Prezidentem ČMS se stává Tomáš David, Jitka Vysekalová se stává čestnou prezidentkou

Ve středu 11. 12. 2019 se v odpoledních hodinách konala valná hromada České marketingové společnosti spojená s volbami do hlavního výboru a prezidia na další tříleté funkční období.

Na programu byla zpráva o činnosti za uplynulá léta 2017-2019, zpráva o hospodaření, výše zmíněné volby a bohatá diskuse přítomných, ve které vystoupili zástupci regionálních klubů i přítomní hosté.

Všechny materiály ze zasedání jsou k dispozici na www.cms-cma.cz

Na zasedání byl zvolen nový hlavní výbor ČMS, který posléze zvolil prezidium ve složení:
David Tomáš, Ing. CZECH TOP 100
Hofman Radek, Ing. ZyXel
Janků Aleš, JUDr. právník
Krohová Naděžda, PhDr. Litmedia
Medek Milan, Ing. nezávislý marketingový konzultant
Postler Milan, Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická Praha
Řepka Vladimír, Mgr. Ministerstvo spravedlnosti
Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D. psycholožka

Prezidium na svém prvním zasedání zvolilo ze svého středu nejvyšší funkcionáře, kterými se stali:
Tomáš David – prezident
Jitka Vysekalová – čestná prezidentka a viceprezidentka