Trendy v konceptech obchodů s akcentem na udržitelnost

Téma udržitelnosti se táhlo jako červená nit všemi oblastmi letošního veletrhu EuroShop. Vystavovatelé působivě prokázali, že udržitelné vybavení obchodů nejen přispívá k ochraně klimatu, ale také nabízí spoustu materiálů pro vyprávění příběhů, od inovativních, biologicky rozložitelných materiálů pro vybavení obchodů až po figuríny vyrobené ze surovin na bázi oceánského odpadu. Kromě toho byl kladen důraz na úspory energie, zejména v sektoru chladicích skříní a osvětlení obchodů. EuroShop jako přední světový veletrh, který nabízí orientaci zejména s ohledem na současné výzvy pro maloobchod, předurčil opět hlavní trendy i v konceptech kamenných obchodů.

Recyklovatelnost & udržitelnost

Dřevo, symbol udržitelnosti a megatrend v maloobchodě, je i nadále preferovaným materiálem pro vybavení prodejen. Často se kombinuje se svěžími a zářivými barvami a vytváří výrazné akcenty v různých sektorech prodejen. I mnohé nově vynalezené materiály jsou šetrné k životnímu prostředí, i když tak na první pohled možná nevypadají, například plastové dlaždice. Využívají se i zbytky z textilního průmyslu, které by jinak skončily v odpadu. I takto obchody spoluvytvářejí udržitelné koncepty.

Lokální prodej

Trendem, který lze pozorovat u mnoha obchodních řetězců, je zaměření na zákazníka na malé ploše. Vzniká mnoho food i non food úspěšných konceptů. Příkladem vytváření užšího vztahu k místní komunitě je třeba Nike. Také IKEA v rámci strategie menších projektů IKEA Decoration zavádí jiný sortiment do menších prostor v centrech měst pro cílové skupiny dané lokality. Vznikají malé prodejny blíž k zákazníkům jako třeba na železničních stanicích nebo letištích.

Prostor zážitků

Je již známým trendem, že dnes jde spíše o zážitek na místě prodeje než o pouhý nákup zboží. Obchod se stává společenským prostorem a místem setkávání, zahrnuje kavárny, restaurace, služby, galerie, co-workingové prostory. Uskutečňují se v něm například veřejná čtení, workshopy, eventy a řada dalších aktivit. Vzhledem k rostoucímu promísení nakupování, stravování, práce a zábavy musí obchodní prostory plnit více než jen jednu funkci. Magnetem pro zákazníky jsou vznikající přesvědčivé koncepce designových vystavení, skloubené s útulnem a příjemnou atmosférou. Proto je velmi důležitá flexibilita.

Chytré, bezproblémové nakupování a digitalizace

Pandemie způsobila rychlý progres v tomto trendu. Nastalo plynulé propojení se sociálními médii a omnichannel marketing je už na pořadu dne. Současný zákazník zejména z mladší generace se už nechce obejít bez pohodlí, rychlosti a vysoké míry personalizace online nakupování, a proto digitalizace nabrala obrovskou dynamiku téměř ve všech oblastech retailu.