Přírodě vstříc!

Není všechno tak, jak bývalo. Výrobci obalů se v době postcovidové dostávají k novým požadavkům svých zákazníků, kdy i oni musejí reagovat na rozmanité inovační procesy panující na trhu. Trh se mění a ke slovu se hlásí nové subjekty a velmi úspěšné start-upy. Změn tak není málo a jedním z dlouhodobých trendů je návrat k přírodním materiálům.

Achilles CZ s.r.o. je významným výrobcem luxusní potahované kartonáže, jenž v dubnu příštího roku oslaví již 30. výročí svého působení v rámci České republiky. Za tu dobu vytvořil řádově statisíce obalových produktů pro nejrozmanitější odvětví průmyslu, pro oblasti služeb, nakladatelský trh, řemeslné výrobce, pro výrobce luxusních alkoholů a v neposlední řadě i obalů pro nepřímý styk s potravinami a nápoji.
Každé léto jednou skončí, a když sluneční paprsky zeslábnou, tak nastává čas na uvažování nad vánočními dárky jak v rodinách, tak i ve firmách. Zkušení firemní marketéři ovšem vědí, že ta správná rozhodnutí ohledně vánočních dárků začínají již ve druhém čtvrtletí každého roku. Je tak dostatek času na inovace a současně bezproblémovou výrobu bez stresů a komplikací s termíny dodání na poslední chvíli.
Tato myšlenka převedená do praxe je standardem pro práci obalářů v Achillesu. Svým dlouholetým zákazníkům a stejně tak i nově příchozím nabízejí standardní zákaznický servis v podobě vzorkování jejich budoucích produktů a převedení představ do podoby budoucích luxusních produktů.

Na startovní čáře letošního léta, v průběhu června, uspořádalo vedení společnosti Achilles CZ s.r.o. letošní první akci s názvem Bez obalu o obalu, a to zejména s důrazem na individuální potřeby především nových potenciálních zákazníků. Cílem více než tříhodinové diskuse a s konkrétními ukázkami hotových produktů byl návrat k přírodním materiálům ve formě probarvených papírů s příměsemi a zejména bez výrazného použití laminace. Přechod k přírodě v obalovém kontextu, tak umožňuje některým výrobcům ještě více podtrhnout složení a samu podstatu některých produktů. Namátkově jmenujme například přírodní kosmetiku v nepřeberném množství.

Druhá akce tohoto druhu opět s názvem Bez obalu o obalu 2 se bude konat v průběhu listopadu tohoto roku. V případě zájmu zašlete svůj e-mail na obchod@achilles.cz s uvedením názvu své firmy a předmětem podnikání.

Vraťme se však k adventnímu času a firemním dárkům. Achilles CZ s.r.o. nabízí škálu možností při výrobě skutečně luxusních produktů ve formě adventních kalendářů pro firemní účely. Zde se nabízejí mnohá řešení formou krabic, vícedílných krabic, magnetboxů či spektakulárních řešení včetně nasvícení a umístění zvukových karet.
Propojením přírodních materiálů, jež jsou nadále recyklovatelné, omezením plastových či pěnových výplní a zavedení lepidel na přírodní bázi tak packaging rozhodnou měrou přispívá k nutnému ozdravění našeho životního prostředí. Bez obalu nám o to všem i při výrobě krásných obalů v Achilles CZ s.r.o. jde především.

www.achilles.cz

obchod@achilles.cz