Proton Therapy Center razí osvětu a prevenci

Rakovina je strašák, kterého se obává každý. Už jen ta děsivá skutečnost, že jí onemocní každý třetí z nás. Žijeme v době přeplněné informacemi, ale máme ty správné, když nás potká toto obávané onemocnění? Není tabu? Každý z nás zná kolem sebe případy, že někomu diagnostikovali tuto nemoc v momentě, kdy už bylo příliš „pozdě“. Nepodceňovat prevenci v tomto ohledu je skutečně důvodné. Ale málokdo ví, že u mužů lze například rakovinu prostaty zjistit i při pouhém odběru krve, protože opakovaně zvýšené hodnoty PSA (prostatického specifického antigenu) mohou být včasným a velmi snadným identifikátorem rakoviny. A když už je nádor diagnostikován, máme alespoň základní povědomí o tom, co v takových případech můžeme dělat, na koho se obrátit, co je v naší zemi možné? Nalezení správného řešení je v těchto chvílích nesmírně důležité. A přístup k informacím hraje zásadní roli. Proto bychom Vám rádi představili Pražské Protonové centrum, které za 11 let působení léčilo již 11 tisíc onkologických pacientů.

Proton Therapy Center založili bratři Václav a Pavel Laštovkovi v roce 2002 s tím, že jeho posláním bude nejenom léčit nádorová onemocnění jednou z nejperspektivnějších metod 21. století, protonovou terapií, ale především poskytovat pacientům dokonalý servis na světové úrovni.

Pražské Protonové centrum je dostupné všem našim občanům

Protonové centrum má uzavřené smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami a protonová léčba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Je tak dostupná všem občanům ČR. Proton Therapy Center je plně integrováno do Národního onkologického centra a nejčastěji tak pacientovi doporučí protonovou radioterapii jeho ošetřující lékař, který pacienta do Protonového centra odešle. Pacient sám však může Protonové centrum kontaktovat také. 7 dní v týdnu je pro pacienty připraven některý z komunikačních kanálů – telefonní linka, kontaktní formulář nebo online chat na webových stránkách. Komunikace s Centrem je možná i prostřednictvím sociální sítě.

Akreditované zdravotnické zařízení

Koncem loňského roku se pražské Protonové centrum zařadilo mezi oficiálně akreditovaná zdravotnická zařízení v naší republice. 21. listopadu 2023 zde proběhlo externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví. Proton Therapy Center prokázalo, že splňuje požadavky kladené na zabezpečení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a získalo certifikát na 3 roky. Předmětem akreditace je systém managementu kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. a Věstníkem MZ ČR, částka 13, ročník 2021 – pro ambulantní zdravotnická zařízení.

Protonová léčba na rozdíl od běžné radioterapie

A proč by se pacient měl zajímat o protonovou léčbu? Protože umožňuje zacílit protonový paprsek velmi přesně do cílové oblasti (do nádoru), a tím minimalizovat riziko vzniku vedlejších nežádoucích účinků léčby. Protonové ozařování také zajišťuje tak vysokou šanci na vyléčení mj. proto, že umožňuje dodat do cílového objemu dostatečně vysokou dávku, která je potřebná ke zničení nádorových buněk. Toho v mnoha situacích nelze v případě konvenční (fotonové) radioterapie dosáhnout z důvodu fyzikálních vlastností fotonů. Jak vysvětluje hlavní fyzik PTC Vladimír Vondráček: „Při ozařování nádorů je část energie vždy dodána i mimo vlastní cílovou oblast. Pro hluboko uložené nádory je zřejmé, že záření se musí k nádoru dostat skrz zdravou tkáň. V radioterapii je tedy vždy nutné vyvážit přínos dodání vysokých dávek, které dokážou zničit nádor a riziko vzniku nežádoucích účinků v okolních tkáních. Hlavní výhodou protonové radioterapie je právě minimální ozáření zdravých struktur v okolí cílového objemu. Proton dokáže ozářit nádor tak, že do některých tkání a orgánů v blízkosti nádoru není dodána žádná, nebo jen nejnižší možná dávka. To znamená zároveň i nulové, nebo minimální riziko vzniku nežádoucích účinků,“ zdůrazňuje fyzik.
Zatímco běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem, protony mají fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. Díky této vlastnosti mohou protony odevzdat výrazně méně energie k nádoru, zde se zastaví, předají maximum energie a dále už nepokračují. Pacienti, kteří ukončí protonovou léčbu, mají v maximální možné míře šanci na uchování plnohodnotného života a kvalitní život pacienta v průběhu léčby i po ní.

Léčené diagnózy

Primář a ředitel zdravotního úseku pražského Protonového centra – doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. – je na základě svých letitých zkušeností přesvědčen, že protonová léčba může pomoci až třetině onkologických pacientů, kteří se léčí ozařováním. Pražské Protonové centrum dokáže dnes díky mnohaletým zkušenostem léčit široké spektrum diagnóz. Nejpočetnější skupinou pacientů jsou ženy s rakovinou prsu a muži s rakovinou prostaty. Mezi další onemocnění vhodná k protonovému ozáření se řadí maligní lymfomy, nádory hlavy a krku, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu a plic, vybraná nádorová onemocnění u dětí. Od roku 2019 se zde protonovou léčbou léčí také diagnóza – leukemické postižení CNS.

Nová diagnóza vhodná pro protonovou léčbu

„Zcela novou diagnózou, které se teď věnujeme,“ uvádí primář Jiří Kubeš, „jsou nádory v podjaterní oblasti, a to zejména nádory žlučových cest. To je diagnóza, která je velmi obtížně léčitelná. Z hlediska prognózy pacientů to není dobře řešitelné onemocnění, ale v poslední době přicházejí zprávy od kolegů z Japonska a dalších asijských zemí, které říkají, že právě pro tyto nádory je protonová terapie možností, jak prodloužit přežití těchto nemocných.“
Jak dokáže v této oblasti protonová terapie pomoci? „Tato část těla je velmi obtížně přístupná. Radioterapie má v této oblasti historicky poměrně malou úlohu, protože klasická fotonová terapie neumí do těchto míst dostat takovou dávku záření, která by dokázala něco s tím onemocněním udělat. V oblasti je totiž mnoho orgánů, které účinnému ozáření brání. Pro protony to ale řešitelné je,“ vysvětluje MUDr. Kubeš. „Kolegové v Japonsku tam dávají dávku, která je přibližně o třetinu větší, než je v možnostech klasické fotonové terapie. A zdá se, že tato vyšší dávka už má léčebný efekt.“

Diagnostická vyšetření

Součástí Protonového centra je také moderní Oddělení radiodiagnostiky a Oddělení nukleární medicíny. Kromě vlastní léčby tak mohou všichni pacienti, kteří mají od svého ošetřujícího lékaře vystavenou žádanku na vyšetření, tedy nejen ti, kteří se v Centru léčí, podstoupit diagnostická vyšetření, jako jsou magnetická rezonance (MR) a pozitronová emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

I vy můžete pomoci – podpořte nadační fond!

Nadační fond pro protonovou terapii byl založen v roce 2010 za účelem zvýšení povědomí o nové, šetrnější formě radioterapie. Nadační fond pro protonovou terapii si prošel řadou změn a rozšířil svoji působnost v oblasti individuální pomoci a komplexních nezdravotních služeb pro klienty Protonového centra v Praze. Neváhejte se obrátit s žádostí o bližší informace a volejte na telefonní číslo 226 222 026 anebo pošlete email: info@nfppt.cz!

Kde se dají nalézt aktuální informace o Protonovém centru:

Nejaktuálnější informace z Proton Therapy Center jsou zveřejňovány na sociálních sítích, zejména na facebooku Centrum protonové léčby, a dále na webových stránkách www.ptc.cz.
Další možností, kde nalézt info o protonové a jiné léčbě vybraných diagnóz je:
www.centrumkarcinomuprostaty.cz
www.centrumkarcinomuprsu.cz

V dalších letošních vydáních Brands&Stories v rámci miniseriálu o Protonovém centru se dozvíte podrobnější informace o protonové léčbě.