První česká kniha o housekeepingu

Nová odborná kniha Housekeeping komplexně, chytře a efektivně je první publikací svého druhu vydanou v tuzemsku v českém jazyce, která se věnuje výhradně housekeepingu v ubytovacím zařízení. Je plně interaktivní, pomocí QR kódů odkazuje na názorná videa a návody.

Autorka Jaroslava Vyskočilová při jejím tvoření vycházela ze své mnohaleté praxe a příkladů z reálného fungování hotelu. Kniha má za cíl pomoci hoteliérům se lépe zorientovat v této problematice, zatraktivnit samotný obor housekeepingu a samozřejmě má sloužit také studentům cestovního ruchu.

 

Housekeeping je velmi speciální oddělení v hotelu, které se prolíná celým jeho chodem. Není jen o úklidu, jak se mnozí domnívají. Jenže málokdo si dokáže představit, co vše obnáší, protože ucelené a oborné publikace o tomto oboru v České republice dosud chyběly. Vždyť ani samotné slovo housekeepingu nemá v češtině zatím adekvátně správný překlad. A právě proto vznikla tato nová publikace.

„Abychom vyplnili mezeru na trhu, vnesli světlo do problematiky housekeepingu a vytvořili povědomí o tom, co vše housekeeping obnáší, vydali jsme se společností Cortina Park s.r.o knihu – Housekeeping komplexně, chytře a efektivně,“ říká Jaroslava Vyskočilová, autorka knihy a vedoucí housekeepingu ve Vienna House by Wyndham Diplomat Prague, a dodává: „Tato odborná publikace bude sloužit všem, kteří podnikají v hotelnictví a cestovním ruchu a samozřejmě také studentům odborných škol a učilišť.“ Kniha je již v prodeji za 320 Kč a je ji možné zakoupit na webových stránkách jvprofi.cz.

Kniha obsahuje kromě odborných textů také příběhy z praxe autorky, které čtenářům přiblíží danou problematiku na konkrétních případech z reálného chodu hotelu. Dále je plná ilustračních a návodných fotografií a v neposlední řadě v ní najdeme i QR kódy, které uživatele přesměrují na krátká instruktážní videa. Kniha je tak nejen prvním studijním materiálem o housekeepingu, ale je zároveň i jednou z prvních interaktivních učebnic v cestovním ruchu vůbec.

Publikace vznikala v prostředí Vienna House by Wyndham Diplomat Prague, stylového konferenčního hotelu s kreativními eventy v pražských Dejvicích, kde autorka působí jako vedoucí housekeepingu. Hotel se na její tvorbě partnersky podílel nejen poskytnutím prostoru a zázemí, ale také finančně.

„Jsme hrdí na to, že můžeme být s hotelem Vienna House by Wyndham Diplomat Prague součástí tak velkého počinu, jakým je vydání první české publikace speciálně o housekeepingu,“ říká Marek Páleník, ředitel hotelu Vienna House by Wyndham Diplomat Prague a dodává: „S autorkou jsme kolegové již mnoho let. Jsem si jistý, že je to profesionál na svém místě a jsem nesmírně pyšný na to, že předává své zkušenosti ostatním.“

Další důležitý partner společnost Professional support s.r.o. dodává řešení pro praní, úklid a mytí nádobí v profesionálních provozech a je přímým distribučním partnerem Procter & Gamble Professional ve střední Evropě. Dlouhodobě zákazníkům zlepšuje, zjednodušuje a zefektivňuje oblast praní, úklidu a čištění. „Naše firma má za cíl neustále pomáhat zákazníkům a jednou z cest je i jejich další vzdělávání a školení. Proto nás okamžitě zaujal projekt první odborné knihy o housekeepingu v České republice, protože z vlastní zkušenosti víme, jak je těžké získat pro pracovníky v této oblasti jakékoliv relevantní a praktické informace,“ říká Karel Matějka, strategic development director Professional support s.r.o., a dodává: „Z naší předchozí spolupráce s Jaroslavou Vyskočilovou jsme nepochybovali, že díky jejím mnohaletým praktickým zkušenostem, nezlomností a zápalu pro věc se kniha stane užitečným průvodcem a pomocníkem ve světě housekeepingu pro mnoho zaměstnanců. Proto jsme velmi rádi, že jsme se na přípravě knihy mohli sponzorsky podílet, a tím umožnit její vznik.“

Publikace Housekeeping komplexně, chytře a efektivně vyšla za laskavé podpory těchto partnerů: Vienna House by Wyndham Diplomat Prague, Professional support s.r.o. (P&G Professional Service Partner), UNAR s.r.o., Profiprádlo.cz, Bilionar Company s.r.o., CHRIŠTOF, spol. s.r.o., SHYYKO s.r.o., Neumanna, Prádelna Kyselý, Asociace Hotelů a restaurací České republiky, Pragoperun, Pikolin, JV Profi, Matyáš Čenský a Prádelna a čistírna Jihlava. Děkujeme!