Shopingy Mall Analyser – digitální revoluce nákupních center

Svět, ve kterém dnes žijeme, zcela přepisuje dosavadní vzorce chování, zvyklostí, standardů, které pro nás byly de facto neměnné, dané. Odhlédnu-li od dopadů zdravotních, velmi turbulentní dobou prochází samozřejmě i oblast retailu. Vedle gastronomických služeb a turistického ruchu patří totiž jednoznačně k nejvíce zasaženým segmentům trhu. A stejně jako v jiných oblastech i zde platí, že klíčové jsou v těchto dnech data a informace.

Na tuto skutečnost zareagoval i startup Shopingy, zabývající se digitalizací kamenných obchodů a nákupních center a s tím i spojenou automatizací procesů, které byly dosud obtížně vytvářeny manuálně.
Nově vytvořený unikátní nástroj Shopingy Mall Analyser nabízí první datově kompletně propojenou databázi obchodů v nákupních a outletových centrech v Evropě. Speciálně vyvinutými algoritmy sleduje vývoj uzavřených a nově otevřených obchodů v čase a díky unikátní funkci Click & Compare umožňuje okamžité srovnávání nájemnické struktury jednotlivých center (Gap Analysis) a to napříč jednotlivými městy či zeměmi. Pomocí této datové analýzy lze velmi snadno získat ucelený přehled o pohybech nájemnické struktury v dnes už téměř 2 000 nákupních centrech.

Tabulka č. 1
Ukázka z Gap Analýzy pěti tuzemských nákupních center ke dni 15. 5. 2021

Data o pohybu retailového trhu dnes pomáhají na všech úrovních rozhodovacího procesu, tedy všem profesionálům retailového průmyslu, například z leasingových oddělení, ředitelům nákupních center, retail manažerům, asset manažerům, retailovým agenturám a i samotným retailovým značkám. Obecně lze říci, že všechna data jsou v různých formátech k dispozici, je ale podstatné mít je na jednom místě, přehledně a pracovat s nimi na bázi denního rozhodování, zařadit jejich využití do vznikajících business plánů, plánovacích strategií.

Vliv pandemie Covid 19 na nájemnickou strukturu nákupních center

Výměna nájemníků v nákupních centrech je neustále se opakující proces, který probíhá v které¬koliv části hospodářského cyklu. Je tedy zatím poměrně obtížné určit přímý vliv mimořádné události pandemie Covid 19. Nicméně z dat vyplývá, že situace v prvních měsících roku 2021 není zdaleka tak dramatická, jak se původně očekávalo. Na skutečné vyhodnocení však budeme muset počkat alespoň do konce roku.

Tabulka č. 2
Přehled obchodů, které nejčastěji zavřely a nově otevřely své pobočky v nákupních centrech České
republiky, Německa a Rakouska v období od prosince 2020 do dubna 2021.

Relevantní data mají dnes cenu zlata. Všem hráčům na trhu zůstaly v rukou velmi omezené možnosti, do značné míry jsou ve vleku rozhodnutí autorit dané země. Benefitem, z kterého mohou udělat náskok před ostatními, jsou pak právě informace. Ty mění dnešní hrozby na velkou příležitost. Díky unikátnosti poskytovaných dat se startup Shopingy brzy po svém uvedení na konferenci Retail Summit 2020 stal klíčovým zdrojem informací pro většinu velkých hráčů retailového trhu.

Analýzy Shopingy začaly intenzivně používat jako unikátní zdroj dat pro své články Forbes, Across Magazine, E15, Lidové Noviny, Seznam a další. Díky cenové dostupnosti Shopingy řeší mimo jiné i závislost retailerů na drahých analýzách velkých real estate konzultačních firem při průzkumu trhu a plánování expanze.

Díky Shopingy Mall Analyser bude pro retailové profesionály snadnější orientovat se na retailových trzích a vyhodnocovat aktuální trendy a pohyby a s tím spojená možná rizika a příležitosti. Rozhodně bude přínosem jako jeden z klíčových nástrojů na vyhodnocení pandemické krize v retailu.
Jan Hübner, CEO a zakladatel