Právní služby jinak

Jana Průchová a Marek Pelán se potkali v roce 2016, když advokátka Jana přijala do svého právního týmu Marka, studenta 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od první chvíle vše fungovalo a v roce 2020 se uprostřed „covidových let“ rozhodli založit svou advokátní kancelář PRŮCHOVÁ & PELÁN.

Doba byla těžká a budoucnost nejistá. Přesto se Jana s Markem rozhodli, že budou pomáhat těm, které silně postihly následky spojené s pandemií Covidu 19.

„Advokacie zdaleka nedostala takovou ránu jako někteří jiní podnikatelé a zaměstnanci,“ říká Jana. „Proto jsme se rozhodli bezplatně pomáhat ostatním. V té době nás posílil kolega a kamarád Štěpán a spolu s Markem rozjeli poměrně rozsáhlý informační servis přes sociální sítě. Lidé byli ze situace dezorientovaní a bylo třeba uvádět vládou přijímaná opatření na pravou míru.“
Nejenže se tímto krokem začali dostávat do povědomí veřejnosti, ale s klienty si vytvořili osobní a pevný vztah.
„Když někomu bezplatně a okamžitě pomůžete, vytvoří se mezi vámi osobní a pevnější vztah,“ dodává Marek. „S velkou částí našich klientů si tykáme a setkáváme se ve volném čase. Mně například klient osobně dovezl svatební dar, když jsem se v roce 2021 ženil. Spolupráce s takovými lidmi vás neuvěřitelně baví a naplňuje.“

Právní služby jinak

Tyto zkušenosti Janu Průchovou a Marka Pelána utvrdily v myšlence, se kterou advokátní kancelář PRŮCHOVÁ & PELÁN zakládali. Oba právníci se řídí filozofií, že právo a advokacie není pouze o kličkování mezi paragrafy, ale především o širším pochopení zájmů a potřeb klienta a individuálním lidském přístupu. Jana i Marek budují svou advokátní kancelář na dlouhodobých vztazích s klienty a jsou jim dobrými partnery v každé životní situaci.
„S klienty často řešíme náročné a nepříjemné situace,“ podotýká Jana. „V takovou chvíli klientovi nepomůžete jen znalostí paragrafů. Klient vám sděluje velmi osobní prožitky, potřebuje vyslechnout a vše jednoduše vysvětlit. Advokát v takovou chvíli nesmí působit jako stroj mluvící nesrozumitelnou právnickou řečí, musí být naopak srozumitelný a empatický.“
Rychlost komunikace a otevřenost jsou dalšími podstatnými prvky firemní kultury advokátní kanceláře PRŮCHOVÁ & PELÁN. Před poskytnutím právní služby své klienty vždy informují o platebních podmínkách a o pravděpodobném rozsahu poskytovaných právních služeb. Klienti advokátní kanceláře PRŮCHOVÁ & PELÁN se tak předem dozví, kolik je služba bude přibližně stát. V advokátní kanceláři platí také nepsané pravidlo, že klientovi je třeba reagovat nejpozději do druhého dne, nejedná-li se o urgentní požadavek, v takovém případě je nezbytné reagovat okamžitě.
„Takový přístup považujeme za samozřejmý, i když si tím sami na sebe trochu pleteme bič,“ přiznává Marek. „Nesmí se ale stát, že se klient ozve s problémem a zpráva visí v emailové schránce několik dní bez odezvy. V tomto smyslu školíme i své zaměstnance, je třeba reagovat rychle, domluvit se s klientem na termínu přípravy zadané práce, samozřejmě s ohledem na jeho potřeby, a poskytovat mu pravidelný update o postupu v rámci případu.“

Žaloba má být až poslední možnost

Svým klientům právníci a zaměstnanci advokátní kanceláře PRŮCHOVÁ & PELÁN poskytují komplexní právní servis od přípravy jakékoliv smlouvy, zastupování před soudy a úřady, hájí práva zaměstnanců i zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích a podporují podnikatele a firmy v jejich podnikatelské činnosti.
„Jsme schopni našim klientům pomoci s celou řadou životních situací,“ uvádí Jana. „Naše služby jsou komplexní a nezajišťujeme poskytování jen ryze právních služeb. Na poskytování daňového, účetního a finančního poradenství, notářských, exekutorských či např. realitních služeb nebo třeba specializovaného právního poradenství máme své osvědčené experty, se kterými udržujeme neustálý kontakt. Naším cílem je pomoci klientovi v takřka každé životní situaci, která alespoň vzdáleně souvisí s právním poradenstvím. To, na co sami nestačíme, pokryjeme širokou sítí expertů.“
Ačkoliv se Jana a Marek účastní každý měsíc několika soudních jednání, oba zdůrazňují prioritu smírného jednání obou znesvářených stran.
„Žaloba má být až poslední možností, která vyřeší mezilidský problém,“ apeluje Marek. „Samozřejmě, že někdy zkrátka jiná možnost než podat žalobu není. Pro obě strany je ale vždy výhodnější domluvit se a vyřešit problém mimosoudně. Touto logikou se s Janou řídíme vždy, klienta se na možnosti smírného řešení ptáme a jsme schopní zprostředkovat jednání obou znesvářených stran. Vždy je ovšem naší jedinou prioritou zájem a potřeba klienta.“

Rostoucí firma

Advokátní kanceláři PRŮCHOVÁ & PELÁN se tento moderní a lidský přístup vyplácí. V roce 2020 začínala právnická kancelář s deseti aktivními klienty a bez zaměstnanců. V současné době živí advokátní kancelář PRŮCHOVÁ & PELÁN dva zaměstnance, úzce spolupracuje s dalšími pěti advokáty a hodlá svůj tým v následujících měsících dále rozšířit. Mezi závěrem roku 2020 a koncem roku 2022 se zisky advokátní kanceláře zvýšily čtyřnásobně a portfolio aktivních klientů, tedy těch, kterým advokátní kancelář PRŮCHOVÁ & PELÁN poskytla právní služby v uplynulých šesti měsících, se rozrostlo na více než 100. Mezi nimi jsou lidé řešící své životní situace, firmy s více než 200 zaměstnanci i drobní živnostníci.

Adresa advokátní kanceláře
Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5
e-mail: jana@pruchovapelan.cz
marek@pruchovapelan.cz
Telefon: +420 778 405 370
+420 774 896 888
www.pruchovapelan.cz
www.linkedin.com/company/pruchovapelan/
www.facebook.com/pruchovapelan
www.instagram.com/pruchovapelan/