Made by Fire míří do Milána

Do Milána míří nejlepší čeští designéři skla,
porcelánu a keramiky. Představí se ve společné
výstavě Made by Fire v prostorách Triennale
Milano.

Nejsledovanější světová přehlídka designu proběhne již od 17. do 23. dubna 2023 a v letošním roce bude mít významnou českou stopu. Do Milána totiž míří unikátní projekt Made by Fire – největší výběr českého skla, porcelánu a keramiky novodobé historie České republiky. Projekt Moravské galerie v Brně, připravený ve spolupráci s festivalem Designblok, zkoumá hranice
užitého umění a jeho vzniku na pozadí společenských změn. Expozice uvede čtyřicet progresivních tuzemských tvůrců v architektuře Maxima Velčovského
a studia edit! architects.

Sklo a porcelán jsou svým způsobem rodinným stříbrem. V české kultuře
mají silné postavení i tradici. Ve světle společenských, ekologických
a geopolitických krizí posledních let jsou i výroba a design skla a porcelánu
postaveny před otázku vlastního směřování, smyslu a rozvoje. Výstava Made by
Fire na tyto otázky odpovídá výběrem bezmála 100 exponátů a autorských děl
od výrobců a exportérů skla, předních porcelánek, matadorů české designové
scény i nastupující generace autorů. Unikátní výstavní projekt byl přijat
v rámci Milano Design Week do exkluzivní instituce Triennale Milano, která se
již od 60. let podílí na určování trendů světového designu.

Projekt mapuje tvorbu více než 40 českých autorů uspořádanou do
4 tematických okruhů: Průmysl, Adaptace, Identita a Experiment. Výběr
autorských prací není encyklopedický ani časosběrný, ale reprezentuje
konkrétní ideje. Soustředí se především na mladé talenty a jejich podporu
v síťování a navazování mezinárodních kontaktů, přirozeně ale neopomíjí ani
renomovaná jména současného českého designu.
Vstup do výstavy tvoří brána z maleb českých fabrik jako symbol české
industriální krajiny. Sbírku historických děl navíc doplnil mladý malíř Dominik
Forman o pětici nových pláten. Instalace zdůrazňuje fakt, že Česko je jednou
z mála zemí, která dokáže zajistit kvalitní design, suroviny i výrobu na jednom
místě. Mistrovství českého průmyslu zastupují značky Bomma, Brokis,
Kavalierglass, Lasvit, Moser, Thun 1794, Preciosa a další. Protipól představují
umělecká díla a limitovaná edice nezávislých tvůrců. V expozici se potkávají díla
oborových legend jako jsou Rony Plesl, Eva Eisler, Jiří Pelcl, Lucie Koldová, Jan
Plecháč, Daniel Piršč, Lada Semecká, Jakub Berdych Karpelis nebo Antonín
Tomášek s díly studentů a čerstvých absolventů.

Výstava se věnuje výzvám, které oboru přinesly turbulentní události poslední
doby, jako jsou zvyšující se náklady, souboj s levnou asijskou produkcí,
udržitelnost výroby nebo význam zachování řemesla. Klade si otázky
o budoucnosti a životaschopnosti sklářství a produkce porcelánu a keramiky.
Právě designéři a studia, z jejichž řad se dnes běžně rekrutují umělečtí ředitelé
značek, mohou svojí kreativitou a inovací přispět k záchraně a pozvednutí
byznysu, stejně jako posouvání tradic a modernizace řemesel.

Mimořádnost výstavy Made by Fire potvrzuje skutečnost, že některá díla vznikla
exkluzivně pro její konání. Jedním z nich je projekt Františka Jungvirta Birth of the
Future behind Glass, ve kterém interpretuje tři vázy vytvořené tradičními postupy.
Klasické techniky následně popírá, převáří a aktualizuje. Dalšími kusy, které byly
vytvořeny na zakázku, jsou mimo jiné skleničky a váza studia LLEV foukané do
formy z mycelia, objekt Folds II Elis Monsport nebo světelná koláž Silica Feast
od studia DECHEM, která vzdává hold fascinující rozmanitosti různých typů skla
a experimentálně je kombinuje do nástěnného světelného patchworku.

Kurátorsky výstavu připravily publicistky Danica Kovářová a Eva Slunečková.
„Nesmírně mě těší, že jsem měla příležitost podílet se na tak rozsáhlé přehlídce
českého skla a porcelánu – ať už do počtu exponátů, exkluzivity lokace nebo
svobody nahlížení na design jako kritického nástroje i jako zrcadla nálady ve
společnosti. Pozorovat to můžeme zejména v ateliérové tvorbě, která hraje
v současném českém designu významnou roli. Funguje jako svobodný prostor
pro experimentování a mnohdy iniciuje diskuzi o důležitých tématech. Vytváří
důležité podhoubí, ze kterého pak průmysl roste a benefituje,” popsala za
dvojici kurátorek Eva Slunečková.

Expozice prostřednictvím různorodých médií zařazuje také díla, která z kategorií
běžného použití skla, keramiky a porcelánu vybočují. Tím je například skleněný
Billboard Kláry Horáčkové zrcadlící celou výstavu, světelná instalace automobilu
dovezeného z ukrajinské válečné zóny, kterou připravil Maxim Velčovský, video
Entropia Venduly Kvíz Radostové zkoumající hledání nových a zánik starých
forem nebo živá performance Mirror Man sklářského výtvarníka a sochaře
Stanislava Müllera.
„Co mě při přípravě výstavy nejvíc překvapilo, bylo to, že když jsme si vytvořily
seznam pro nás zásadních okruhů otázek a potom k nim začaly vybírat
signifikantní díla, začalo se vyjevovat, nakolik se autorská řešení a jejich narativy
překrývají, jak fluidně se mezi čtyřmi zastřešujícími kapitolami pohybují. V tom
jsem cítila, že se potvrzuje jejich aktuálnost a naléhavost,“ uvedla kurátorka
Danica Kovářová.

Architekturu výstavy navrhli designér Maxim Velčovský a studio edit! architects.
Objekty z delikátních materiálů kontrastují s průmyslovým prostředím expozice.
„Naší úlohou při přípravě expozice bylo především poskládat téměř stovku
exponátů do limitovaného prostoru tak, aby každý z vystavených předmětů
dostal adekvátní prostor a zároveň vyváženě doplňoval celkový koncept. Při
navrhování pro nás byl rovněž podstatný prvek opětovného využití objektů,
které se pro výstavu vyrábějí, aby i po skončení týdenní výstavy měly svůj
účel: umístili jsme proto vystavená díla na sokly z barelů, které se následně
rozeberou a mohou být dále využity,” popsal Vítězslav Danda ze studia edit!
architects.

K výstavě Made by Fire vychází stejnojmenná publikace, která kromě bližšího
představení jednotlivých děl a autorů nabízí jejich zasazení do širšího kontextu.
Najdeme v ní také autorské fotografie od oceňované fotografky Hany Knížové,
které reagují na otázky kladené v jednotlivých částech výstavy a poskytují jí
další uměleckou vrstvu. Katalog Made by Fire je svébytným zdrojem inspirace
a informací, který čtenáři poskytne plnohodnotný zážitek téměř jako výstava
sama.

Po skončení milánského týdne designu se výstava znovu otevře na podzim
během pražského mezinárodního festivalu Designblok (4.–8. 10. 2023)
a následně se přesune do Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie
v Brně (17. 11. 2023 – 31. 8. 2024).
Projekt Made by Fire se koná pod záštitou předsedy vlády České republiky
prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M., ministra kultury České republiky
Mgr. Martina Baxy a ministra průmyslu a obchodu České republiky
Ing. Jozefa Síkely.
Realizováno v rámci projektu „Made by Fire“, reg. číslo projektu 0215000060
za finanční podpory Ministerstva kultury z programu Národní plán obnovy, výzva
Mobilita II.

Základní informace
Název výstavy: Made by Fire
Adresa: Triennale Milano, Viale Alemagna 6, Milano
Datum konání: 17.–23. dubna 2023, 11–21 hod.
V úterý 18. dubna 2023 od 18 hod. proběhne společně s vernisáží všech výstav
v prostorách Triennale Milano slavnostní zahájení výstavy Made by Fire včetně
komentované prohlídky a art performance Mirror Man Stanislava Müllera.
Web: madebyfire.eu
Instagram: @madebyfire_exhibiton
Zastoupení autoři:
Luba Bakičová, Luisa Bělohlávková, Jakub Berdych Karpelis, DECHEM
(Michaela Tomišková, Jakub Janďourek), Eva Eisler, Dominik Forman, Hidden
Factory (Eva Pelechová, Gabriel Vach), Johana Hnízdilová, Klára Horáčková,
Tereza Hrušková, Prokop Chludil, Martin Janecký, František Jungvirt, Joo
Kawasumi, Lucie Koldová, Live Longer (Adéla Fejtková, Silvie Luběnová),
Zdeněk Lhotský, LLEV (Eva Mochalová, Marcel Mochal), Monika Martykánová,
Elis Monsport, Stanislav Müller, Jakub Nepraš, Lukáš Novák, Olgoj Chorchoj
(Michal Froněk, Jan Němeček) a Jiří Černický, Milan Pekař, Jiří Pelcl, Eva
Pelechová, Johan Pertl, Jakub Petr, Dominika Petrtýlová, Daniel Piršč, Rony
Plesl, Jan Plecháč & Henry Wielgus, Tadeáš Podracký, Vendula Kvíz Radostová,
Lada Semecká, Tereza Sluková, Markéta Špundová, Marieta Tedenacová,
Antonín Tomášek, Quynh Trang Tran, Gabriel Vach, David Valner, Maxim
Velčovský, Lenka Záhorková, Adam Železný

Za zapůjčení a přípravu exponátů patří dík:
G. Benedikt Group, Bomma, Brokis, Edmund Čučka, Dominik Forman, Bohumír
Hána, Emil Holub, Anna Jožová, Filip Kopecký, Lasvit, Moser, Viktor Mácha,
Preciosa Lighting, Patrik Šimon, Profil Media, Rückl, Thun 1794