Repromeda je průvodcem na cestě k úplné rodině

Repromeda patří mezi přední kliniky asistované reprodukce a preimplantační genetické diagnostiky v České republice již 21 let. Vznikla jako pracoviště zkušených odborníků v oblasti reprodukční medicíny, jejímiž zakladateli jsou manželé Veselí, lékaři, které osud dal dohromady, aby pomáhali párům naplnit vytoužený sen mít dítě. Spolu mají dvě děti, ale na svět pomohli tisícům dalším.

Kdo to REPROMEDA je, na co se zaměřuje především?

Jsme klinika pro diagnostiku a léčbu poruch plodnosti. Zaměřujeme se tedy na pomoc neplodným párům, také na program darování a uchování vajíček a spermií. Naší předností je zejména specializace na preimplantační genetickou diagnostiku, prekoncepční genetiku. Naši pacienti jsou před zahájením léčby velmi pečlivě vyšetřeni. 

Preimplantační a prekoncepční genetika, tojsou poměrně cizí názvy, můžete to upřesnit?

Prekoncepční genetika je dynamicky rozvíjející se soubor vyšetřovacích metod, které se používají před zahájením léčby neplodnosti. Může jí projít každý pár, i ten, který se chystá počít dítě samovolně. Umožňuje analýzu genetické kompatibility páru a pomáhá přizpůsobit léčbu pacientům na míru. Testování kompatibility páru s ohledem na nosičství mutací pro různé dědičné choroby nabízí možnost otestovat až tisíce genů. Páru tak lze poskytnout jedinečné informace o jeho genetických predispozicích ke konkrétním chorobám a pomoci při prevenci i zvládání nemocí. Takovým testováním lze zjistit i to, zda existuje riziko komplikací s otěhotněním, v průběhu těhotenství, riziko početí postiženého dítěte nebo důvod, proč žena opakovaně potrácí. Testování má smysl jen ve chvíli, pokud test podstoupí oba z partnerského páru.

Preimplantační genetické testování umožňuje vyšetřit u embryí vlohy pro dědičná onemocnění a chromozomové vady, a to ještě před jeho zavedením do dělohy, a zabránit tak přenosu onemocnění z rodičů na potomka. Jedná se o jedinou preventivní metodu, která umí zabránit početí postiženého dítěte. Chromozomové vady se testují u párů, které mají zvýšené riziko chromozomových vad, což jsou zejména páry starší a ty, co opakovaně potrácejí nebo mají za sebou již porod dítěte s takovou vadou. Platí to i pro páry, kde u jednoho či dokonce u obou partnerů proběhla léčba onkologického onemocnění.

Repromeda v těchto dnech slaví 21 let. Vznikla jako jedna z prvních klinik v České republice, v čem je Repromeda jiná nebo stejná než před těmi 21 lety?

Jsme stále rodinná klinika. Respektive jak rádi říkáme, máme rodinnou duši. Před 21 lety jsme začínali ve 4 lidech v malých prostorách na Poliklinice v Židenicích. Dnes máme více než 100 zaměstnanců a zabíráme přes tři patra v brněnském BiologyParku a máme také druhou kliniku v Ostravě. Stále rosteme. Jak prostorově, tak personálně, ale i odborně. Nicméně to rodinné srdce v nás rozhodně zůstává. V Repromedě pracuje jako marketingová ředitelka i naše dcera a na brigády začal teď v létě docházet i mladší syn.

Když jsme u těch začátků, změnily se za tu dobu nějak přístupy v léčbě neplodnosti nebo dostupnost metod?

Reprodukční medicína je jedním z nejdynamičtěji se vyvíjejících medicínských oborů a pochopitelně se za těch 21 let změnila výrazně. Integrálně a již neodlučitelně jsme spojeni s reprodukční genetikou. Velmi blízce také spolupracujeme s obory, jako je endokrinologie, onkologie, imunologie. Je možné využít i celou řadu nadstandardních embryologických a daších laboratorních metod, které výrazně mění šanci na úspěch. Jednoduše to znamená, že jsme schopni pomoci čím dál více párům na cestě za jejich snem, a to i těm, kterým jsme ještě před pár lety pomoci nebyli schopni.

Konkurence mezi reprodukčními klinikami je obrovská, aktuálně je v České republice zhruba 40 IVF klinik. V čem se snažíte být jiní?

Já bych snad ani neřekla snažíme, řekla bych, že odlišní jsme. Každý zákazník hledá něco jiného. Existují velké nákupní řetězce a obří hotely, existují i menší farmářské a bio prodejny a butikové hotely….. I na našem trhu je to stejné a my jsme ta druhá varianta. Jsme výjimeční v tom, že provádíme rozsáhlá vyšetření, než se pár začne léčit. Cílem je správně diagnostikovat příčinu neplodnosti a následně vybrat ideální léčbu, která přinese maximální efektivitu a minimální riziko komplikací. Asistovaná reprodukce je spojená s riziky a ta chceme předem znát a být na ně připraveni, proto doporučujeme hlubší vyšetření, než bývá obvyklé. U obou partnerů také vyšetřujeme vlohy pro dědičná onemocnění a snažíme se eliminovat riziko, aby dítě chorobou netrpělo. Jsme hodně progresivní, snažíme se zavádět stále nové metody. Ale ne jen proto, abychom něco zavedli a udělali si fajfku, že máme pro letošek splněno. Sami nové testy a metody vyvíjíme a vybíráme postupy, které mají šanci našim klientům pomoci. Říká se tomu personalizovaná medicína a tam směřujeme.

Letošní rok je ale možná stran inovací obtížnější, ne?

Pro nás spíše naopak. Měli jsme čas se nad vším více zamyslet, zavřít se do kanceláří a laboratoří a tvořit. Ale většina nápadů a nových metod se rodí hodně dlouho, než jsme schopni je představit klientům. Mohu ale říci, že se během roku 2021 dalších zásadních novinek dočkají. 

REPROMEDA BIOLOGY PARK

Centrum reprodukční medicíny
Studentská 812/6, 625 00 Brno,
+420 511 158 222

REPROMEDA IVF OSTRAVA

Centrum reprodukční medicíny
Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava,
+420 597 822 122