Propojte se s investory a strategickými partnery nebo se jimi staňte! … prostřednictvím Busyman.cz

Platforma pro startupy a andělské investory Busyman.cz už je tady téměř dvanáct let. Co se za dvanáct let na poli andělského investování změnilo a jak dnes takový proces získání investice vlastně vypadá, si povíme společně se členy týmu Busyman.

Busyman propojuje chytré peníze od andělských investorů se startupy a jinými lukrativními projekty. Filip Major založil platformu v roce 2010 ještě jako student vysoké školy. Před dvanácti lety vše vypadalo úplně jinak. S investicemi do startupů byly obdobné fondy mnohem opatrnější, andělských investorů byla jen hrstka a jednotlivé startupy se k nim dostaly jen těžko.

Začátky působení Busymana

„Když jsme se na český trh rozhodli vstoupit s projektem Busyman, tak ten svět (v rámci České republiky) ještě zdaleka neexistoval v takové formě, jako ho vidíme dnes. Slovo „startup“, stejně jako „andělský investor“ bylo ve společnosti vnímáno poměrně okrajově,“ dodává Filip.
I Busyman a jeho komunita vypadala jinak. Pro představu to byl v podstatě odraz seriálu Den D (z České televize). Šlo často spíše o vynálezy a různé pokusy, nežli o nějaká softwarová řešení a digitální technologie, na které jsou zvyklí dnes. Lišila se i připravenost strartupistů a investorů. Tehdejší očekávání zdaleka nedosahovala těm dnešním.

Vývoj posledních dvou let

V roce 2020 jako nás všechny i Busymana zasáhla koronovirová krize. Očekávalo se, že valuace startupů měly splaskávat a investoři měli mít možnost nakupovat podíly ve firmách levněji než předtím. To se podle Busymana nestalo. Krize byla cítit hlavně na chování investorů. To se více polarizovalo. Buď je to znervóznilo a vyčkávali, nebo je to naopak k technologiím a světu startupů přitáhlo ještě blíže.
Přece jen jedna zajímavá změna se na trhu opravdu stala. Do Busyman Angel Clubu se začaly připojovat i různé holdingy či velké společnosti. Ovšem nikoliv z rozhodnutí majitele, ale ze strategického rozhodnutí vedení či boardu společnosti. Velmi často mají silné zázemí, týmy, zkušenosti s dotacemi, právem apod. Hledají zajímavé synergické projekty z jejich oblastí podnikání a nové technologie, které by jim poskytly konkurenční výhodu.
V současné době je platforma jednou z nejvyužívanějších v Česku. Busyman má v databázi více než třináct set investorů, z toho devadesát ve velmi úzkém vztahu- tzv. Busyman Club Premium. Ročně jim pod rukama projde na stovku projektů. Investici pak získá každý čtvrtý. Přes Busyman bylo proinvestováno už více než tři sta padesát milionů.

Jak Busyman pomáhá projektům

Na úspěchu jednotlivých projektů vždy závisí pečlivá příprava podkladů. S tím se jim Busyman snaží aktivně pomáhat. Například v podobě tzv. teasru, kde projekty musí vyplnit od finančních plánů až po ty marketingové. Teaser pak slouží jako přesvědčivé lákadlo pro investory.
Další pomocnou ruku Busyman podal v roce 2018, kdy založil mentoringový program. V něm si můžete vytvořit business plán už za dvacet jedna hodin nebo využít hodiny konzultací od zkušených mentorů. Program přibyl i proto, že se Busyman neustále snaží startupy rozvíjet a tím i vyjít vstříc investorům, kteří mají rok od roku větší očekávání.
„Záleží nám na tom, aby projekt byl připravený na zainvestování. Je nám jasné, že ne všichni mají tu možnost se k informacím dostat. Chceme pro ně být parťákem. Zároveň ale naši investoři čekají, že projekty, které k nim budeme komunikovat, jsou na vysoké úrovni. Každý rok se zvedá laťka a my na to musíme startupy připravit,“ říká Jakub Domitra Executive director v Busymanovi.

Mentoring – důležitá složka činnosti Busymana

Samotný mentoring má na starost někdejší obchodní ředitel Nivea, angel investor a zkušený ekonom Jaroslav Weis. „Startupy si často naivně myslí, že jediné, co k úspěchu potřebují, je zapálení a dobrá myšlenka. Nepopírám, že je to důležité, ale pro samotné angel investory to není všechno,“ upozorňuje Jaroslav.
I mentoring už má za pár let své existence výsledky. V roce 2021 pokořil Busyman metu tisíce odmentorovaných hodin v jednom roce. Navázal dlouhodobou spolupráci s startupem Fanatic games, který využívá mentoringu již od roku 2019. Jaroslav oceňuje jejich vytrvalou práci. Ta je během mentoringu klíčovou složkou ke zlepšení.

Platforma pomoci nejen startupům, ale i menším a středním firmám

Busyman se rozhodl pomáhat nejen startupům, ale i menším a středním firmám. V řadách mentorů mají totiž zkušené podnikatele a angel investory, jako je třeba Pavel Nýč, zakladatel Fragment, a dále ředitel Albatros a Neoluxor Matúš Karaffa.
„Obracejí se na nás podnikatelé s již rozjetými projekty nebo s běžícími firmami, které se dostaly do nějakého zlomového bodu. Tím může být třeba dosažení určité velikosti firmy, kterou už majitelé nezvládají. Často potřebují firmu přestrukturovat a znovu nastartovat její růst nebo expanzi. Případně chtějí nechat do firmy vstoupit investora nebo ji úplně prodat,“ konstatuje Jaroslav.

Jak tedy nyní proces získávání investice vypadá?

Jako první dojde ke společnému online hovoru. Tam se vzájemně představíte a odprezentujete váš projekt. Busyman vám dá prostor pro vaše dotazy a zároveň můžete očekávat, že i Busyman bude mít spoustu otázek. Z hovoru mohou vzniknout dva scénáře. Buď váš projekt bude na takové úrovni a podaří se vám Busymana tak nadchnout, že vám rovnou nabídne možnost projekt zalistovat. Nebo se domluvíte na dalších konzultacích, abyste váš projekt vyšperkovali a měli v budoucnosti možnost investice.
Busyman pravidelně pořádá Busyman Angle Day, kde mají zakladatelé možnost prezentovat svůj projekt přímo andělským investorům. Angel Day se pořádá každý měsíc a pravidelně se účastní přes dvacet investorů jednotlivců i investičních subjektů.
Pro investory je určena i neformální akce Pivko s investorem. Busyman se tak snaží vyslyšet přání samotných investorů. „Vytváříme pro investory prostředí, kde mohou s ostatními sdílet nejen své zkušenosti, ale budovat i osobní vazby a přátelství. Chceme, aby investoři v našem klubu benefitovali nejen z investicí, ale i kontaktů,“ říká Jakub.

I vy můžete být propojeni s investory a strategickými partnery nebo se jimi stát!

Letos bude Busyman slavit dvanáct let. Nebylo to vždycky růžové, ale i přes řadu překážet se jim daří růst a podporovat nadějné projekty. Jsou připraveni pomoci zainvestovat i váš projekt. Nechtějí vás spojit pouze s penězi, ale se strategickými partnery. S partnery, kteří projekt obohatí i svými zkušenostmi a vírou ve vás samotné.

Busyman je stále otevřený novým investorům i projektům. Za dobu své existence pomohl podpořit více než 140 projektů a mladých firem.
I vy můžete být mezi nimi.
I vy můžete investicí pomoct plnit sny.

www.busyman.cz