Nejstarší spedice světa

Za více než 500 let svojí existence nasbírala nejstarší logistická společnost Gebrüder Weiss nekonečnou řadu zkušeností a dokázala se přizpůsobit měnícím se podmínkám nejrůznějších trhů v průběhu historie.
Milánská kurýrní služba, kterou už v roce 1474 začaly pro město Lindau provozovat rodiny Spehler a Weiss, byla první pravidelnou dopravní linkou spojující oblasti Bodamského jezera a italského Milána. Od roku 1823 je firma ve výhradním vlastnictvím Josefa Weisse, který společně se svými bratry, Leonhardem a Johannem, pokračoval v obchodování pod novým názvem: Spedice Gebrüder Weiss.

Po celou dobu si firma udržuje charakter rodinného podniku, kde jsou mezilidské vztahy stejně důležité jako profesionální pracovní výkon a efektivita. Kombinace čtyř firemních hodnot, kterými jsou nezávislost, udržitelnost, závazek a dokonalý servis, určuje způsob podnikání a způsob práce více než 7400 zaměstnanců Gebrüder Weiss ve všech jeho 170 pobočkách po celém světě a odlišuje tento logistický brand.

Provozování poboček na vlastních pozemcích zajišťuje firmě vysokou míru nezávislosti na bankách a dalších institucích. Ta firmě umožňuje, aby sama určovala směr a rychlost svého rozvoje.
Účast na výzkumu, testování a aktivní využití alternativních pohonů, jako je LNC, CNC, elektromobilita či zelený vodík v nákladní dopravě, výstavba solárních elektráren na střechách vlastních logistických objektů nebo podpora sociálních projektů, dokládají vztah k udržitelnému rozvoji ve smyslu obchodním i komunitním.

Odpovědný přístup ke všem závazkům a respekt vůči zákazníkům i zaměstnancům přinášejí loajalitu a důvěru členů „oranžového“ týmu ke společnosti. Řada pracovníků působí v Gebrüder Weiss několik desítek roků. Je tomu tak i v České republice, kde společnost brzy oslaví 30 let působení.
Touha po dokonalých službách vede Gebrüder Weiss k digitalizaci zákaznického prostředí, využití moderních technologií, optimalizaci procesů a především nabídce zcela individuálních, komplexních logistických řešení pro specifické potřeby konkrétních klientů. Díky široké mezinárodní síti je firma schopna nabídnout globální řešení. Nejvyšším cílem je poskytování služeb nejvyšší kvality – Service Excellence neboli dokonalý servis.

Oranžový svět Gebrüder Weiss získal svůj korporátní odstín těsně po 2. světové válce díky spontánní reakci tehdejšího ředitele společnosti Ferdinanda Weisse. Bylo potřeba přepravovat, vozů se nedostávalo, a tak byl nasazen i vůz, který čekal na nový lak a byl natřen pouze základovou oranžovou barvou. V té době jezdila většina vozů šedivých nebo zelených, a proto si zákazníci oranžového vozu všímali. Díky jejich pozitivní zpětné vazbě Ferdinand Weiss tehdy rozhodl o tom, že vozy budou takto oranžové všechny. V kombinaci s jednoduchými bílými nápisy Gebrüder Weiss tak vznikl základ vizuální identity, kterou značka používá dodnes.

Gebrüder Weiss chápe svůj slogan „GW znamená pohyb“ nejen ve smyslu fyzické přepravy zboží, ale usiluje také o posun v myšlení lidí. Jenou z mnoha aktivit je sbírka České asociace paraplegiků, která vznikla z podnětu a s podporou Gebrüder Weiss ČR a má pomoci lidem s poškozením míchy k návratu do aktivního života.

www.gw-world.com