Pochopte své návštěvníky a vylepšete své místo prodeje

Začali s vývojem digitálních aplikací vycházejících z maloobchodních zkušeností pro špičkové globální značky. Naučili se ze vzorů v nejnáročnějších pracovních prostředích, které inspirovaly jejich inovace. Dnes se dívají na lidské zkušenosti obecně. Vyvíjejí digitální nástroje, které odstraňují nepříjemné překážky, usnadňují každodenní transakce, dělají je rychlejší a snazší a globálně dostupné. Řeč je o Greenlight – digitální inkubátor, který založil Tomáš Bača, zakladatel společnosti Eyelevel, velkého globálního hráče na poli retailových řešení.

Speciálně pro retail vyvinul tento mezinárodní tým technologických průkopníků, kreativců a kouzelníků analytický nástroj Vision, který usiluje o usnadnění vztahu mezi lidmi a technologiemi.

Úvodní inspirací bylo zamyslet se nad tím, kolik procent obratu prodá obchodník přes kanály, které složitě poskytují relevantní zpětnou vazbu. Rok strávili průzkumem retailového prostředí a vývojem technologií. Vybrali si pro vývoj to nejsložitější prostředí, aby systém fungoval ve všech možných prostředích. Pro nasazení systému Vision, autoři nepotřebují žádné předinstalované technologie, jako jsou kamery, wifi, připojení k internetu. Stačí klasická elektrická zásuvka. Systém je naprosto jednoduše integrovatelný do různých standardních systémů, které jednotlivé společnosti používají. Řešení Vision je určeno jak pro majitele prodejních prostor, tak i pro značky samotné. Dobré zkušenosti s ním již mají například společnosti Triola, Eyelevel, SFD, INWK a další.

Vision má tři hlavní směry využití

1) Data pro marketing

Vision umí snadno a rychle prověřit účinnost marketingových kampaní i minimalizovat risk při spuštění kampaní, a také validovat správnost celé kampaně ihned v počátku. Analyzuje vliv jednotlivých marketingových materiálů, jak moc času stráví zákazník u konkrétního nosiče a reakci na zobrazovaný obsah, jak tato interakce působí na konverzi, jak obecně funguje nasazení podpůrných nástrojů v místě prodeje na celkový provoz v obchodní jednotce apod. Čím déle zákazník v obchodě stráví, je větší pravděpodobnost, že nakoupí. Pohyb zákazníka po prodejní ploše je pro obchodníka velmi důležitou informací. Vision zjistí, kde se zákazník pohybuje a v současnosti vyvíjí technologii pro zjištění kam směřuje zákazníkův pohled, na jaký konkrétní výrobek se díval a jak dlouho. Popřípadě na který výrobek sáhl. Dokonce nám může prozradit jaké výrobky spolu korespondují. V souladu s GDPR, Vision neprovádí rozeznávání obličejů (vyjma těch, kteří vyjádřili souhlas, např. zaměstnanci či členové některých zákaznických věrnostních programů). Naopak, Vision poskytuje obecné rozlišení návštěvníků – muž/žena, věkové skupiny, výšku člověka a brzo také bude schopen identifikovat etnický původ a další zajímavé statistické údaje.

2) Plánování a vybavení prodejny

Další oblastí využití Vision řešení je optimalizace prostoru, typu a velikosti nábytku, zejména na velkoplošných jednotkách, pomoc při re-designu prodejny anebo zjištění, zda obchodní jednotka je vůbec z hlediska návštěvnosti v rámci umístění v obchodním centru ta správná. Investor do prostoru si může sám zjistit, zda je investice relevantní s ohledem na velikost a typ okolního provozu. Můžou tak vznikat body střetu mezi obchodníkem – značkou – obchodním centrem. S využitím technologie Vision se tyto tři skupiny užitečně propojí, neboť pro každou ze stran systém nabízí dostatek zajímavých informaci umožňujících vylepšit efektivitu svého podnikání.

3) Zaměření na personál obchodu

Retail mění svoji podobu, a proto je v něm dnes kladen mimořádný důraz na kvalitu zákaznického servisu a celkový zážitek z návštěvy obchodu. Prostředí, včetně prodejního personálu, je nedílnou součástí. Tyto vjemy jsou markantně ovlivněny způsobem komunikace, interakce se zákazníkem apod. Zjednodušeně řečeno, jak je zákazník opečováván prodejním personálem. Proto je role zaměstnanců v prodejně víceméně definována: pomoci a asistovat v hodnotné podobě a s profesionálním nasazením. Zde je nutné podotknout, že na každém kontinentu jsou jiné zvyklosti a nelze veškeré mechanizmy aplikovat plošně. Je nutné nastavit obecná pravidla pro jednotlivé regiony separátně. Ale jak nad tím získat kontrolu? Řešení Vision přináší analytiku, zda je dostatek personálu přítomen na prodejní ploše, jestli pracovně vykonává to, co má a jak se angažuje v prodeji. Na druhou stranu systém umí pomoci samotným zaměstnancům a dokonce i manažerům obchodů. Vision ukáže, zda rozmístění personálu je správné, zda například v nějakých časových vlnách zvládá přísun zákazníků, zda je personál vytížen po celou pracovní dobu apod. To samozřejmě souvisí i se systémem motivace zaměstnanců. Měření angažovanosti však poskytuje úplný obraz, který umožňuje buď odměnit, trénovat nebo nahradit tento křehký kus rovnice v úsilí o efektivní zákaznický servis. Pokud k tomu připojíme i finanční data z POS (point of sale), majitel/provozovatel prodejny dostane kompletní obraz o výkonu svých zaměstnanců.

Vision dává velký smysl například vlastníkovi více obchodních jednotek, třeba i v různých zemích, poněvadž nabízí centrální prostor (dostupný pomoci online platformy odkudkoliv) na komplexní řízení této části businessu, a to ze všech směrů současně (marketing, operativa, HR). Vision systém je do budoucna připraven na základě umělé inteligence a strojového učení jít i o krok dál a na základě získaných informací dávat doporučení a ty zase vyhodnocovat. Samozřejmě pro ucelený obraz jsou potřeba vedlejší zdroje dat, jako je nejen POS, ale třeba i kalendář událostí nebo dokonce data o počasí. Tým Vision ale bere všechny tyto aspekty v potaz již během vývoje tohoto komplexního avšak intuitivně jednoduchého nástroje, a připravuje se na opravdovou budoucnost retailu. Smyslem vývoje je najít řešení pro problémy, které obchodníka reálně tíží. Většina členů projektového týmu Vision v minulosti pracovala v nadnárodním retailu, takže si je vědoma, co retail potřebuje.

Pro zajištění optimálního výsledku Vision tým nejdříve důkladně zjistí potřeby a očekávání klienta, pak vyhodnotí jeho současné řešení a následně navrhne řešení na míru, které zohlední všechna již dostupná či nainstalovaná zařízení za účelem vytvoření optimálního a nejvíce přínosného výsledku. Také zahrne implementaci Vision do stávajícího konceptu jednotky, aniž by byl omezen její provoz. Není potřeba žádná počáteční investice, protože klient si kupuje pouze přístup k datům. Platí jen poplatky, které lze napasovat do různých budgetů. Je to vlastně služba a ne investice.

Vybrané příklady dosavadního nasazení Vision a jaká řešení umí poskytnout jsou např. tyto:

  • Vision zjistí v prodejně přesný počet návštěv včetně skupin návštěvníků (například pohlaví, věková kategorie, atd.). Oproti dostupným standardním počítadlům návštěv získává Vision komplexní demografické údaje z každé individuální lokace.
  • Vision zjistí provoz a směr pohybu kolemjdoucích například v letištním pop-up stánku (pro zajímavost: až 50 kolemjdoucích za sec!) a ukáže, jak moc stánek zaujal.
  • Vision ukáže cesty zákazníka obchodem typu shop-in-shop a také popularitu jednotlivých produktových řad.
  • Vision pomáhá při aktivizaci zaměstnanců obchodu vůči zákazníkům (například ukazuje čas reakce, čas trávený ze zákazníkem, srovnává výsledky s POS daty) a umožňuje tímto zkvalitněni servisu
  • Vision pomáhá při kampaních v tzv. ATL komunikaci, kdy je schopen přímo změřit vliv a tudíž efektivitu investice.
  • Vision je velice přínosný při rozložení sil pracovníků na prodejní ploše. Z dat lze dobře vyčíst ideální rozmístění a také nasazení počtu zaměstnanců v určité hodiny. Systém ukáže, kdy je potřeba přidat pracovní sílu, jelikož stávající zaměstnanci jsou plně vytížení. Čtení těchto informací pouze z prodejních dat je zavádějící a většinou kontraproduktivní.
  • iVision lze dále použít pro měření výkonnosti a efektivity jednotlivých pracovníků, porovnání a vytvoření zdravého prostředí. Z dat vyplývá, že pokud zaměstnanci spolupracují jako tým a učí se od sebe (např. kde mají stát, kdy mají k zákazníkovi přistoupit atd.), pak jsou celkové výsledky výrazně lepší. Systém eliminuje lidský faktor v náhledu na zaměstnance, lze říci, že stanovuje pravidla a ukazuje, že prodejní čísla ne vždy korespondují s aktivitou zaměstnance.

Tým Vision nabízí čtenářům Brands&Stories bezplatné konzultace na téma možnosti použití technologií k vyřešení vašich pracovních výzev. Ozvěte se nám a rádi s Vámi probereme vaše otázky a retailové problémy.

www.vision.gl
e-mail: hello@vision.gl
mobile: +420 607 040 552