Poslání komunity MÍSTO PRODEJE.cz

Časopis Brands&Stories úzce spolupracuje s portálem mistoprodeje.cz. Managing Partner portálu Jiří Beran nám poskytl nové vize této komunity:  „Naším posláním je ukazovat „jak dobré ovoce jíme“ – jak kvalitní a krásné jsou výsledky práce lidí v reklamních agenturách a prodejnách. A také, že je důležité neplýtvat surovinami, energiemi a potravinami tj. podporovat ekologické a CSR aktivity prodejen.“

 

„Pro Evropu je naše současnost dobou dostatku, hojnosti. Na trhu je přebytek většiny zboží a služeb. Jezdíme v krásných autech, autobusech, vlacích. Bydlíme v krásných bytech a domech, používáme krásné a kvalitní výrobky. Jíme dobré a kvalitní jídlo, nosíme krásné oblečení. Žijeme v nejbezpečnější a nejčistší části rozvinutého světa. Máme k dispozici špičkové zdravotnictví – jsme zdraví a bohatí. Jsme svobodní – můžeme volit, koho chceme; říkat, co chceme; cestovat kam chceme. Nakupujeme v krásných obchodech a obchodních centrech krásně vystavené zboží,“ uvádí  Jiří Beran.

„Řada z nás to však nevidí. Zvykli jsme si na to. Jsme velmi kritičtí – k politikům a úředníkům, k výrobcům a obchodníkům. Hyper-konkurence vyplývající z honby za tržním úspěchem a penězi z nás udělala věčně nespokojené frustrované nevděčné jedince. Zatímco v dobách socialismu byl nevhodně prosazován kolektivismus, v současnosti je ikonou jedinec a jeho komfort.

Komfort, ve kterém dnes žijeme, však není zadarmo – je výsledkem obrovského pracovního nasazení milionů lidí intenzívně pracujících ve výrobě, prodeji, službách soukromých i veřejných. Je výsledkem obrovského čerpání přírodních zdrojů. Navíc v komfortu nežijí všichni – stále existuje skupina velmi sociálně slabých.

Naším posláním je proto ukazovat „jak dobré ovoce jíme“ – jak kvalitní a krásné jsou výsledky práce lidí v reklamních agenturách a prodejnách. A také, že je důležité neplýtvat surovinami, energiemi a potravinami tj. podporovat ekologické a CSR aktivity prodejen.“

NAŠE 3 HODNOTY

1) SPOJENECTVÍ – naší snahou je vytvořit alianci spolupracujících firem a lidí na bázi obchodní a lidské slušnosti, přátelství, sdílení a vzájemné podpory. Hodnotu pro nás mají skromnost, pokora, úcta k práci druhých a její ocenění, vděčnost.
Proto zvažujeme, s kým budeme spolupracovat.

2) unikátnost – baví nás reklama a marketing postavené na eleganci, inovacích, radosti, hravosti, pozitivitě a zajímavém designu. A máme ambici vyhledávat a prezentovat výjimečná řešení, firmy a lidi, jejichž znakem je také pečlivost, kvalita, pracovitost, serióznost a odbornost.
Proto publikujeme rozhovory se zajímavými lidmi a pořádáme soutěže.

3) ZODPOVĚDNOST – uvědomujeme si, že vysoký stupeň pokroku a komfortu, ve kterém žijeme, není samozřejmostí. Významná témata jsou pro nás udržitelnost, ekologie, boj proti plýtvání přírodními zdroji a potravinami a pomoc slabším.
Proto podporujeme Potravinovou banku Praha.