Naučte se řídit vlastní byznys! Škola franchisingu 2019 přijímá přihlášky

Vytvořte si vlastní franchisový koncept, zdokonalte jej, proškolte své franchisové managery, naučte se rozvíjet svůj vlastní sen o podnikání. Škola franchisingu 2019 právě nabírá studenty! Uzávěrka přihlášek je už 7. února 2019.

Naučte se řídit vlastní byznys! Škola franchisingu 2019 přijímá přihlášky

Česká asociace franchisingu, Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka připravují otevření dalšího ročníku úspěšného projektu ŠKOLA FRANCHISINGU 2019.

Studium franchisingu bude probíhat formou osmi jednodenních bloků, probíhajících vždy ve čtvrtek v prostorech Image Office, Krakovská 9, Praha 1.

Odborné bloky budou zahrnovat tato témata:

1. Franchisový systém a jak ho vytvořit

 • Franchisový balík
 • Financování franchisového konceptu
 • Franchisové poplatky
 • Kritické faktory rozvoje franchisového systému
 • Význam franchisingu
 • Typické a atypické franchisové systémy
 • Úkoly a struktura franchisové centrály
 • Franchising jako odbytový a organizační systém
 • Význam franchisingu pro trh

2. Franchisová smlouva a právo ve franchisingu

 • Základy franchisového práva
 • Právní úprava franchisingu v České republice
 • Relevantní ustanovení Občanského zákoníku
 • Právní ujednání před podpisem franchisové smlouvy
 • Franchisingová smlouva
 • Na co si dát pozor při uzavření franchisingové smlouvy
 • Ochrana hospodářské soutěže a franchising
 • Smluvní dokumentace franchisingového konceptu
 • Právní ustanovení EU a kartelové právo
 • Právo duševního vlastnictví
 • Právo hospodářské soutěže
 • Ochrana osobních údajů
 • Praktické příklady řešení konfliktů mezi franchisantem a franchisorem

3. Manuály – základ franchisového konceptu

 • Požadavky na franchisový manuál
 • Členění dokumentace franchisového konceptu
 • Forma dokumentace franchisového konceptu
 • Sestavení a tvorba franchisové dokumentace
 • Úkoly managementu
 • Ukázky franchisové dokumentace
 • Příklady z praxe
 • Důležité zdroje informací pro franchising
 • Literatura
 • Instituce
 • Benchmarking 

4. Jak udržet funkční franchisový sytém – nástroje a postupy controlling

 • Controlling jako základ péče o franchisanta
 • Základní ekonomické ukazatele franchisového konceptu
 • Management a informace
 • Základní účetní výkazy ve franchisovém konceptu
 • Pohledávky a závazky
 • Účetní závěrka ve franchisovém konceptu

5. Marketingový plán franchisového konceptu

 • Marketingový plán – základní stavební kámen franchisového konceptu
 • Analýza situace, stavu, cílových skupin, metody a zdroje:
 • Kam míříme? (co očekáváme, jaká je naše mise, proč máme právo uspět)
 • Jak se tam dostaneme (strategie, SMART kroky, termíny, odpovědnost)
 • Pravidla lokálního PR a reklamy ve franchisingu (lokální = jasné vymezení okruhu zásahu a výskyt cílové skupiny v něm)
 • Rozpočet pro marketing franchisového konceptu
 • Jasně vymezená osobní odpovědnost za marketing ve franchisovém konceptu
 • Marketing franchisového konceptu – případová studie
 • Využití franchisových portálů – případová studie portálu            

6. Jak vyhledávat franchisanty

 • Optimální franchisant
 • Časová harmonogram a organizace při akvizici příjemců franchisy
 • Partnerský dotazník
 • Dotazník pro franchisingu
 • Oslovení neznámého kandidáta pro franchisingu
 • Rozhovory s kandidáty na příjemce franchisy
 • Zpracování kontaktu
 • Osoby spolurozhodující s potencionálním franchisantem
 • Lokality příjemců franchisy
 • Pilotní provoz
 • Financování franchisového konceptu
 • Informační systém franchisového konceptu
 • Interní komunikace ve franchisovém podniku

7. Ochrana know-how franchisového konceptu, externí komunikace a PR

 • GDPR ve franchisovém podniku
 • Franchisový manuál pro GDPR
 • Jak ochránit know-how franchisového podniku
 • Krizová komunikace – kdy začíná, s kým je vedena – od zákazníka, přes sociální sítě až po tradiční média.
 • Jak reagovat, odpovídat, formulovat.
 • Ústní i písemné reakce na dotazy novinářů
 • Praktické cvičení: tisková konference
 • Praktické cvičení: písemná příprava stanoviska ke kritické situaci
 • Individuální vyhodnocení samostatných cvičení

8. Faktory úspěchu ve franchisovém systému

 • Plánování ve franchisovém konceptu
 • Interní komunikace
 • Význam a důležitost značky konceptu
 • Corporate identity (Grafický manuál)
 • Informační systém franchisového konceptu
 • Školení ve franchisingu
 • Zkouška a hodnocení samostatné práce

 

Více informací, včetně online přihlášky, najdete zde

Cena všech odborných bloků školy je 59.000 Kč bez DPH. Po přihlášení vám bude vystavena zálohová faktura. Po dohodě s pořadateli je možné rozloženi platby.

Organizátor: Franchise & Retail Academy, Ing. Jiří Krajča – Project Manager, Lhotská 2202, 193 00 Praha 9, tel.: +420 603 203 828, e-mail: info@franchising-academy.cz, www.franchising-academy.cz. Poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka: www.lostak.cz.