Nulový odpad na skládku – Tesco naplňuje svoji strategii proti plýtvání

Obaly hrají důležitou roli při ochraně výrobků, zajišťování jejich bezpečnosti pro koncového spotřebitele a v případě potravin také pomáhají předcházet zbytečnému plýtvání. Odpad z obalů, zejména plastů, který se nerecykluje, představuje značnou zátěž pro životní prostřední. Tím spíše, že až 40 % poptávky po plastech v Evropě souvisí právě s výrobou obalů. Bez udržitelného řízení nakládání s obalovými materiály lze jen těžko hovořit o odpovědném podnikání.

Společnost Tesco se dlouhodobě profiluje jako středoevropský retailový lídr ve snižování potravinového odpadu a nedávno byla vyznamenána jako vzor firemního přístupu v boji proti plýtvání potravinami díky tomu, že již nyní splnila cíl. Organizace spojených národů do roku 2030 plánuje snížit na polovinu globální plýtvání potravinami. Tomuto úspěchu předcházelo odvážné rozhodnutí firmy – otevřeně komunikovat své závazky, nastavenou strategii i její plnění.

Osvědčenou cestou se proto Tesco vydalo také na pole udržitelnosti obalových materiálů. V roce 2019 se zavázalo k udržitelnějšímu balení výrobků vlastních značek. Firma oznámila, že odstraní všechny těžko recyklovatelné materiály z obalů vlastní značky všude, kde to půjde, obaly zmenší a bude pracovat na tom, aby veškeré obaly byly do roku 2025 stoprocentně recyklovatelné. Tyto cíle vycházejí z principu 4R (z angličtiny Remove, Reduce, Reuse, Recycle), který společnost uplatňuje na všech trzích, kde působí.

Záměrem je odstranit nerecyklovatelné materiály, používat obaly pouze tam, kde to má jasný účel (např. kvůli zajištění bezpečnosti potravin a minimalizace odpadu), dlouhodobým cílem pak je, aby se všechny zbývající obaly staly součástí uzavřené smyčky. Tedy, aby ani jeden obal neskončil jako odpad na skládce. V neposlední řadě Tesco cílí na to, aby produkty pomohly zákazníkům žít udržitelněji. Proto je důležité neustále objevovat nové příležitosti k opětovnému použití používaných materiálů.

Jak si Tesco po 24 měsících po oznámení svých závazků stojí? Prvním krokem k plně recyklovatelným obalům bylo odstranit z nich veškerý materiál, který lze obtížné recyklovat. Po konzultaci s dodavateli a odborníky z oboru Tesco průběžně kontroluje materiály použité v obalech výrobků vlastní značky a zveřejňuje seznam preferovaných materiálů. Preferované materiály na seznamu jsou již snadno recyklovatelné a mohou být vyrobeny z recyklovaného obsahu. Jako příklady lze uvést PET plasty, PP plasty pro nepotravinářské použití, kov, sklo a trvale udržitelně získávaný papír a lepenka. V důsledku následných úprav výrobních technologií se povedlo v České republice odstranit 130 tun plastů nevhodných k recyklaci. To je více než 82 % všech těžko recyklovatelných materiálů identifikovaných ve vlastních značkových řadách, zbývajícího těžko recyklovatelného materiálu se chce Tesco zbavit se vstupem do roku 2021 (ve všech provozech ve střední Evropě, kam vedle České republiky patří i Slovensko, Polsko a Maďarsko, firma odstranila celkem 454 tun). Mezi příklady změn patří nahrazení polystyrenu a PVC v portfoliu výrobků snadno recyklovanými materiály, jako jsou PET a polyethylen (PE).

Dobrého pokroku společnost dosáhla také při odstraňování nepotřebných obalů. Díky lepšímu designu z vlastních produktů ve středoevropském regionu odstranila 64 tun obalů. Příklady odstraněných obalů zahrnují různé kategorie produktů: trvanlivé potraviny, sladkosti, lihoviny nebo výrobky pro zdraví a krásu. Vše v souladu s uvedeným přístupem, tedy že každý kousek obalu má svůj účel a za zachování maximální bezpečnosti našich výrobků. Vedle toho Tesco dosáhlo velkého pokroku i při odstraňování plastů a lepenky z operací. Díky rozšíření opakovaně použitelných zelených přepravek na přepravu lahůdek, masa, ryby a drůbeže společnost snížila odpad, vznikající při přepravě, o 97,5 % ve srovnání s přepravními obaly na jedno použití, kdy zároveň došlo k úspoře více než 13 890 tun CO2.

Tesco nezaostává ani na poli inovací výrobků. Připravilo proto výrobu pytlů na odpadky z plastů používaných ve vlastních provozech, které obsahují 50 % materiálu recyklovaného z našich provozů. Recykluje v interních recyklačních jednotkách plasty a lepenku, které se z obchodů vrátí do distribučních center, a průběžně pracuje i na dalších produktech „uzavřené smyčky“. I přes obtížné okolnosti způsobené COVID-19 Tesco zůstává zavázáno změnit obaly vlastních výrobků na trvale udržitelnější.