Než si zakoupíte franchisovou licenci

Ve světě franchisingu je možné vydělat velké peníze, ale než přijde úspěch, vyžaduje to schopnosti a tvrdou práci. Možná právě v této době mnozí přemýšlíte o novém podnikání a cesta franchisi je cestou prošlapanou. V hledání vhodných franchis, ale i v tom jak uspět, vám může pomoci Česká asociace franchisingu (ČAF). Je neziskovou, profesní organizací sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu a odborníky zaměřující se na problematiku franchisingu např. v oblasti práva a poradenství. ČAF vznikla v roce 1993. Členy České asociace franchisingu jsou jednak velké, známé mezinárodní systémy, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Když jsme se na ČAF dotázali, jaké jsou hlavní faktory pro úspěch podnikání ve franchisingu, odpovědí byly tyto rady:

1. Naučte se pracovat s lidmi

Ne každý může být franchisantem. Ti nejlepší mají vysokou pracovní morálku a umí pracovat s lidmi. I když tyto schopnosti nemáte, s trochou praxe a trpělivosti se můžete zdokonalit. Jděte příkladem. Ochotně a se zaujetím dělejte, co je pro dobrou práci třeba, a zaměstnanci vás budou následovat. Lidé musí být vždy na prvním místě. Ať jde o zaměstnance nebo zákazníky, budujte loajalitu a důvěru. Nechte si poradit. Využívejte nejlepší postupy, které vymysleli jiní. Nemusíte znovu vynalézat kolo.

2. Najděte tu správnou franchisu

Určete si cíle, kterých chcete v podnikání dosáhnout. Pomůže vám k tomu inventura vašich silných a slabých stránek a dobrá kalkulace finančních zdrojů, které máte k dispozici. Prostudujte si pečlivě vstupní informace. Nedívejte se jen na údaje o ziscích, ale i na soudní spory a konkurzy. Promluvte si s existujícími franchisanty. Vyřešil franchisor případné spory čestně? Může franchisant potvrdit prohlášení o ziscích společnosti? Je spokojen? Věnujte čas pohovoru se zaměstnanci a vedoucími pracovníky společnosti. Ujistěte se, že uznávají stejné hodnoty a mají stejné priority jako vy. Zvažte rizika. Úspěšní franchisanti nejsou hazardéři.

3. Dodržujte pravidla

Osvědčený a vyzkoušený systém postupů zajišťuje maximalizaci úspěchu. Věnujte franchise čas. Využijte každé možnosti zaškolení. Věnujte čas poznání systému a osvědčených praktik. Aplikujte systém nejpřesněji, jak je to možné. Vhodnocujte pravidelně své výsledky. Neinovujte příliš. Odolejte pokušení vylepšovat franchisový systém různými změnami.

4. Než se stanete franchisantem, neměli byste podcenit nejlepší zdroj informací: současné a dřívější franchisanty. Zeptejte se jich na tyto otázky:

• Jak šlo zahájení vaší první provozovny?

Tato široká otázka ukáže, jak efektivně funguje systém a školení franchisanta, jak franchisor usnadňuje zahájení a provoz první provozovny. Každé nové podnikání provázejí zádrhele, odpovědi prozradí, zda jde o jen malé mrzutosti, nebo velké vředy.

• Jak dobře funguje marketingový program?
Většina franchisových systémů má marketingové plány pro rozvoj podniku a přilákání zákazníků. Jak marketingové plány fungují je často předmětem vášnivých diskusí mezi franchisanty.

• Jak dobře spolu všichni vycházejí?
Mnoho franchisorů mluví o svém systému jako o rodině. Je dobré si prověřit, zda to je pravda. Ujistěte se, že z podpory a týmové práce máte dobrý dojem a že vyhovují vašim představám.

• Kolik peněz mohu vydělat?
To je důležitá otázka pro mnoho potenciálních franchisantů. Zjistěte si výši počáteční investice, průměrné prodeje, hlavní kategorie nákladů, brutto a netto marži a moment, kdy se přehoupnete do černých čísel. Otázky týkající se financí je dobré nechat na konec, většina lidí není ochotna o nich mluvit s někým neznámým.

Kdybyste si vším měl projít znova, koupil byste si stejnou franchisu?

Obvykle člověk chvíli zaváhá a pak řekne ano. To znamená, že pýcha na vlastnictví franšízy pohne jazýčkem na váze směrem k ano. Bez ohledu na to, jak odpoví, položte doplňující otázku – “Proč?”. Ptejte se na nejsilnější důvod pro kladnou a zápornou odpověď. Kontrast může hodně napovědět, zvláště pokud umíte číst mezi řádky.

Česká asociace franchisingu na základě svých letitých zkušeností a poradenství také shrnula nejčastější chyby franchizantů do těchto 7 pravidel:

1. Vyberete si dobrý podnikatelský koncept
Při výběru franchisy vždy zvažte, zda jde o dobrý podnikatelský nápad, zda bude produkt/ služba za konkurenceschopnou cenu nebo jak najdu zákazníky.

2. Udělejte si průzkum trhu ve vašem regionu
Měli byste vzít v úvahu, jací lidé v regionu žijí a jaká zde již existuje konkurence v podobném segmentu. Nepředpokládejte, že franchisor udělal tuto práci za vás.

3. Zkontrolujete si výsledky franchisora
Mnoho franchisantů zapomíná, jak je důležité prověřit si historii franchisora. Začnou se o ni zajímat, teprve když nastanou problémy. Vždy si zjistěte, jak dlouho už franchisa funguje, kolik franchis prosperuje, kolik franchis neuspělo a proč nebo kolik franchisantů prodalo svou franšízu.
Pokud některý franchisor tyto informace neposkytuje, měli byste to považovat za zvonění na poplach. Každé podnikání s sebou nese i nějaké neúspěchy, franchisor by se k tomu však měl postavit čelem a příčiny neúspěchu vysvětlit.

4. Komunikujete s existujícími franchisanty
Dobrý franchisor by vám měl dát jejich úplný seznam s kontakty a vy byste si měli vybrat, s kým si promluvíte. Měli byste být na pozoru, když vám franchisor dá jen omezený seznam lidí. Mohli by to být jen vybraní franchisanti, u kterých si je franchisor jistý pozitivními informacemi. Tito franchisanti by mohli být motivováni penězi nebo dárkem, když se do sítě připojí nový franchisant.

5. Přečtete si manuál
Mnoho franchisorů vám neukáže manuál před podpisem smlouvy, protože tvrdí, že obsahuje obchodní tajemství. Avšak franchisové smlouvy obvykle manuál zahrnují do celkové smlouvy. To znamená, že to, co je v manuálu, je závazné, jako by to bylo ve smlouvě.

6. Nemějte o franchisingu mylné představy
Nejvíce vám napoví výsledky nejběžnějších omylů ze sporů mezi franchisantem a franchisorem

7. Raďte se o smlouvě s právníkem
Dobré je obrátit se na právníka specializovaného na franchisové smlouvy. I ty Vám může ČAF doporučit. Právník s vámi probere podmínky i to, jaké zkušenosti s franchisorem nebo s daným oborem má. Může vám pomoci také s průzkumy a dodatky ke smlouvě.

Více na www.czech-franchise.cz
caf@czech-franchise.cz
GSM: +420 728 948 479