MARKETÉR ROKU JIŽ POČTRNÁCTÉ. Přihlaste své kandidáty do soutěže !

Česká marketingová společnost vyhlásila soutěž o titul Marketér roku 2018, nad níž opět převzala záštitu
osobnost světového marketingu prof. Philip Kotler. 

Hlavním cílem soutěže, stejně jako cílem činnosti České marketingové společnosti, je přispívat k rozvoji marketingu v Česku, popularizovat výrazné osobnosti oboru a vyzdvihnout jejich odbornou úroveň. Jsme přesvědčeni, že promyšlený a cílený marketing je jedním z důležitých faktorů zvýšení konkurenční schopnosti naší ekonomiky. 

Čtrnáctý ročník se opět zaměří především na hodnocení přínosu konkrétních marketingových projektů. Jeho součástí bude i kategorie pro vysokoškolské studenty nazvaná Mladý delfín.
Podmínky soutěže a přihlášku najdete na www.cms-cma.cz

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2019

Brands&Stories již podesáté mediálně zastupuje tuto soutěž !

 

Zdroj : ČMS