POPAI CE má nové vedení

Na valné hromadě, kterou asociace POPAI CENTRAL EUROPE uspořádala 20. 9. 2019 ve Velichovkách, byli zvoleni zástupci nového vedení asociace pro období 2019–2021.

Na základě výsledků voleb se novým prezidentem asociace stal Petr Šimek, jednatel agentury WELLEN a.s. a do funkce viceprezidenta byl zvolen Daniel Jesenský, Managing Partner ze společnosti DAGO s.r.o.

Dalšími zvolenými členy vedení POPAI CE jsou Andrea Vozníková (Nielsen Czech Republic), Martin Hasilík (Authentica, s.r.o.), Zdeněk Sobota (čestný člen POPAI CE), Josef Kroulík (Budějovický Budvar, n.p.), Jiří Hubka (Jansen Display s.r.o.).

Ve vedení asociace budou také pracovat garanti specializovaných sekcí POPAI CE: David Lesch ze společnosti AV MEDIA, a.s. ve funkci garanta pro sekci Digitální komunikace a Viera Černá ze společnosti REDA, a.s., která bude řídit sekci Reklamní předměty.

Středoevropská pobočka POPAI působí úspěšně ve sféře marketingové komunikace v retailu již devatenáctým rokem. To, že se jí daří dlouhodobě realizovat zajímavý odborný program pro různé kategorie členů i pro odbornou veřejnost, potvrzuje trvalý zájem o účast na akcích i o projekty asociace a stále se rozšiřující členská základna.

V současnosti má POPAI CE 109 členů, jejími členy jsou významné společnosti a z různých in-store marketingové komunikace. Sekce Klubu zadavatelů POPAI CE zahrnuje 32 členů – předních dodavatelů značkových výrobků a zástupců retailu.

Asociace se ve stále širší míře zapojuje do mezinárodních projektů světové sítě Shop!/POPAI. Členové vedení POPAI CE se stali členy vedoucích orgánů globální asociace Shop!/POPAI, jako je Globální rada a také oborové rady (Rada pro výzkum, Rada pro vzdělávání či Rada pro kreativní spolupráci).

POPAI CE je v rámci globální sítě Shop!/POPAI uznávána jako jedna z nejlépe fungujících poboček.

Kontinuální vzdělávací program Univerzita POPAI patří ke stěžejním částem činnosti asociace. Témata vzdělávacích akcí se soustřeďují na nejnovější dění a trendy v retailu, řeší aktuální otázky v různých oblastech in-store marketingové komunikace, v oblasti digitálních médií, 3D reklamy a další.

Významnou pozornost věnuje asociace rovněž výzkumům a analýzám POP trhu. Nově POPAI CE realizovala např. výzkum v oblastí dárkových a propagačních předmětů, výzkum zaměřený na digitální in-store komunikaci, projekt, který je lokalizací standardů pro výpočet ROI in-store komunikačních projektů atd. Asociace se rovněž účastní mezinárodního projektu Storedits, který monitoruje in-store aktivity v různých segmentech trhu.

Vrcholnou událostí odborného programu asociace bude další ročník prestižní mezinárodní akce, která pod názvem POPAI DAY 2019 proběhne 21. 11. 2019 v Kongresovém centru TOP hotelu Praha a která nabídne celodenní konferenci s mezinárodní účastí POPAI FÓRUM 2019, soutěžní expozice třech oborových soutěží: POPAI AWARDS 2019, Hvězda 3D reklamy 2019 a POPAI STUDENT AWARD 2019 a závěrečný Galavečer za účasti více jak 700 účastníků – zástupců odborné veřejnosti.