Máte stále šanci stát se nájemcem obchodního domu BÍLÁ LABUŤ!

Komu by se zdálo, že jde o zašlou slávu starých časů, je na velikém omylu. Tato perla mezi obchodními domy byla v minulém a tomto roce kompletně zrekonstruována a také zdejší lokalita se již brzy dočká rozsáhlé obnovy. Ulice Na Poříčí se již příštím rokem má stát boulevardem Prahy. Příliv návštěvníků i turistů do tohoto nově rozšířeného centra Prahy bude jistě zajištěn. Jde o lokalitu s mnoha historickými budovami a zároveň masivní novou výstavbou Masaryčky s řadou dalších kancelářských prostor jako Florentinum. Bílá labuť se opět stane místem denních nákupů a služeb. Její vlastník – společnost Transakta a.s. má s tímto obchodním domem další smělé plány, které předurčují novou atraktivitu tomuto místu.

Rekonstrukce Bílé labutě

Nejen působivé průčelí zrekonstruovaného obchodního domu Bílá labuť podle návrhu O. Petráčka se může chlubit novotou. Byly obnoveny unikátní dobové skleněné výplně čelní fasády ze skel Thermolux, které vyrábí pouze jedna společnost na světě ze Švýcarska. Do prosklené fasády byla vložena velkoplošná LED obrazovka o velikosti 100 m2 a do vstupu byly umístěny LED panely. To vše slouží pro reklamu obchodníků nacházejících se v Bílé labuti.
Původních pět vstupů z ulice bylo zredukováno na tři s jedním hlavním – centrálním, což dalo vyniknout průhledům do celého přízemí a vytvořilo se tak impozantní entrée této věhlasné stavbě. Osm obchodních podlaží tohoto architektonického skvostu dostalo zcela nový kabát. Prosvětlená běloskvoucí patra s efektním stropním osvětlením nabyla vzdušnosti a modernosti. K dispozici pro nájemce jsou zatím ještě jak menší plochy, tak velkoplošné prostory velikosti až celého podlaží – cca 2000 m2.
Nájemci také jistě ocení prostorný zásobovací trakt s rampou pro snadné zásobování obchodního domu. Jak jsme se dozvěděli od organizačně-právního ředitele společnosti Transakta a.s. JUDr. Michala Petráčka: „Obsazování obchodního domu novými a velmi atraktivními nájemci je v plném proudu. Po celou dobu existence je Bílá labuť plnosortimentním obchodním domem a tento koncept bude i nadále zachován.“ Z již stávajících obchodníků v Bílé labuti lze jmenovat především velkoplošný supermarket potravin LIDL na celém prvním suterénu obchodního domu. Velkou návštěvnost a oblibu si do měsíce po otevření získalo velkoplošné Max fittness (otevřené v lednu 2022), moderně vybavené stroji Life Fitness a Ziva, solárky, saunou i kryosaunou. Mezi další nájemce patří například Knihy Dobrovský, Costa Coffee, papírnictví KOH-I-NOOR, květiny Novák a vyhlášená česká restaurace U Rozvařilů.

Odkud se vzal název Bílá labuť?

Na místě dnešního obchodního domu Bílá labuť se v minulosti nacházely dva sladovnické domy s velkými zahradami, kterým se od roku 1653 říkalo „U bílé labutě“. Po velkém požáru v roce 1653, který zasáhl také tyto domy, následovala vleklá obnova obou těchto objektů.
Ve 30. letech 20. století si nemovitosti U bílé labutě koupil podnikatel Jaroslav Brouk, spolumajitel Brouk a Babka na Letné. Staré budovy dal zbořit a na místě nechal těsně před druhou světovou válkou postavit podle plánů architekta Josefa Kitricha a Josefa Hrubého funkcionalistický obchodní dům s obestavěnou plochou 70 000 m3 o celkové ploše 20 000 m2 a prodejní plochou více jak 15 000 m2 a dal mu název BÍLÁ LABUŤ.
Pražský i evropský unikát
V den prvního otevření Bílé labutě (r. 1939) tvořily vnitřní komunikace dvě pevná schodiště a 5 velkých osobních rychlovýtahů. Malou senzací byl eskalátor z přízemí do prvního patra, neboť se jednalo o první pohyblivé schodiště v Praze umístěné v objektu. Hlavní průčelí paláce tvořilo obrovské okno o rozměrech 30 x 18 m, zasklené neprůhledným stříbrobílým izolačním sklem, složené ze dvou tabulí čirého skla a výplně ze speciálních skelných vláken.
Evropským unikátem, zde poprvé použitým, byly pneumatické pokladny. Každé prodejní oddělení bylo spojeno speciálním potrubím s ústřední pokladnou v pátém patře. Obchodní dům byl slavnostně otevřen, pokud se to tak dá říci, ve smutné době 18. 3. 1939. Od té doby proběhlo několik dalších změn a dílčích rekonstrukcí včetně vložení páteřích eskalátorů mezi přízemím a 5. patrem obchodního domu v roce 1986.

Obnovy před rekonstrukcí

Od roku 1991 je obchodní dům Bílá labuť vlastněn a provozován společností Transakta a.s. (dříve Rephana a.s.). Během této doby proběhlo v Bílé labuti několik zásadních změn, kterými bylo zvýšeno množství prodejních podlaží, rozšířena celková plocha určená pro retail a změněno upořádání jednotlivých prodejen. Mezi těmito změnami lze především uvést vytvoření velkoplošné prodejny potravin na celém prvním suterénu obchodního domu (2000 m2) a vložení mezipatra mezi přízemí a 1. patro obchodního domu. Instalací dvou nových ramen eskalátorů mezi těmito podlažími vznikl mimo jiné velmi zajímavý estetický prvek, který svým pojetím navazoval na zmiňovaný původní dřevěný eskalátor z roku 1939. Tato dvě ramena eskalátorů byla zachována i při současné rekonstrukci, která je nyní dokončována.

Revitalizace ulice Na Poříčí

Kromě génia loci má Obchodní dům Bílá labuť také velmi atraktivní lokalitu a dostupnost všemi dopravními prostředky. Již zmiňovaná revitalizace ulice Na Poříčí pod taktovkou Ing. arch. Marka Tichého (TAK Architects) má za cíl vytvořit před obchodním domem Bílá labuť boulevard, tedy sdílenou ulici rozšiřující nejatraktivnější obchodní a turistické srdce Prahy. Dle plánů zde bude upraven provoz, tramvajová doprava bude také zachována. Obnovy se dočká i městský mobiliář – sloupy veřejného osvětlení, odpadkové koše a celý boulevard bude nově zadlážděn. Na až deset metrů širokých chodnících přibydou lavičky či fontánky na pití. Mají zde být osazeny stromy s promyšleným systémem zavlažování dešťovou vodou přímo k jejich kořenům. Zkrátka místo pro atraktivní a pohodlný maloobchodní prodej a relaxaci, které by se mělo pyšnit i venkovní uměleckou galerií. Ačkoli projekt revitalizace Na Poříčí byl přibrzděn covidovou dobou, má být realizován již v příštím roce! V současné době probíhá povolovací řízení. Obchodnímu domu Bílá labuť i tato změna zcela jistě přinese další atraktivitu, kterou si zaslouží!

Pro zájemce o pronájem obchodních
prostor v Bílé labuti je kontakt zde:

JUDr. Michal Petráček,
organizačně-právní ředitel
E-mail: mpetracek@transakta.cz