Od opravářského webu až k servisům známých obchodních řetězců

Porouchané spotřebiče nemusíte vždy jen vyhodit. Nový život jim vdechují profesionální opraváři i domácí kutilové prostřednictvím komunitního webu Opravárna. Inicioval ho Jan Charvát, jako protipól autorizovaných servisů, které jsou často velmi drahé a vedou spotřebitele k rozhodnutí namísto opravy si raději koupit nový produkt. Smyslem celé inici­ativy je směřovat ke snížení množství elektro odpadu.

Opravárna (WWW.OPRAVARNA.CZ) je momentálně s více než 1800 zaregistrovanými opraváři a servisy největší opravárenská síť u nás. Poslední roky se však aktivity projektu úspěšně rozšířily za pomoci investorů i do B2B segmentu, pro který sdružuje na 200 profesionálních techniků po celé ČR. Outsourcing servisních a montážních služeb je pro firmy úlevou a vyplatí se i finančně. Opravárna dnes servisuje elektronické výrobky i pro silné nadnárodní značky.

Web Opravárna umí jako jediný v republice pomoct téměř se vším – od zašití kalhot, nalezení hodinových manželů, renovace nábytku, až po od­bornější úkony, jako je výměna rozbitého displeje u mobilního telefonu či oprava ledničky. Snadno propojí zákazníka s nejbližším servisem či opra­vářem za rozumnou cenu. Web po jednoduchém zadání popisu zakázky a zaplacení drobné částky na údržbu webu rozešle zákazníkovu poptávku opravářům a servisům do mailu. Ti nabídnou cenu, zákazník si z nich po dobu jednoho měsíce platnos­ti poptávky může vybírat, kontaktovat je, rozšiřovat oblast hledání. Nakonec zákazník opraváře ohodno­tí. Pokud se webu nepodaří najít opraváře na danou zakázku, částku vrací zpět zákazníkovi na účet.

Jak se zrodila myšlenka

V té době novinář Jan Charvát, zabývající se té­maty spojenými se životním prostředím a odpado­vým hospodářstvím, připravoval článek o nizozem­ském projektu Repair Café, kde se u kávy scházejí opraváři se zákazníky a společně poškozené věci opravují. Článek nakonec nebyl otištěn, ale s kama­rády založil Opravárnu. Prostřednictvím sociálních sítí dali dohromady kutily, odborné servisy a ani ne­čekali, že zájem bude hned tak velký. Už jen zbýva­lo nabídnout službu zákazníkům, kteří hledají, kdo jim opraví mobil, mixér nebo třeba pračku. Jejich cílem bylo postupně pokrýt celé Česko. Přesto, že v Praze mají nejvíce opravářů, kutily a servisy na­jdou i v nejvzdálenějších koutech republiky.

B2B model pomáhá firmám při nedostatku techniků

„Před 2 lety jsme se postupně začali zaměřovat s pomocí investorů na B2B model,“ říká Jan Char­vát. „Kromě široké sítě opravářů zaregistrovaných na webu jsme dali dohromady na základě dotaz­níkového šetření databázi asi 200 profesionálních techniků po celé ČR, které máme rozdělené dle lokality, schopností, oprávnění (např. vyhláška 50 na elektro) apod. Postupně je zasmluvňujeme, zaškolujeme a přidělujeme B2B partnerům. Mo­mentálně jsme výhradním záručním i pozáručním servisem pro privátní značky Mall a Decathlon. De­cathlonu po celé ČR přímo u zákazníků opravujeme záruční opravy elektronického sportovního náčiní, jako jsou běhací pásy apod. Pro Mall v našem ser­visu v Běchovicích opravujeme zahradní techniku pro celou Evropu, kde Mall působí (sekačky, slu­nečníky, tepelná čerpadla, …). Další zákazníci jsou v jednání, např. ze segmentu Horeca. Výhodou je, že dokážeme najít techniky prakticky na cokoliv od ledniček, přes čerpadla až po domácí elektro, velmi rychle je proškolit a pomoct tak firmám se servisem v době, kdy techniků je nedostatek.“

Využití potenciálu techniků Opravárny

„Další způsob, jak jsem techniky využil, je, že jsme začali instalovat chytré kamerové systémy v rámci projektu www.insystems.cz, “ pokračuje v krátkém výčtu mnoha aktivit Jan Charvát. „ Zís­kali jsme potřebné certifikáty, naši technici prošli školením. Instalujeme kamery do rodinných domů i firem, dokáží například rozpoznat obličeje, číst SPZ, nebo počítat počet lidí na pobočce. Nově za­řazujeme také možnost snímat kamerou emoce zákazníků ve spolupráci s kolegy, kteří se zabývají aroma managementem, čili provoněním poboček. Od korony jsme přidali také instalaci termokamer na měření lidské teploty u vstupu do firem, úřadů apod. Na rozdíl od jiných firem my máme možnost působit po celé ČR, jinak jsou montážní firmy spíše lokální. Samozřejmostí je u nás nadstandartní zá­ruční i pozáruční servis.“

Opravám napomáhají nové technologie i chystaná legislativa

„Ve své iniciativě se chci odlišit také velkým dů­razem na moderní technologie,“ uvádí původce my­šlenky Opravárny. „Velký příslib vidím například v 3D tiskárnách, na kterých by se daly vyrábět ná­hradní díly na pokažené výrobky. Dalším důležitým mezníkem v pomoci prodloužit život spotřebičů by měla být od příštího roku legislativa. Na podzim přijala Evropská komise nová pravidla, která pře­depisují výrobcům, že budou muset povinně dodá­vat na své zboží náhradní díly, ale také schémata rozložení výrobku a zobrazení v rozloženém stavu, seznam potřebného náčiní, schémata vodičů a za­pojení, diagnostické kódy závad a další. Výrobky by měly jít zkrátka snadno rozložit a zase složit, což dnes rozhodně není standardem,“ poznamenává Jan Charvát, mj. i předseda spolku Opravme Česko. „Obecně doba opravám začíná přát, od března 2021 budou podle nové legislativy všechny spotřebiče dodané na trh EU ze segmentů bílé elektro a dis­pleje (např. Tv) povinně opravitelné. Nařízení míří hlavně k energetickým úsporám a udržitelnosti, ale domácnosti by díky tomu měly ušetřit i finančně. Úsporu pro průměrnou domácnost spočítala Evrop­ská komise na 150 eur ročně.“

www.opravarna.cz