Ohled na životní prostředí i v podpoře prodeje

VKF Renzel má za sebou již 35 let úspěšného působení v oblasti podpory prodeje. Když v roce 1985 Heinz Renzel v německém Bocholt-Sporku zakládal firmu na „podporu prodeje“, netušil, že se z ní během tak krátké doby stane významný nadnárodní koncern. Svým mottem: „Je potřeba dělat to, co trh vyžaduje, ne to, co je obvyklé,” se řídí dodnes a tento výrok sedí i na současnou neustále diskutovanou problematiku ohledu na životní prostředí.

Diskuse o udržitelnosti přinášejí nejistotu, ale také změnu vnímání a pohledu na věc. Protože společnost VKF Renzel také zpracovává plasty, zabývala se přirozeně myšlenkami, jak na situaci zareagovat a má již dlouhou dobu řešení. Zabývá se alternativními materiály a má ve stálé nabídce výrobky z biologicky odbouratelných plastů. Co všechno pro udržitelný rozvoj dělá, se dočtete dále.

Všeobecné polemiky posledních let o tématu „plasty“ znejistěly řadu odběratelů POS prostředků a ptají se po alternativních materiálech. VKF Renzel na tuto poptávku samozřejmě reagoval, ale nejprve je nutné si říci, že většina jejich výrobků má dlouhodobé využití, které je zajištěno garancí UV-stability a funkčnosti. To firma dlouhodobě deklaruje. Zcela opustit využití klasických plastů je těžko představitelné. Nicméně alternativy hledá již řadu let. Například již na veletrhu EuroShop 2011 jako úplně první výrobce prezentoval cenovkové lišty z bioplastu PLA. V Rakousku již 6 let prodává alternativní produkty z ekologických plastů pod značkou „Bio-Logic“. I když byla zatím poptávka minimální, zůstali tomuto tématu věrní a dále jej rozvíjí.

Aby svým klientům poskytli lepší představu o všech možnostech v tomto směru, začali v katalogu svých výrobků i na svých webových stránkách používat označení Renzel Nature pro produkty, které šetří životní prostředí. Výrobky s tímto označením se z velké části skládají z přírodních, obnovitelných surovin. Neobnovitelné materiály jsou těmito surovinami nahrazeny. Kromě klasických materiálů, jako je dřevo nebo papír, hledá VKF Renzel stále nové a nové materiály. I katalog platný pro roky 2020 / 2021 je vytištěn na papíře, který má certifikát FSC. Také tímto krokem chce společnost přispět k ochraně životního prostředí stejně jako dalšími vnitropodnikovými opatřeními, jakými jsou například použití LED technologií k osvětlení výrobních hal, uzavřený oběh surovin nebo využití vlastní elektrické energie z fotovoltaických zařízení.

Značka “Bio-Logic”

Jako zpracovatel plastů cítí VKF Renzel povinnost vyvíjet udržitelné výrobky pro lepší budoucnost nás všech. Doposud používané plasty, které jsou závislé na zásobách ropy, budou čím dál méně dostupné a jejich ceny půjdou nahoru. Z dlouhodobého hlediska budou jejich dodávky váznout. V obalovém průmyslu se biologicky odbouratelné plasty již vyskytují, v oblasti podpory prodeje je VKF Renzel první společností, která zahájila výrobu produktů z biologicky odbouratelného plastu poly-lacitid-acid (PLA). Vyvinula také technologii, která umožňuje vyrábět cenovkové lišty z tohoto plastu pomocí co-extruze.

Výrobky z bioplastů

Zásadní výhodou bioplastů je, že jsou a budou stále dostupné. Šetří neobnovitelné zdroje a snižují produkci CO2. Jsou zkrátka odpovědné vůči přírodě a myslí na budoucnost nás všech.

Výrobky s označením Renzel Nature z biologicky odbouratelných plastů s termoplastickými vlastnostmi jsou vyráběny z přírodních obnovitelných zdrojů, např. kukuřice a brambor. PLA je vyrobeno z mléčné kyseliny, která je produktem fermentace cukru za pomoci bakterií mléčného kvašení. Neobsahují tedy žádné jedovaté látky. Dobrá zpráva ale je, že není nutné se vzdát dosavadních užitných vlastností výrobků. V nabídce VKF Renzel najdete také označení „Recyklované materiály“. Výrobky s tímto označením jsou vyrobeny z plastových odpadů nebo starého zboží, které bylo recyklováno. VKF Renzel pravidelně zkoumá, v kterých oblastech by bylo možné recykláty použít. Chrání tak zdroje surovin a jejich oběh se uzavírá.

V neposlední řadě označení „Přirozená prezentace“ znamená, že výrobky s touto značkou pomáhají při omezování obalů v obchodním styku. Tímto způsobem omezuje společnost odpad, aniž by omezila odpovídající prezentaci zákazníkům. Umožňuje spotřebitelům provádět nákupy, které odpovídají jejich potřebám.

Principy udržitelnosti převedené do praxe

Ohled na životní prostředí se ve firmě VKF Renzel neodehrává pouze ve vývoji alternativních materiálů, nýbrž v celém výrobním procesu. Všechny pracovní postupy jsou pečlivě plánovány, aby se snížilo plýtvání surovinami. Zodpovědným používáním surovin jsou také vyloučeny toxické výpary nebo zplodiny rozpadu. A v neposlední řadě se používáním co největších obalových jednotek snižují emise a šetří obalový materiál.

Využívání přírodních zdrojů, např. kukuřičného škrobu a dřeva, stejně jako recyklovatelných materiálů, zajistí jejich ekologickou likvidaci. Když už je řeč o likvidaci, tak také druhové třídění zbytků podporuje recyklaci prováděnou společnostmi certifikovanými na likvidaci odpadu. Pro podporu recyklace také VKF Renzel provádí zpětný odběr prodaných plastů. Spalitelné zbytky využívá na výrobu energie pomocí tepelného zpracování. Všechny tyto principy pro udržitelný rozvoj jsou zakotveny v kodexu chování (Code of Conduct) společnosti VKF Renzel. Tento Kodex chování je závazný pro všechny zaměstnance a dodavatele a je založen na zásadách „Global Compact OSN“. Propojuje nároky na dodržování zákona se zvláštními požadavky na etické chování. Klade nároky na firmu a zároveň je příslibem okolnímu světu.

VKF Renzel ČR nabízí standardně ekologické výrobky.
Více na www.vkf-renzel.cz