď neprůhlednou projekční obrazovkou nebo umístěním projektoru a projekčního plátna, které není vždy zcela jednoduché umístit. Fólii lze umístit do výloh či vitrín, které pak lze v případě potřeby používat jako kombinaci projekční plochy a zobrazovaného fyzického obsahu. Díky chytrému, a navíc vzdálenému řízení obrazu je celý systém zcela autonomní. Věříme, že technologie transparentního LED Filmu použitá pro didaktickou LED stěnu v rámci prezentovaného systému S.A.W.E.R. byla velkým obohacením jak samotného představení tohoto projektu, tak také pavilonu České republiky EXPO 2020 v Dubaji.“

Kontakt: Marek Kolařík, MBA
CEO / VISIONARY
tel.: +420 774 100 101
email: m.kolarik@ugo-media.eu
www.ugo-media.eu