Syner: Z rodinné firmy mezi tuzemskou stavební špičku

Stavebně-inženýrská společnost SYNER v letošním roce slaví výročí 30 let působení na tuzemském trhu. Patří mezi nejvýznamnější subjekty našeho stavebnictví, je expertem v oblasti výstavby sportovních staveb a průmyslových areálů. Od roku 2007 je pilířem stavební a developerské skupiny SYNER Group. Ředitele SYNER JUDr. Roberta Špotta jsme přiměli ohlédnout se za úspěšnou historií a nechali nastínit další plány.

V letošním roce oslavíte 30 let na stavebním trhu. Není moc jiných společností, které mají takto dlouhou historii, jaká je ta Vaše?

Za zdůraznění stojí, že společnost SYNER vznikla skutečně na „zelené louce“, bez účasti na jakékoliv formě privatizace. Založili ji a od začátku za firmou stojí pánové Petr Syrovátko a Ing. Jiří Urban, dnes v pozicích akcionářů mateřského SYNER Group. V roce 1991 to pro ně navíc byla první podnikatelská zkušenost. Díky kombinaci faktorů, že oba pocházeli ze stavařských rodin a že firmy a lidé toužili po „novém a vlastním“, se jim postupem času podařilo vybudovat společnost s profesionálním vedením a špičkovým know-how, která velice rychle překročila stín rodinné firmy a zkusila si i zahraniční angažmá. SYNER však vždy věděl, kde je doma, a přestože prošel různými vývojovými etapami, standardizací procesů a implementováním korporátních prvků, ponechal si rodinnou atmosféru.

Co si pod tímto označením představujete?

Věřím, že naši zaměstnanci cítí, jak jsou pro firemní rodinu důležití a potřební, ale také to, že se o ně dokážeme postarat a pomoci jim, a to i s nepracovními starostmi. Vedle pracovních aktivit se umíme potkat i ve volném čase. Ke zdravému klimatu patří teambuildingy a různé firemní večírky, golfové turnaje a další eventy, byť od loňského roku kvůli covidovým omezením jsme i my museli některé akce odložit.

Zpátky k začátkům firmy. Kde vidíte klíč k úspěchu?

Majitelé SYNER své podnikatelské začátky definují takto: naším kapitálem byla chuť měnit svět, energie čišící z mládí, odvaha uchopit příležitost, vůle překonávat počáteční překážky a neskutečná touha zkusit nádhernou stavařinu dělat sami pro sebe a lépe. K tomu velkou roli sehrál „čich na lidi“, ve firmě stále máme kolegy, kteří to s námi táhnou i přes čtvrt století. Myslím, že schopnost najít si správné lidi a vhodně poskládat týmy jsme si zachovali. 

Vy sám společnosti šéfujete už 13 let. Je tato odpovědnost vždy povznášející nebo i svazující?

Vnímám zodpovědnost jako osobní závazek vůči akcionářům, kolegům a subdodavatelům, společnosti a okolí, ale především vůči dospělé firmě, která vykračuje třicátým rokem vstříc novým výzvám a projektům. Cítím odpovědnost za získání dobrých projektů, za jejich bezvadnou realizaci, za vytváření podmínek a nekonfliktního prostředí pro naši práci, za naše zaměstnance i subdodavatele a především za dobré jméno společnosti. Prošli jsme si různým obdobím od stavebního boomu, přes krizi a dobu covidovou a díky „nakažlivému pocitu“ zodpovědnosti na všech úrovních řízení staveb jsme vše vždy zvládli. Vedle těchto svazujících pocitů převládají i pozitivní emoce. Sleduji úspěšné kolegy, jejich růst napříč firmou. Každým rokem se zkušenostmi z projektů rodí individuality a lídři týmů. K tomu se přidávají zvládnuté kolaudace a předávání úžasných dokončených staveb. Pochvala a spokojenost investorů, kteří se k nám cyklicky vrací, je pak tím razítkem pozitivity a motorem pro další realizace a seberealizace.

Proč jste se rozhodl profesně profilovat ve stavebnictví? Rozhodnutí člověka determinují jeho zkušenosti. Na ty je Váš život dost bohatý. Které působení Vám nejvíce pomohlo na dnešní pozici v Syneru?

Mojí determinantou byla průmyslovka, následně nabídka práce v největší stavební společnosti v té době, velké štěstí na nadřízené, kteří mi dali nejen důvěru, ale i manažerskou možnost realizovat se s velkým objemem podřízených. Toto štěstí na nadřízené mě provázelo i nadále v následujících pracovních pozicích a firmách, ať už v křesle vedoucího střediska, výrobního ředitele nebo obchodního ředitele či ředitele závodu. Všechny tyto zkušenosti mne naučily nedívat se na svět a lidi kolem sebe jen černobíle a byly dobrou průpravou do současné srdeční záležitosti – SYNERu.

Jste mnoho let věrný jedné firmě, to není zcela běžné. Kolikrát jste si za tu dobu řekl: „Že jsem do toho vůbec šel?“

Letos jsem překročil hranici 15 let u SYNERu. Nabídky, kterou jsem dostal od majitelů, jsem nikdy ani na vteřinu nelitoval. Samozřejmě ve svém vývoji a hlavně se založenou rodinou a dětmi získáváte jiný náhled na životní hodnoty a priority, ale tak jako většina manažerů bych bez každodenní dávky workoholismu nemohl fungovat. Pro stavařinu a její vlastnosti musíte být zapáleni, ta práce nesmí být oběť, ale radost a náplň, prostě „droga“. V naší firmě nejsem s patnáctiletým působením výjimkou, spíše průměrem.

Je něco, co byste nyní udělal jinak?

Určitě bych našel spousty obchodních nebo realizačních rozhodnutí, které bych s nabytými zkušenostmi směřoval jinak, ale v zásadních životních, rodinných i pracovních etapách bych neměnil ve svém rozhodování ani milimetr směřované cesty.

Kde spatřujete tajemství úspěchu společnosti?

Především v nastavené firemní kultuře, v kvalitě realizačních týmů, bohatých zkušenostech, zodpovědných dodavatelích a hlavně ve vracejících se privátních investorech. Kdybych měl vyzdvihnout jednu vlastnost, které si nejvíce ve firmě ceníme, tak bych zdůraznil význam daného slova a podané ruky. Obchodní smlouvou definujete jasné právní prostředí a rozhraní, ale není nic cennějšího než zavázání se vlastním slovem. To platí jak dovnitř firmy, tak i směrem navenek.

Firmu nelze oddělit od celospolečenského ani finančního prostředí. V pozici ředitele jste zažil stavební boom, celosvětovou finanční recesi, následný propad, zlom a růst a dnes určitě sledujete aktuální dění a zvyšující se ceny materiálů a práce.

Jaký očekáváte vývoj?

Stávající situace jen dokládá, že se skutečně pohybujeme na globálním poli. V případě produkce stavebních materiálů, ale i lidí, není naše republika stoprocentně soběstačná, takže zvýšená poptávka a zájem lidí a investorů o výstavbu a rekonstrukce s sebou přinesl přetlak, nedostatek materiálu a výrobních kapacit. Stačí se rozhlédnout po okolí, v každé obci se něco staví nebo opravuje. Výrobci to zaznamenali, a když se snaží zákazníky uspokojit, je to něco za něco. Trendy ve stavebnictví se obecně projevují se zpožděním a mají delší setrvačnost. Stavební firmy se nemůžou zastavit, to by byl jejich konec. Stávající situaci i s výhledem do budoucna musí vnímat obě strany, tj. jak investoři, tak i dodavatelé a oběma by mělo záležet na výsledku spolupráce, kterým má být úspěšně realizovaný projekt. Je tedy na obou stranách, aby společně hledaly cestu, jak stávající krizi překonat. Časem možnosti lidí a jejich zájem opadne, kapacity budou dostatečné, cenové hladiny se ustálí, ale to už budeme v čase, kdy budeme mluvit o celkovém poklesu stavební výroby a zakázek.

Postoj firmy k okolí – nadace, sponzoring? Jaká je strategie firmy v této oblasti?

V prvopočátcích firma razila strategii, aby se o ní vědělo, tak musí být všude vidět. S odstupem času to vidím jako nekoncepční přístup. Navíc velká pozornost s sebou přinesla i řadu závistivců. Vedle části neefektivně vynaložených prostředků už i v začátcích SYNER podporoval také oblasti, které sponzoruje dodnes, zpravidla v lokalitách, kde stavěl nebo má sídlo. Díky oběma majitelům má firma blízko ke sportu, a proto se logo SYNER objevuje na dresech hokejových Bílých Tygrů a kimonech libereckých judistů. Nutno podotknout, že systém profesionálního řízení firma přenesla i do těchto sportovních oddílů, které se ze spodních soutěží vyšvihly do extraligy a v multifunkční Home Credit Areně mají jedno z nejmodernějších zázemí v ČR. Samostatnou kapitolou, která trvá již přes 20 let, je činnost vlastní Nadace SYNER. Tu spravují bez nároku na odměnu manželky majitelů a svůj čas věnují stovkám lidí, kteří se ročně na nadaci obrací. Zřízením nadace došlo k zaštítění již dříve podporovaných charitativních projektů. Vedle sportu, nadace a kultury SYNER cílí na mladou generaci, proto jsme například stáli u založení profesionálního esportového týmu SINNERS. Ten si za dva roky existence už připsal druhý mistrovský titul. Věnujeme se také spolupráci se středními a vysokými školami, studentům nabízíme odborné stáže a praxe. Myslíme i na životní prostřední, snižujeme na stavbách i v režii spotřebu plastů a také jsme se k letošnímu výročí zavázali, že v následujících letech zasadíme třicet tisíc stromů.

Zpátky k firemnímu milníku. Na jakých projektech v současné chvíli pracujete a na jaké se připravujete?

Vedle působení u nás si SYNER vyzkoušel stavařinu v Rumunsku, na Slovensku, v Rusku a v Dubaji. Většinu zakázek realizuje pro privátní sektor, pro české a zahraniční významné investory.
 Pro společnost BMW aktuálně stavíme testovací centrum u Sokolova pro vývoj autonomních vozidel a nových technologií. Mezi další nyní realizované stavby patří výstavba administrativních budov v pražské Libni, nadčasového hotelu Stages, modernizace smíchovské stanice metra Anděl-Knížecí, domovy pro seniory v Boskovicích a Minkovicích, obchodní centrum v Novém Jičíně, logistický park v Ostředku, hala Kästle v Novém Městě na Moravě, areál ledových sportů na pražském Chodově, zábavní areál v Tuchoměřicích, rekonstrukce historických objektů v ulici Pařížská a taktéž Pinkasova paláce. Vedle nich v rámci skupiny SYNER připravujeme vlastní developerské projekty, dva největší přestavují výstavbu stovek bytů v centru a na okraji Liberce. Podílí se na nich náš stejný tým, který úspěšně stavebně i obchodně zvládl výstavbu Rezidence Park Masarykova a pomyslné zlaté medaile sbíral v soutěžích Best of Realty a Stavba roku. Tyto soutěže jsou pro nás, odbornou i laickou veřejnost symbolem prestiže a nás nadmíru těší, že námi přihlášené stavby pravidelně získávají ocenění. To podtrhuje kvalitní a poctivou práci, na které si firma zakládá a je snad také důvodem, proč se k nám investoři i opakovaně vrací. Toho si skutečně vážíme.

Třicet let na trhu. Jaká je další strategie společnosti?

Naším cílem, který platí po celou dobu existence firmy, je i do dalších desítek let být profesionálním partnerem pro investory, stabilním a odpovědným zaměstnavatelem pro stovky vlastních a tisíce dalších lidí v přidružených firmách, uznávanou společností, jejíž jméno se vždy pojí s kvalitou, seriózností a zárukou.

www.syner.cz