Novinky v obchodních centrech společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Obchodní centra v České republice procházejí v současné době velkým remodelingem. Jedná se o trend, který vyplývá z nutnosti udržení konkurenceschopnosti vzhledem k výstavbě stále nových projektů. Současné potřeby zákazníků se mění spolu se změnou životního stylu a zvyšováním životní úrovně zejména ve velkých městech. 

Společnost Tesco Stores vybudovala svá první obchodní centra v Praze, Ostravě a v Plzni a to již koncem devadesátých let. Další centra pak následovala na Slovensku, v Karlových Varech a v Opavě. Jako jedno z posledních center převzalo Tesco v roce 2007 Nákupní centrum Eden v Praze Vršovicích, které bylo postaveno v roce 2004.

Každé centrum bylo v době výstavby unikátní pro svou lokalitu a cílovou skupinu, kterou byli především zákazníci hypermarketu. Během následujících let se ale cílové skupiny změnily, a to často díky nárůstu bytové výstavby v dané lokalitě a dále pak nabídkou obchodů v daném centru a městě. Spolu s rozrůstající se konkurencí bylo třeba reagovat a můžeme říct, že za dvacet let se trh podstatně proměnil. Velké hypermarkety se zmenšují, budují se nové obchodní jednotky pro obchody s módou, nábytkem, sportem nebo elektronikou. Jeden z podstatných prvků správného nájemního mixu v obchodním centru je široké spektrum služeb, které návštěvníkům šetří čas, pokud se nacházejí pod jednou střechou. Je zcela samozřejmé, že při příjezdu na parkoviště nebo do garáží zákazník zanechá auto v myčce a během nákupu či pracovní schůzky tak šetří čas, který pak může věnovat svým blízkým nebo svým koníčkům.

V posledních dvou letech prošlo modernizací hned několik hypermarketů v obchodních centrech. Konkrétně to bylo v OC Fontána v Karlových Varech, v Nákupním centru Eden ve Vršovicích, v Galerii v Ostravě Třebovicích a poslední byla dokončena loni v OC Silesia v Opavě. Pohodlný nákup, přehledný sortiment, moderní technologie a aktuální zákaznické trendy, přesně těmito zásadami se řídily modernizace všech hypermarketů Tesco. Vždy probíhaly za provozu, takže zákazník nebyl příliš omezen. Důraz byl ve všech případech kladen na sortiment čerstvých potravin, který nyní zabírá zhruba třetinu celkové plochy obchodů. Zároveň byly nově vytvořeny pulty lahůdek a masa, došlo k rozšíření oblíbeného sortimentu zdravé výživy. Změny se ale netýkaly jen produktové nabídky, došlo k celkovému prosvětlení prodejní plochy. Přibyly samoobslužné pokladny včetně technologie Scan&Shop a možnosti platby pomocí chytrých telefonů. Zkrátka vše, co si dnešní zákazník od obchodů žádá.

Současně s modernizací hypermarketu docházelo postupně i k úpravám v rámci pasáží jednotlivých obchodních center. Měnily se interiéry i technologie a díky zmenšení plochy hypermarketu Tesco došlo ke zvětšení nájemní zóny pro nové obchody. Například v OC Galerie v Ostravě Třebovicích došlo ke kompletní renovaci podzemního parkoviště, vybudoval se i nový boční vstup a nová nájemní zóna. V podzemním parkovišti byly vytvořeny parkovací plochy pro rodiny s dětmi, změnila se barevnost i osvětlení. Celý prostor podzemního parkoviště je světlý a vzdušný. I když se jedná o jednosměrný provoz, pro řidiče je všude dobře viditelné jak vodorovné, tak svislé značení pro jedno-dušší orientaci.

Obchodní centra ale nemohou zůstat pozadu ani z hlediska nabídky zábavy a trávení volného času. Samozřejmostí jsou hrací zóny pro děti na pasážích center a akce pro návštěvníky. Společnost Tesco nezůstává pozadu, proto ve svých obchodních centrech pořádá pestré kulturní, společenské a charitativní akce pro všechny věkové kategorie. Akce pro návštěvníky a zákazníky jsou vždy originální a něčím výjimečné. Důkazem toho je i nejbližší akce pro děti, SLIZOMÁNIE, která proběhne hned ve 4 městech: Karlových Varech, Ostravě, Opavě a v Praze. A dalším neméně zajímavým programem bude Festival kávy neboli KAFEST, který již loni na podzim proběhl v Ostravě, nyní na jaře se bude konat ve Varech, v Plzni a v Praze. A nezapomíná se ani na charitu. V rámci slavnostního otevření obchodu po modernizaci byla podpořena Charita Opava. Z každého nákupu nad 500 korun v den otevření darovalo Tesco 10 % právě místní Charitě. Celkem se tak podařilo vybrat 58 000 korun. Tyto finanční prostředky využije Charita na nákup praček do svých startovacích bytů.

I takové projekty jsou k vidění v obchodních centrech a hypermarketech společnosti Tesco Stores ČR.