Sophia Solutions: Již 20 let pomáháme dělat správná rozhodnutí

Když někdo slaví dvacáté narozeniny, tak to většinou znamená, že je ještě mladý a nezkušený. Když ale slaví firma 20 let na trhu, tak to naopak svědčí o tom, že už je zavedeným a zkušeným hráčem… Tím je i ryze česká IT konzultační společnost Sophia Solutions, s.r.o. Pomáhá firmám již dvě desetiletí najít v jejich historických i současných datech souvislosti, identifikovat příležitosti a umět předvídat. Tedy napomáhá jim správně se rozhodovat o budoucnosti. V jakékoliv době, v jakémkoliv oboru, nezávisle na technologii.

Generální ředitel a spoluzakladatel firmy Jan Kadlec

Sophia Solutions, s.r.o. byla založena před dvaceti lety Jaromírem Lukášem a Janem Kadlecem s jasným zaměřením, které si drží dodnes. S cílem věnovat se manažerským informačním systémům a systémům pro podporu rozhodování společnost po celou dobu s určitými výkyvy roste. Stabilní růst z ní dělá ovšem stabilního partnera, na kterého se klienti mohou dlouhodobě a kdykoli spolehnout, který garantuje profesionalitu i špičkovou kvalitu odvedené práce a který vždy dostojí svým závazkům. Tato vytčená specializace je dotvářena nezávislostí na používaných technologiích. Zkušenosti s různými technologiemi jim umožňují porovnávat jednotlivé nástroje mezi sebou, poznat jejich silné i slabé stránky a pomoci svým zákazníkům s volbou technologie, která je pro ně a jejich požadavky nejvhodnější. Název Sophia Solutions vychází z vize věnovat se sofistikovaným rozhodnutím – sophisticated and advanced.

Specializace a portfolio služeb

Konzultační společnost Sophia Solutions se specializuje na řešení zaměřená na podporu řízení – na tvorbu datových skladů, včetně velkých objemů nestrukturovaných dat (Big Data), na využívání a zhodnocování podnikových dat pomocí reportingu a analýz dat, na systémy pro řízení výkonnosti a efektivity společnosti, na systémy pro pokročilé datové analýzy a na manažerské systémy pro oblast HR.
V týmu společnosti jsou špičkoví odborníci s jedinečnými zkušenostmi z řady úspěšně realizovaných projektů. Součástí nejsou jen IT odborníci, ale i konzultanti s hlubokou odbornou znalostí z příslušné oblasti s dostatečnou kapacitou i pro zajištění rozsáhlých projektů. Většina zákazníků je v České republice, ale pracovali a pracují také na projektech na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu, Rakousku a Finsku.
O kvalitách této IT firmy svědčí řada ocenění, jako např. ocenění “IBM SW Data & AI – Projekt roku 2021”, které v rámci výročního setkání IBM spojeného s předáváním cen pro nejlepší obchodní partnery roku 2021 získala. Na Slovensku získala letos podobné ocenění – IBM Data & AI Partner roku 2021.

Aktuální téma

Na podzim loňského roku do svého portfolia Sophia Solutions doplnila řešení pro Disclosure Management, což je proces, který firmám pomáhá se sestavováním a zveřejňováním komplexních firemních reportů. Trendem posledních let je růst regulatorních požadavků na podnikatelskou činnost. Firmy, zvláště větší nebo s rozptýleným vlastnictvím, musí vytvářet celou řadu dokumentů a reportů: výroční zprávy, tiskové zprávy, prezentace pro tržní analytiky, prezentace pro auditory, reporty pro představenstvo, zprávy o udržitelnosti, další reporty pro příslušné regulátory podle oboru činnosti.
Požadované reporty mívají rozsah mnoha stran a kombinují numerická i textová data z více zdrojů. Na jejich tvorbě se zpravidla podílí několik uživatelů z různých útvarů. Nezanedbatelným problémem bývá aktuálnost použitých dat.
Nástroj SmartNotes od firmy AMANA, kterou Sophia Solutions zastupuje v ČR a SR, umožňuje omezit manuální práci při tvorbě dokumentů a soustředit se na kvalitu jejich obsahu. Podporuje celý proces tvorby od prvotního sběru dat až po publikaci finálního dokumentu/reportu.

Ohlédnutí za léty fungování

Ředitele a spoluzakladatele firmy Jana Kadlece jsme přiměli k malému ohlédnutí za úspěšnými 20 lety. „Brzy po založení firmy se staly naším významným zákazníkem České Aerolinie, následovalo významné rozšíření našich služeb pro Českou průmyslovou pojišťovnu. To byly pro nás důležité mezníky ve vývoji. Postupně začala přibývat další zvučná jména jako Allianz, Slavia pojišťovna, Česká spořitelna, Komerční Banka, firmy z FMCG, retailu a další. Těšily nás také projekty pro zákazníky z IT branže jako ESET, AVAST či AVG. Do portfolia našich zákazníků se tak dostávali významní hráči na trhu, což nám samozřejmě pomohlo v růstu. Ale stejně tak se rádi věnujeme i menším firmám a dostávají od nás stejně sofistikovaná řešení,“ ujišťuje Jan Kadlec.
„Vždy děláme řešení na míru konkrétnímu zákazníkovi. Dodávka od nás se skládá z toho, že klient zformuluje zadání, my zanalyzujeme jeho potřeby, navrhneme optimální řešení a pak ho pro něj vytvoříme. K dodaným řešením poskytujeme servisní podporu, aby dlouhodobě sloužila a vyhovovala měnícím se podmínkám. S řadou zákazníků trvá náš obchodní vztah i více než 10 let. To, co nás charakterizuje, je, že jsme stabilní firma a je na nás spoleh. Vždy a dlouhodobě.“

Společenská odpovědnost firmy

„Už řadu let finančně přispíváme různým organizacím,“ říká ředitel. „Například: Člověk v tísni, Paměť národa, Zdravotní klaun, Dětské krizové centrum a další. Naše společnost i jednotliví zaměstnanci se v poslední době zapojili do několika sbírek na pomoc Ukrajině, za tímto účelem jsme přispěli částkou blížící se 400 tisícům korun.“

Oslavy 20 let

Letošní rok je pro společnost Sophia Solutions výjimečným výročním rokem. Pro komunikaci v roce 2022 vytvořili “slavnostní” a časově omezený brand Sophia Solutions – 20 LET. Kvůli aktuální situaci na Ukrajině a tragédiím, které se odehrávají jen pár set kilometrů od českých hranic, bude však své jubileum slavit jen střídmě a s velkou pokorou… Na podzim to ale přeci jen trochu „roztočí“ na galavečeru pro své klienty a samozřejmě také pro své stávající a bývalé zaměstnance. A jak uvádí ředitel Jan Kadlec: „Jsme na naše zaměstnance velmi hrdí. Každý z nich přispěl k našim úspěchům a pomohl nám budovat firmu! Za sebe bych rád poděkoval i všem našim zákazníkům, bez kterých bychom nebyli dnes tam, kde jsme.“

www.sophias.cz