Linde Gas otevírá novou výrobnu speciálních plynů – jeden z nejmodernějších provozů na světě

Po třech letech intenzivních příprav a roce stavebních prací se spouští produkce v nové výrobně speciálních plynů společnosti Linde Gas v Praze. Celková investice ve výši 9,7 milionů eur vytvoří 24 nových pracovních míst. Z pražského závodu budou kromě českých zákazníků zásobovány i sousední země.

Celý projekt je unikátní tím, že je založen na moderních technologiích a výroba využívá nejvyšší míru automatizace. Nová výrobna tak patří k nejmodernějším a nejvíce automatizovaným závodům v rámci celé nadnárodní skupiny Linde plc.

„Otevření nového výrobního závodu je jedním z velkých milníků v historii naší skupiny. Těší nás, že právě Praha získala důvěru k výstavbě tohoto nového provozu. Věřím, že investice pomůže optimalizaci zásobování zákazníků u nás i v dalších zemích regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA). Rád bych touto cestou poděkoval všem kolegyním a kolegům, kteří se na projektu podíleli a zasloužili se o jeho realizaci,“ říká ke spuštění Petr Partsch, generální ředitel společnosti Linde Gas Česká republika, a zároveň připomíná, že hlavní část příprav a výstavby probíhala v době pandemie, což komplikovalo řadu nezbytných činností. I přesto se podařilo dokončit projekt podle plánu.

Investice je součástí změny systému zásobování speciálními plyny v rámci evropského regionu, proto část projektu navazuje na změny výrobních kapacit v Linde Německo. Jedná se o další krok ke zkvalitnění služeb zákazníkům nejen v České republice a na Slovensku, ale i v dalších evropských zemích. Společnost se těmito kroky snaží vyjít vstříc požadavkům svých zákazníků, proto bude nový závod fungovat jako tzv. hub pro optimalizaci výrobní a logistické sítě pro speciální plyny v regionu EMEA. Díky tomu dojde k optimalizaci výrobních nákladů a zkrácení dodací lhůty.

Mezi technické plyny se řadí vzdušné plyny (kyslík, dusík, argon) a dále například vodík, acetylen, oxid uhličitý atd. Speciální plyny jsou jejich vysoce čisté varianty (čistota vyšší než 99,999 %) nebo jejich směsi. Mezi speciální plyny řadíme i tzv. kalibrační plyny, což jsou směsi plynů vyráběné na základě individuálních požadavků zákazníka doložené analytickým certifikátem.

Kapacita nové plnírny je projektována na 65 000 tlakových lahví za rok. Budou se zde vyrábět procesní plyny pro speciální použití a kalibrační plyny. Směsi můžou obsahovat od dvou do pěti složek v různých kombinacích a koncentracích. V sortimentu firmy je zhruba 25 různých složek od permanentních plynů přes uhlovodíky, různé oxidy až po korozivní nebo toxické látky.

Kalibrační plyny dodáváme například výrobcům automobilů pro měření emisí (včetně STK). Čisté plyny a certifikované kalibrační směsi používají mimo jiné jednotky Hasičského záchranného sboru nebo laboratoře Policie. Naše plyny se také využívají pro kalibraci přístrojů, které většina velkých průmyslových firem potřebuje pro měření emisí, které vypouští. Typické použití je v laboratořích, vědě a výzkumu,“ doplňuje Petr Partsch.

Nový výrobní závod – fakta

– Procesní plyny se budou plnit pomocí poloautomatických plnicích systémů Cryostar, kalibrační plyny budou plněny automatickými plnicími systémy Saphir
– Plnírna umí vyrábět procesní směsi plynů vyšších čistot do 5 složek, kalibrační plyny do 5 složek s koncentračním rozmezím 1 ppm až desítky procent, kde celkově bude k dispozici až 25 složek.
– Čisté plyny a kalibrační plyny jsou používány napříč mnoha sektory průmyslu v rámci výroby pro vstupní, mezioperační nebo výstupní kontroly. Speciální plyny jsou dále využívány pro přesná měření kdekoli je to potřeba (ekologie, emise, nebezpečné látky, kvalita potravin a životního prostředí atd.).
– Celkem bylo proinvestováno 9,7 mil. €. Díky této investici bylo vytvořeno 24 nových pracovních míst. Výroba funguje ve dvousměnném provozu.

Linde Gas Česká republika je součástí společnosti Linde plc, celosvětového lídra v oblasti technických plynů, který působí ve více než 100 zemích světa. V České republice je největším výrobcem a dodavatelem technických, medicinálních a speciálních plynů. Zákazníkům nabízí inovativní řešení, technologie a služby šité na míru. Disponuje nejširší prodejní sítí technických plynů a příslušenství v České republice.

www.linde-gas.cz

www.linde.com