Tiskněte veškerou vaši komunikaci na recyklované papíry značky NAUTILUS®!

Papír značky NAUTILUS® je vyrobený ze 100 % recyklovaných vláken ze spotřebitelského odpadového papíru, což znamená, že se nejedná o papír vyrobený z odpadového papíru vzniklého při výrobě papíru, ale o papír, který recyklovali koneční spotřebitelé.

„Tento vysoce kvalitní nenatíraný papír s FSC® certifikací je vhodný pro komunikaci nejvyšších ekologických standardů. I náš časopis se rozhodl jít touto cestou. Pro každého nakladatele, vydavatele nebo grafika je výběr materiálu velmi důležitý,“ říká Ing. Blanka Bukovská, vydavatelka Brands&Stories. „A pokud se najde řešení mezi kvalitou papíru a ekologickým přístupem, je to velké pozitivum. S papírem NAUTILUS® si můžete zvolit zodpovědnost za udržitelnou budoucnost a rozšířit environmentální profil vaší společnosti. Angažovanost v používání recyklovaného papíru vyšle pozitivní signál a posílí celkový obraz vaší firmy jako ekologicky a společensky odpovědné společnosti s udržitelným rozvojem. Udělejte dojem na vaše ekologicky smýšlející zákazníky a tiskněte veškerou vaši komunikaci na recyklované papíry značky NAUTILUS®!“
Papíry pro profesionální tisk pod názvem NAUTILUS® ve velkých formátech nabízí společnost Antalis s.r.o. na českém trhu exklusivně.
Brand NAUTILUS®, který vyrábí společnost Mondi, získal název podle mořského živočicha loděnky hlubinné, kterou známe pod latinským jménem nautilus. Objevila se na zemi už někdy před 500 miliony lety a ve starém Řecku byla schránka loděnky údajně považovaná za symbol dokonalosti.

S láskou k přírodě: Nautilus®

Proč je dobré používat recyklovaný papír? Recyklace odpadového materiálu prodlužuje životní cyklus vlákna buničiny. Celulózové vlákno je možné recyklovat až sedmkrát, tím se po delší dobu váže CO2 ve vláknu. Rozkládající se papír na skládkách produkuje metan, který má 21x větší skleníkový efekt než oxid uhličitý. NAUTILUS®, který je vyrobený ze 100 % spotřebitelského odpadového papíru, je šetrný k životnímu prostředí a zároveň je produkován ve vysoké kvalitě s minimalizovanou prašností. Má vynikající průchodnost v tiskových a kopírovacích strojích jak v kanceláři, tak pro účely profesionálního tisku na ofsetových, HSI, laserových nebo HP indigo strojích. Společnost Mondi vyrábí NAUTILUS® pomocí nejmodernějšího dostupného procesu výroby na trhu. Pro účely profesionálního tisku se tento prémiový recyklovaný papír produkuje ve třech úrovních CIE bělosti od 112 % po 150 % a v široké škále gramáží a formátů. Mondi doporučuje NAUTILUS® na celou řadu tiskových aplikací od manuálů přes tisk knih, katalogů a časopisů až po obaly, korporátní identitu nebo kancelářské potřeby. Díky certifikacím, jako jsou Blue Angel, FSC™ nebo EU Ecolabel, je NAUTILUS® při každé aplikaci jasným závazkem vůči životnímu prostředí. S použitím recyklovaných papírů značky NAUTILUS® lze využít výhody nejvyšší kvality tisku v přírodním nebo vyšším bílém odstínu.

Jak vzniká recyklovaný papír?

Co všechno se musí stát, než se k nám recyklovaný papír dostane? Jak se směs kopírovacích papírů, obalových materiálů nebo kartonů promění v recyklované produkty, jako je například papír NAUTILUS®? Všechno to začíná u popelářských vozů, které svážejí recyklovaný odpadový papír od spotřebitelů. Poté je odpadový papír převezen do třídicích linek komunálního odpadu nebo do soukromých jednotek. Následující kroky jsou pak vždy stejné. Vytřiďovaný papír je dělen do pěti skupin od běžných po speciální druhy dle standardů Evropského výboru pro normalizaci. V dnešní době je sice většina procesů třídění automatická, počáteční vytřiďování je však do značné míry manuální, díky čemuž se před důkladnějším tříděním zajistí odstranění většiny nepapírových komponentů. Z vytříděného papíru je k výrobě papíru NAUTILUS® vhodné jen malé množství. To znamená, že k dosažení bělosti a kvality, které Mondi pro papíry NAUTILUS® požaduje, je potřeba použít vždy pouze odpadní papír stejné kvality. Tyto odpadní papíry jsou obvykle bílé a bezdřevé. Čím více bělosti se z papíru dostane a následně promění v recyklovanou buničinu, tím bělejší bude výsledný recyklovaný papír. Jakmile je sběrný papír vhodný pro výrobu papíru NAUTILUS® vybrán, musí být vyčištěn, přičemž během celého procesu není k bělení buničiny použit chlór. Následně se proces recyklovaného papíru shoduje s postupem pro výrobu papíru z čerstvých vláken.

Přístup výrobce papíru NAUTILUS®

Neoddělitelnou součástí celkového přístupu Mondi k podnikání je udržitelnost a ochrana přírodních zdrojů. Cílem společnosti je produkovat papír s minimálním dopadem na životní prostředí, hledat způsoby, jak šetrně zacházet s naší planetou a jejími zdroji. Již mnoho let se podílí na ochraně životního prostředí. Spojení Green Range, Green Insight, Green Future tvoří základ současných aktivit zaměřených na budoucnost pod názvem Green Spirit. Tato strategie se týká především materiálů vyrobených nejvyšším environmentálním způsobem (například certifikace CO2, FSC, Cradle to Cradle), informovanosti zákazníků, jako jsou webové semináře, školení, a také zahrnuje spolupráci s ostatními partnery, kteří přispívají k udržitelnosti a mohou inspirovat pomocí rozhovorů, článků, podcastů.

Certifikace Cradle to Cradle Certified®

Mondi se může dnes pochlubit poslední novinkou, a to certifikací Cradle to Cradle Certified®. Toto osvědčení v plném rozsahu zahrnuje všechny aspekty od získávání zdrojů až po výrobu a potvrzuje, že jejich papíry jsou vyráběny a používány v souladu se zásadami cirkulární ekonomiky. Značky z papíren Mondi Uncoated Fine Paper v Rakousku a Mondi SCP na Slovensku splňují vysoké standardy a náročné požadavky této certifikace. Cradle to Cradle Certified® hodnotí odpovědnost materiálů a výrobků v pěti kategoriích udržitelnosti. Na prvním místě je zdravotní nezávadnost produktu. Na druhém místě je cirkulace. Cílem Mondi do roku 2025 je mít 100 % svých produktů znovu použitelných, recyklovatelných nebo kompostovatelných. Třetí kategorií je čistota ovzduší a ochrana klimatu. Mondi má vědecky podložený cíl snížit emise do roku 2025 o dalších 34 %. Hospodaření s vodou a půdou je čtvrtým kritériem. A tím posledním měřítkem je sociální sféra. Mondi provádí inovativní sociální projekty, vzdělávání a zdravotní péči, která podporuje rámec Cradle to Cradle Certified® a cíle udržitelného rozvoje OSN.

• vysoce kvalitní 100% recyklovaný nenatíraný papír s FSC® certifikací vyrobený ze spotřebitelského odpadového papíru, vhodný pro komunikaci nejvyšších ekologických standardů
• autentický recyklovaný odstín a vysoký volumen pro všechny typy komunikace
• se sníženou prašností pro optimální ochranu stroje
• vysoce kvalitní tiskové výstupy při černobílém i barevném tisku
• vysoká opacita
• skladem v arších B1 v gramážích 80, 100, 120, 250 a 300 g/m2 a také jako kancelářský papír ve formátu A4 v gramáži 80 g/m2
• na zakázku je možné dodat archy i role
v různých formátech v gramážích 70-300 g/m2
• vhodný pro tisk prezentací, firemních reportů, zpráv o udržitelném rozvoji, marketingových brožur, direct mailingů, faktur, výročních zpráv, manuálů apod.

www.mymondi.net