Učí mládež ze sociálně znevýhodněných rodin podnikavému přístupu v osobním i profesním životě

Letní podnikatelský kemp určený pro mladé lidi z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin organizuje už šest let Nadace ZET a každoročně ho podporuje řada úspěšných podnikatelů, manažerů a organizací.

„Pomáháme znevýhodněným mladým lidem nastavit si dobrý start do života a přijmout hodnoty, které nemohli získat v rodině. Učíme je podnikavě přemýšlet, vidět kolem sebe příležitosti, mít otevřené oči a najít si svoje místo ve společnosti. Pomáháme jim zformulovat si vlastní sen a věřit, že mohou dokázat, co chtějí, pokud na tom budou pracovat,“ říká Olga Girstlová, výkonná ředitelka Nadace ZET a spoluzakladatelka Letních podnikatelských kempů. „Stejně jako housenka přijímá potravu, aby se z ní s vynaložením značného úsilí mohl vylíhnout krásný motýl, účastníci Letního podnikatelského kempu získávají nové znalosti a dovednosti, aby se z nich stali „Žluťásci“ – mladí lidé, kteří si jsou vědomi sami sebe, svých předností, dovedností a kteří vědí, jak dosáhnout svých cílů,“ dodává Girstlová.
Program kempu, který je rozložen do tří pracovních, vzájemně se doplňujících bloků, klade důraz na vzdělávání a osobní rozvoj a podporuje a vytváří osobní zodpovědnost každého účastníka za uplatnění se na trhu práce. Celý týden pracují Žluťásci na svých podnikatelských záměrech nebo osobních projektech, které na konci kempu prezentují odborné komisi. Vítězný projekt pak dostane organizační a případně i finanční podporu pro realizaci.

Inspirace a dobrý příklad od úspěšných

Své zkušenosti a znalosti se Žluťásky sdílí úspěšní manažeři a podnikatelé z různých profesí a oblastí podnikání, kteří jsou mladým účastníkům celý týden k dispozici pro konzultace a debaty. Mezi hosty, se kterými se na Letním podnikatelském kempu mohou pravidelně potkat, jsou například Jannis Samaras, majitel značky Kofola, Martin Horsák, finanční ředitel společnosti Baťa, uznávaný expert na vyjednávání Radim Pařík a další.
Za 6 let konání Letních podnikatelských kempů pomohl tým Nadace ZET více než 50 mladým lidem ze sociálně znevýhodněných podmínek. Někteří z nich studují na vysokých školách, jiní podnikají, věnují se řemeslu nebo si našli stálá zaměstnání. Mnozí již zakládají své rodiny. „Všem se však podařilo začlenit se do běžného aktivního života jako většině dospělé populace. Podařilo se nám tak smazat jejich počáteční hendikep a najít jim místo v životě. A za to pociťuji nesmírnou radost, ale také vděk. Vděk vůči těmto mladým lidem, kteří nám svěřili své příběhy a nechali se inspirovat, jak je možné vzít odpovědnost za svůj život do svých rukou. Vděk za to, že i oni nás v mnohém obohatili, nabídli nám jiný úhel pohledu, pomohli nám se rozvíjet. V neposlední řadě pociťuji vděk i vůči našim partnerům, kteří nás finančně podporují. Bez nich by to totiž nešlo,“ dodává Olga Girstlová.

Letošní 7. ročník Letního podnikatelského kempu se uskuteční 18. – 24. července 2022.
Více informací na www.letnipodnikatelskykemp.cz.

Pokud vás projekt zaujal a máte zájem ho podpořit, kontaktujte koordinátorku kempu Evu Pasekovou (eva@letnipodnikatelskykemp.cz).