Proton Therapy Center Czech: jedinečné zdravotnické zařízení na světové úrovni

Asi každý z nás zná ze svého okolí někoho, kdo se musel poprat se zákeřnou nemocí – rakovinou. Do života nám může vstoupit nemoc, která nás donutí zastavit se, zpomalit pracovní tempo a přerovnat meřítka hodnot. Máme ale alespoň základní povědomí o tom, co v takových případech můžeme dělat, na koho se obrátit, co je v naší zemi možné? Nalezení správného řešení je v těchto chvílích nesmírně důležité. Nesmíme se vzdát, ale musíme náležitě bojovat. A přístup k informacím hraje zásadní roli. Proto bychom Vám rádi představili pražské Protonové centrum, které umožňuje protonovou léčbu i moderní diagnostická vyšetření našim i zahraničním pacientům.

Založili ho v roce 2012 bratři Pavel a Václav Laštovkovi a za deset let existence léčilo již téměř 10 000 pacientů. To ho řadí mezi jedno ze tří center na světě, které mají odléčeno nejvíc pacientů. Rychle se zařadilo mezi nejprestižnější světová centra. Má před ostatními státy několikaletý náskok a inovace a léčebné postupy z Čech přebírají přední světová centra. Pražské Proton Therapy Center drží světové prvenství v léčbě karcinomu prsu. Jeho lékaři jsou také spoluautory mezinárodních léčebných postupů pro léčbu maligních lymfomů protonovou radioterapií.
Bratři Laštovkovi zakládali Protonové centrum s cílem, aby technologie v rukách odborníků pomáhala nemocným s rakovinou. Hlavní myšlenkou protonové léčby a zároveň onkologickým trendem je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou a návrat k plnohodnotnému životu po léčbě. Pražské Protonové centrum bylo v době svého vzniku prvním centrem v Evropě s unikátní technologií ozařování tužkovým svazkem, tzv. PBS, ve které zakladatelé Centra i jeho odborníci viděli zcela zásadní přínos pro život onkologických pacientů v průběhu léčby i po ní. V současnosti je na světě center s touto technologií více jak 300 a každým rokem se budují další nová centra.
Dnes ředitele zdravotnického úseku oslovují nejprestižnější světové časopisy, aby publikoval výsledky centra. K základním pilířům, na kterých centrum stojí, je nejen věda, výzkum a medicína na špičkové úrovni, ale především proklientský přístup. Zakladatelé to definují ve své vizi: „Naším posláním je nejenom léčit nádorová onemocnění jednou z nejperspektivnějších metod 21. století, protonovou terapií, ale především poskytovat pacientům dokonalý servis na světové úrovni.”

Proč by se měli onkologičtí pacienti zajímat o protonovou léčbu?

Při užití protonů je možné ochránit zdravé tkáně a orgány před nežádoucím ozářením. Pacienti, kteří ukončí protonovou léčbu, mají v maximální možné míře šanci na uchování plnohodnotného života. A to až dvojnásobně v porovnání s konvenční fotonovou radioterapií. Díky úhradě protonové léčby zdravotními pojišťovnami mohou tuto moderní léčbu využít především čeští občané.

Jakou cestou se pacienti do Protonového centra dostanou

Proton Therapy Center je plně integrováno do Národního onkologického centra a stejně jako v ostatních pracovištích to probíhá tak, že pacienta doporučí ošetřující lékař. Pacient sám však může Protonové centrum kontaktovat také – 24 hodin/7 dní v týdnu je pro pacienty připraven některý z komunikačních kanálů – telefonní linka, kontaktní formulář nebo online chat na webových stránkách. Komunikace s Centrem je možná i prostřednictvím sociální sítě.

Léčené diagnózy v Protonovém centru

Pražské Protonové centrum dokáže dnes, díky svým mnohaletý zkušenostem, léčit široké spektrum diagnóz. Nejpočetnější skupinou pacientů jsou ženy s rakovinou prsu a muži s rakovinou prostaty. Mezi další onemocnění vhodná k protonovému ozáření se řadí maligní lymfomy, nádory hlavy a krku, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu a plic, vybraná nádorová onemocnění u dětí. Od roku 2019 se v PTC léčí také úplně nová diagnóza – leukemické postižení CNS.
Součástí Protonového centra je také moderní Oddělení radiodiagnostiky a Oddělení nukleární medicíny. Kromě vlastní léčby tak mohou všichni pacienti, kteří mají od svého ošetřujícího lékaře vystavenou žádanku na vyšetření, tedy nejen ti, kteří se v Centru léčí, podstoupit diagnostická vyšetření, jako jsou magnetická rezonance (MR) a pozitronová emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

Ojedinělý Klientský servis

Pacient, který je indikován k radioterapii, se může kdykoliv obrátit na klientský servis Protonového centra. Ten jeho případ předvede některému lékařskému týmu, složeného z mnoha odborníků, lékařů různých specializací, kteří jsou i z jiných pracovišť a žádají, aby byl jejich pacient v PTC zkonzultován. Tým dá rozhodnutí, jestli je nebo není daná diagnóza vhodná k protonové léčbě. Pak už to následuje standardní vyšetření a jednání se zdravotní pojišťovnou. V Protonovém centru si zakládají na tom, aby měl každý pacient svého lékaře od vstupní konzultace až do ukončení léčby. A aby se pacient v PTC cítil co nejlépe a mohl se soustředit jen na sebe a svou léčbu, má každý k dispozici svého osobního koordinátora léčby, se kterým se sejde při své první návštěvě v PTC.
V Proton Therapy Center je pečlivě sledován nejen průběh terapie pacientů. Informace o tom, jak se nemocný cítí, zda má nějaké potíže nebo potřebuje poradit, získávají průběžně od koordinátorek, lékařů i sester. Aby neztratili kontakt a nepřetrhli tak pouto, které se mezi pacientem a týmem Protonového centra vytvořilo, organizují s Nadačním fondem pro protonovou terapii pravidelná pacientská setkání. Na těchto setkáních se potkávají pacienti, kteří již léčbu ukončili, s pacienty, kteří léčbu buď v nedávné době začali nebo na ni čekají. Účastníci pacientských setkání si tak navzájem předávají svoje zkušenosti, sdělují své příběhy a pomáhají si navzájem.

I vy můžete pomoci

Nadační fond pro protonovou terapii byl založen v roce 2010 za účelem zvýšení povědomí o nové, šetrnější formě radioterapie. Nadační fond pro protonovou terapii si prošel řadou změn a rozšířil svoji působnost v oblasti individuální pomoci a komplexních nezdravotních služeb pro klienty Protonového centra v Praze. Konkrétně nadační fond poskytuje pacientům i jejich rodinným příslušníkům psychologickou pomoc, také finanční pomoc v podobě nadačního příspěvku na úhradu nákladů spojených s léčbou, např.na různé ochranné přípravky na péči o ozařovanou pokožku, nutriční preparáty, speciální oblečení, paruky apod. Dále poskytuje nutriční poradenství, mimopražským pacientům pomůže s ubytováním v Praze, poskytuje asistenční nezdravotnické služby, zpříjemňují pobyt v Protonovém centru a mnoho dalších aktivit zejména pro dětské pacienty.
Neváhejte se obrátit s žádostí o bližší informace a volejte na telefonní číslo 226 222 026 anebo pošlete email: info@nfppt.cz
V dalších vydáních Brands&Stories v rámci miniseriálu o Protonovém centru se dozvíte podrobnější informace o protonové léčbě.

Kde se dají nalézt aktuální informace o Protonovém centru:
Nejaktuálnější informace z Protonového centra jsou zveřejňovány na sociálních sítích, zejména na facebooku Centrum protonové léčby a dále na webových stránkách www.ptc.cz.

Další možností, kde nalézt info
o protonové a jiné léčbě vybraných diagnóz je:
www.centrumkarcinomuprostaty.cz
www.centrumkarcinomuprsu.cz
www.lymfomhelp.cz