Marketér roku již poosmnácté

Přihlaste své kandidáty do soutěže!

Česká marketingová společnost vyhlásila soutěž o titul Marketér roku 2022, nad níž opět převzala záštitu osobnost světového marketingu prof. Philip Kotler. Stalo se tak na úvod semináře Marketing v době turbolentní v úterý 22. listopadu 2022, který pořádala ČMS v Tančícím domě v Praze.
Soutěž vyhlásili zástupci prezidia ČMS čestná prezidentka Jitka Vysekalová, prezident Tomáš David a člen prezidia Petr Uchytil.
Hlavním cílem soutěže, stejně jako cílem činnosti České marketingové společnosti, je přispívat k rozvoji marketingu v Česku, popularizovat výrazné osobnosti oboru a vyzdvihnout jejich odbornou úroveň. Jsme přesvědčeni, že promyšlený a cílený marketing je jedním z důležitých faktorů zvýšení konkurenční schopnosti naší ekonomiky. Osmnáctý ročník se opět zaměří především na hodnocení přínosu konkrétních
marketingových projektů. Jeho součástí bude i kategorie pro vysokoškolské studenty nazvaná
Mladý delfín.
Uzávěrka přihlášek je 17. dubna 2023
Podmínky soutěže a přihlášku najdou zájemci na www.cms-cma.cz