Proton Therapy Center Czech: Unikátnost protonové léčby

doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Primář a ředitel Zdravotního úseku Protonového centra

Nalezení správného řešení ve chvíli, kdy onemocníte vy nebo někdo z vašich blízkých rakovinou, je nesmírně důležité. A přístup k informacím hraje zásadní roli. Proto jsme vám již v našem minulém vydání představili Proton Therapy Center Czech, které umožňuje protonovou léčbu i moderní diagnostická vyšetření našim i zahraničním pacientům.

Mohli jste se již posledně dozvědět, že ho založili v roce 2012 bratři Pavel a Václav Laštovkovi a dnes je jedním z nejprestižnějších center na světě, které má v rámci některých diagnóz léčených nejvíce pacientů. Před ostatními státy má několikaletý náskok a inovace a léčebné postupy z Čech přebírají přední světová centra. Pražské Proton Therapy Center drží světové prvenství v léčbě karcinomu prsu. Jeho lékaři jsou také spoluautory mezinárodních léčebných postupů pro léčbu maligních lymfomů protonovou radioterapií.

V tomto vydání bychom vám rádi vysvětlili, jaké jsou benefity této léčby a na jakém principu stojí.

Hlavní myšlenkou protonové léčby a zároveň onkologickým trendem je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou a návrat k plnohodnotnému životu po léčbě. Proč je protonová léčba účinná a šetrná, jaký je její princip a jaké diagnózy se touto metodou mohou léčit, jsme si povídali s primářem a ředitelem zdravotního úseku Protonového centra doc. MUDr. Jiřím Kubešem, Ph.D. Ten je díky svým letitým zkušenostem přesvědčen, že protonová léčba může pomoci až třetině onkologických pacientů, kteří se u nás dnes léčí ozařováním.

Hlavní rozdíl v protonovém ozařování

Podstatné je si uvědomit, že není ozařování jako ozařování. Nádorové buňky jsou vždy obklopeny zdravou tkání, kterou je třeba chránit a zachovat ji pokud možno nepoškozenou. Celý úkol radioterapie jako léčebného oboru tkví tedy v tom správně identifikovat, kde se přesně nachází cílová oblast (oblast nádoru), do které je třeba záření zacílit, a přitom způsobit co nejméně škod a nežádoucích účinků v okolních zdravých tkáních.
V Čechách je možné zvolit pro léčbu rakoviny v podstatě dva typy radioterapie, fotonové a protonové. Fotonových ozařovačů je v ČR několik desítek, takže je fotonová radioterapie mnohem běžnější a dostupnější metodou léčby. Rozdíl mezi fotonovým a protonovým ozářením je ve fyzikálních vlastnostech jednotlivých typů záření a tím i jiné chování ve tkáních. Fotonové záření, jehož zdrojem jsou nejčastěji lineární urychlovače, prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem. Důsledkem toho je ozáření nejen cílového objemu, ale i zdravých tkání a orgánů před i za nádorem. To může vést, a často vede, ke vzniku mnoha potíží a komplikací u pacienta.

Účinný způsob zničení nádorových buněk

„Ozáření protony funguje tak, že se předává energie v konkrétní oblasti těla, kterou přesně naplánujeme a zakreslíme. Ta energie se projeví v buněčném prostředí a výsledkem působení protonů je, že ozářená buňka má nějakým způsobem narušenou DNA. To se projeví nejčastěji až v okamžiku, kdy se chce buňka rozmnožit. V tom momentě ozářená buňka umírá. To může být za týden, za měsíc nebo za pár měsíců.
„Protony mají také určitou fyzikální vlastnost,“ vyzdvihuje doc. Jiří Kubeš, „díky které odevzdávají málo energie na cestě k nádoru, tam se zastaví, předají maximum energie a již nepokračují dále do tkáně za nádorem. Při užití protonů tak dokážeme ochránit zdravé tkáně před nežádoucím ozářením a tím významně snížit riziko vzniku komplikací a zachovat kvalitu pacientova života v průběhu léčby i po ní. Shrnu-li to, proton umíme zastavit v místě, které určíme, ale foton zastavit nelze.

Ozařovací plán na míru pacienta

Doc. Kubeš dále vysvětluje: „To, co v Protonovém centru provozujeme, se nazývá teleradioterapie. Tedy ozáření z vnějšku, žádný radioaktivní materiál do člověka nevstupuje. O co se z hlediska bezpečnosti snažíme, je co nejpřesněji ozářit místo, které označí lékaři, a přitom se vyhnout těm místům, které ozařovat nechceme. Ve spolupráci s fyziky proto připravujeme ozařovací plán, který je každému pacientovi před zahájením léčby zhotoven přesně na míru. Na přípravě plánu a celé léčbě kooperují vlastně tři různé profese: lékaři, fyzici a radiologičtí asistenti.
Přestože protonová léčba patří k technologicky nejnáročnějším medicínským oborům, i zde je základem úspěchu lidský faktor. Zatímco lékaři řídí terapii, fyzikové odpovídají za technickou kvalitu a plánování, tak vlastní ozařování provádějí radiologičtí asistenti. Tou nejméně přesnou věcí v celém procesu je pacient. Nejde jen o to, že si musí umět v průběhu několika týdnů mnohokrát lehnout na ozařovací stůl úplně stejně, ale i o jeho možné fyzické změny během přípravy ozařovacího plánu. Ten se pak může v průběhu léčby, v závislosti na změnách v těle pacienta, i několikrát předělávat.
Součástí léčby je i individuální lidský přístup k pacientům
Komunikace Klientského servisu v PTC je skutečně specifická. I když nemocné někdy spojuje stejná diagnóza, každý pacient má svůj příběh. Proto je nejdůležitější především lidský přístup s velkou dávkou trpělivosti a pokory k životu. Je potřeba, aby v PTC pacienti našli někoho, na něhož se mohou spolehnout, kdo zná jejich situaci a je jim kdykoli k dispozici. Již při prvním kontaktu s PTC dostane pacient přiděleného svého osobního koordinátora léčby. Ten pacientovi vysvětlí vše potřebné a je pacientovi k dispozici po celou dobu jeho léčby

Prevence již může dnes mnoho odhalit

Primář Jiří Kubeš také dále apeluje na nutnost prevence. Dnes již naprostá menšina lidí umírá na některé typy rakoviny, když přijdou včas, typické jsou např. karcinom prostaty a prsu. Mnozí lidé se však k lékaři vypraví většinou až ve chvíli, kdy své potíže nemohou dále přehlížet. Ale třeba rakovinu prostaty je poměrně snadné díky vyšetření krve na koncentraci prostatického specifického antigenu (PSA) odhalit. „Moderní diagnostické metody jsou schopné odhalit výskyt nádoru dříve, než dojde k jeho rozšíření,“ uvádí základní důvody pro vyšetření PSA primář Protonového centra, doc. Kubeš.

I v nadcházejícím letním čase je potřeba nenechávat léčbu na později, ale řešit ji!

Za dobu své existence pomohlo již více než 10 000 pacientům z více než 60 zemí světa. Jelikož je protonová léčba hrazena zdravotními pojišťovnami, je dostupná opravdu všem pacientům z celé ČR.
Nebojte se zeptat, zda by pro vás nemohla být možností protonová radioterapie. Proton Therapy Center je plně integrováno do Národního onkologického centra. Nejpřímější cesta je proto ta, že pacientovi na příslušném onkologickém pracovišti doporučí léčbu v Protonovém centru. Pacient sám však může Protonové centrum kontaktovat také i bez doporučení jiného lékaře – 24 hodin/7 dní v týdnu je pro pacienty připraven některý z komunikačních kanálů – telefonní linka, kontaktní formulář na www.ptc.cz nebo online chat na webových stránkách. Komunikace s Centrem je možná i prostřednictvím sociální sítě nebo telefonicky na tel. +420 222 999 000.

I vy můžete pomoci!

Nadační fond pro protonovou terapii byl založen v roce 2010 za účelem zvýšení povědomí o nové, šetrnější formě radioterapie. Tým pracovníků NFPPT dnes poskytuje široké spektrum asistenčních služeb jak pro děti a mladistvé, tak i pro dospělé. Dětské i dospělé pacienty provází celým procesem léčby v Protonovém centru, mnohdy i před jejím začátkem a po ukončení. Mimopražským pacientům pomáhá s ubytováním v Praze a následně s orientací ve velkoměstě. Pacientům, kteří se ocitli ve ztížené finanční situaci, poskytuje finanční pomoc. Poskytuje rovněž asistenční nezdravotnické služby. Neváhejte se obrátit s žádostí o bližší informace a volejte na telefonní číslo 226 222 026 anebo pošlete email: info@nfppt.cz