Národní cena za studentský design 2020 vyhlášena

Design Cabinet CZ společně s partnery vyhlašuje 30. ročník mezinárodní soutěže o Národní cenu za studentský design 2020. Letos soutěží práce z nejširšího spektra vizuální kultury a komunikace (plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační systémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci aj., užitá a reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design aj.).

Přihlásit se mohou jakékoliv práce studentů univerzit, vysokých škol, vyšších nebo středních odborných škol, které vznikly po 1. lednu 2017.

Termín přihlášení do 26. června 2020 (ve výjimečných případech 30. června 2020). Práce se do soutěže přihlašují on-line prostřednictvím webové stránky soutěže (www.studentskydesign.cz).

Soutěž je anonymní.

Oceněné práce získávají tituly Národní cena za studentský design *GRAND, Národní cena za studentský design *JUNIOR, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design. Studenti získají také zvláštní ceny rektorů a děkanů škol, ředitelů významných muzeí a odborných profesionálních institucí, domácí I zahraniční stáže, bude mezi nimi rozděleno vice 100 000 Kč a produkty firem, vybrané práce budou vydány nakladatelstvím Albatros Média ad.

Více informací v přílohách a na www.studentskydesign.cz a www.designcabinet.cz