Přepravní a logistické služby podle skupiny Geis

Trvající nejistota, ceny paliv a energií, hrozba jejich nedostatku, vysoká inflace a další negativní důsledky světového vývoje posledních let se promítly do hospodaření každé společnosti. Přímým vlivem těchto faktorů na fungování firem je nutnost hledat a zavádět úsporná opatření, které je po úsporných opatřeních z doby covidové stále těžší najít. Nepřímým vlivem na jejich podnikání je propad poptávky a celkové ochlazení trhu. Objemy přepravovaného zboží klesají, lidé i firmy šetří. Takový je stav logistiky u nás, kterou lze označit za barometr ekonomiky. Přesto se logistickému providerovi Geis podařilo v rámci celé své skupiny firem za loňský rok zaznamenat nový rekord, když dosáhl čistého obratu ve výši 1,335 miliardy EUR. Jednatele této logistické společnosti pro ČR, SK a PL Daniela Knaisla jsme se zeptali, díky čemu se tento úspěch povedl a jak vnímá neustálé změny i stále náročnější podmínky.

Daniela Knaisl

„Naší výhodou je nejen široké portfolio stabilních klientů, ale i to, že nejsme pouze přepravní firma. Našim zákazníkům poskytujeme logistický servis od A do Z, pokles jednoho produktu tedy umíme částečně kompenzovat i jinou službou. Příkladem je třeba skladování. V okolí velkých měst vládne velký nedostatek prostor, sklady jsou přeplněné a prodejci nemají odbyt, zboží potřebují uskladnit. Navíc ne všichni naši klienti si vedou špatně, někteří naopak posilují i v této těžké době. A to jak někteří naši klienti skladové logistiky a obalů, tak i ti, co s námi vozí z dalekých trhů letecky nebo po moři a využívají celních služeb. Správnost naší strategie potvrzuje nárůst obratu o 14,5 % oproti roku 2021. Letos se zaměříme na další investice, zejména na udržitelné projekty.“

Kombinovaná síla a hustší síť

Společnost Geis přebírá od letoška většinový podíl ve společnosti Quehenberger. Co bylo hlavním cílem této největší akvizice ve firemní historii?
„Získáním obchodních podílů společnosti Quehenberger učinila skupina Geis významný krok vpřed ve své strategii rychlého růstu nejen na dosud obsluhovaných trzích, ale také v celé jihovýchodní Evropě.
Nejenže naši zákazníci získají přístup k podstatně větší síti, která se táhne od Lucemburska po Černé moře a od Baltského moře po Středozemní moře, ale ještě důležitější jsou moderní, udržitelná a efektivní logistická řešení v celém dodavatelském řetězci, která společnosti Geis a Quehenberger realizují společně jako silní logističtí partneři. K tomu patří také vysoká míra digitalizace, využívání umělé inteligence a automatizace.“

Praktické kroky k udržitelnosti

Přes všechny problémy je velký tlak na udržitelné chování firem a jejich společenskou zodpovědnost. Jak jste v tomto směru aktivní?
„Udržitelnost byla pro naši firmu tématem již dávno předtím, než se začala řešit v takové intenzitě, jako nyní. Zásadním milníkem v oblasti udržitelnosti bylo spuštění programu MissionZero – na cestě ke klimatické neutralitě. Cílem programu je, aby se společnost stala klimaticky neutrální do roku 2040. Skupina Geis již nyní usiluje o snížení emisí CO2 o 65 % do roku 2030 a v roce 2022 za tímto účelem spustila řadu ekologických projektů. Namátkou bych mohl zmínit alternativní ekologičtější pohony vozidel, lepší využívání dopravních cest a ložné plochy, vysazování stromů, spolupráci se školami a univerzitami, výpočet emisí, uhlíkově neutrální produkty, snižování uhlíkové stopy a mnoho dalšího.
Nejvýznamnější aktivitou CSR je velmi úzká a intenzivní spolupráce s humanitární organizací ADRA – pomáháme sociálně slabým a lidem zasažených nějakou katastrofou (tornádo, válka na Ukrajině). Ale u této pomoci rozhodně nekončíme, podporujeme i nevidomé vlastní zaměstnaneckou sbírkou, spolupracujeme s nemocnicemi, podporujeme Avon pochod proti rakovině prsu atd. Nesmím zapomenout zmínit to, že v celé řadě projektů jsou více či méně zapojeni naši zaměstnanci, na což jsem velmi hrdý.“

Plánované rozsáhlé investice

Kromě již zmiňovaného zintenzivnění strategie udržitelnosti máte v aktuálním finančním roce jaké plány?
„Díky masivním investicím do udržitelnosti, IT a inovací, stejně jako do naší distribuční sítě vytváříme optimální podmínky pro budoucí růst. Aktuálně se chystáme optimalizovat procesy prostřednictvím inovativních řešení. Mezi ně patří IT systémy pro správu skladů nebo nový spediční systém. Máme snahu využívat i nové technologie, jako jsou například datové brýle pro vychystávání objednávek, autonomní dopravní systémy bez řidičů nebo další automatizované vybavení skladů.“

www.geis-group.cz