Tužka jako nástroj udržitelnosti

České firmy v průzkumu překvapily

Pro drtivou většinu českých firem je udržitelnost kancelářského provozu důležitým tématem. Liší se ale v tom, co si pod tímto pojmem představují – někdo třídění odpadu, někdo digitalizaci, a třeba cirkulární ekonomika zatím překvapivě zůstává na okraji zájmu. Některé představy o udržitelnosti jsou vysloveně bizarní. Vyplývá to z průzkumu společnosti Canon na reprezentativním vzorku českých firem.

 

To, zda je firemní kancelář udržitelná, není tématem jen pro 2 % a za průměrně důležitou ji považuje 18 % firem. Zbytek, tedy 80 %, v průzkumu uvedl, že toto téma seriózně řeší, pro 35 % je dokonce zásadní.[1]

Dvě třetiny respondentů si pod slovem „udržitelnost“ jako první představí recyklaci, odpovědnou výrobu a spotřebu nebo – celkem překvapivě – etický provoz. Ten zahrnuje i péči o vztahy a rovné příležitosti na pracovišti. Na opačném konci je využívání energie z obnovitelných zdrojů (10 %) a řízené snižování emisí (6 %). Úplně nejhůř dopadla cirkulární ekonomika. Tu si s udržitelností spojí pouhá 3 % oslovených.

„Obecně lze říct, že udržitelnost je v českých firmách asociována hlavně se společensky odpovědným chováním. Ekonomicky náročnější možnosti byly označeny výrazně méně často. Malé povědomí o možnostech cirkulární ekonomiky nás velmi nemile překvapilo,“ komentuje výsledky průzkumu Eva Kučmášová, ředitelka korporátní a marketingové komunikace Canonu ve střední Evropě.

Cesta prodlužování životnosti výrobků, v tomto případě třeba repasování kancelářských multifunkcí, může přitom k šetření přírodních zdrojů a tím i udržitelnému provozu kanceláře výrazně přispět. „U repasované multifunkce je zaručeno, že nabídne stejnou úroveň kvality jako nový produkt. Z pohledu zákazníka je jediným skutečným rozdílem nižší cena a zatím užší nabídka modelů,“ říká Kučmášová. Canon má v nabídce repasovaná zařízení, u nichž je garantovaný podíl znovu využitých dílů 90 %.

Nástroj digitalizace? Tužka

Co se týče konkrétních nástrojů udržitelnosti, na prvním místě zmínily české firmy právě důsledné třídění odpadu (96 % oslovených), v těsném závěsu je digitalizace (93 %). Vysoko se umístilo i využívání úsporných kancelářských zařízení (86 %) nebo recyklovaného spotřebního materiálu, jako je papír nebo tonerové kazety (také 86 %).

 „Je pozitivní, že mezi nejúčinnějšími nástroji udržitelnosti se umístila digitalizace firemních procesů, protože právě to je oblast, které se dlouhodobě věnujeme a kde nabízíme firmám komplexní balíček služeb. Je vidět, že si důležitost tohoto procesu nejen z hlediska efektivity práce, ale i péče o životní prostředí uvědomuje čím dál více podniků,“ uzavírá Eva Kučmášová z Canonu.

 Jednotky respondentů uvedly mezi nástroji také řízené šetření s tiskem, delší užívání produktů, efektivní nákupy nebo centralizaci firemního tisku. A z průzkumu vyšly i vyloženě bizarní závěry, když byla v jednom případě jako efektivní nástroj udržitelné kanceláře uvedena obyčejná tužka.

 

[1] Průzkum probíhal metodou telefonického dotazování (CATI) na konci roku 2023 na reprezentativním vzorku českých firem s 50 a více zaměstnanci. Dotazováni byli vedoucí pracovníci firem a lidé odpovídající za nastavení a organizaci kancelářských prací.